Chemia

Chemia

Chemia

09.02.2022

Chemia – Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach 2022

Chemia jest nauką przyrodniczą, która zajmuje się budową, właściwościami substancji, ich jakościowymi i ilościowymi przemianami, warunkami, w których te przemiany zachodzą i efektami energetycznymi oraz zjawiskami, głównie elektrycznymi, które im towarzyszą.

Studia na kierunku chemia w UPH SIEDLCE
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Chemia na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach umożliwia pozyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu chemii oraz technologii chemicznej, opartej na podstawach matematyki, nauk przyrodniczych oraz nauk technicznych. Studenci rozwijają umiejętności przede wszystkim w zakresie otrzymywania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z towarami zużytymi i odpadami, promowania zrównoważonego rozwoju, czy posługiwania się fachową literaturą.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Chemia na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • elementy biologii i mikrobiologii,
 • gospodarka chemikaliami,
 • chemia nieorganiczna,
 • fizykochemia elementów elektronicznych,
 • podstawy chemii analitycznej,
 • chemia organiczna,
 • analiza instrumentalna,
 • chemia teoretyczna,
 • modelowanie molekularne

 

Nabywane umiejętności

Studenci Chemii na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach nabywają umiejętności między innymi w zakresie posługiwania się terminologią i nomenklaturą chemiczną, opisu właściwości pierwiastków i związków chemicznych oraz stanów materii, przeprowadzania analizy statystycznej oraz oceny wiarygodności wyników oznaczeń, zarządzania chemikaliami, kontroli procesu przemysłowego oraz oceny jakości produktu, obsługi aparatury chemicznej, modelowania i projektowania procesów technologicznych.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Jaka droga zawodowa czeka absolwentów? Osoby, które ukończyły Chemię na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach będą mogły znaleźć zatrudnienie między innymi w przemyśle chemicznym, przemyśle spożywczym, przemyśle farmaceutycznym, przemyśle kosmetycznym, rolnictwie.

 

Opinie

Chemia należy do grona kierunków, które najczęściej występują w ofertach dydaktycznych. Czy oznacza to, że łatwiej jest podjąć decyzję odnośnie miejsca kształcenia? Niekoniecznie. Im więcej uczelni, tym większy kłopotem z wyborem. Warto zatem skupić się na jednej i poznać bliżej tę uczelnię, którą omawiamy. Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach opinie? Oliwia, studentka Chemii mówi:

„Wybrałam Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny i teraz, będąc już na trzecim roku wiem, że dobrze wybrałam i wiem, że mogę polecić tę uczelnię innym. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Chemię na UPH w Siedlcach:

Absolwent kierunku Chemia na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • posługiwania się metodami matematycznymi,
 • interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie ożywionej,
 • opisu typów reakcji  chemicznych oraz ich mechanizmów,
 • przeprowadzania analizy statystycznej oraz oceny wiarygodności wyników oznaczeń,
 • postępowania z chemikaliami oraz selekcji i utylizacji odpadów chemicznych,
 • technologii chemicznej,
 • obsługi aparatury chemicznej,
 • pozyskiwania danych analitycznych,
 • krystalografii.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Chemia:

Absolwent kierunku Chemia na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przemyśle chemicznym,
 • przemyśle spożywczym,
 • przemyśle farmaceutycznym,
 • przemyśle kosmetycznym,
 • rolnictwie.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Komentarze (0)