Geopolityka i studia strategiczne

Geopolityka i studia strategiczne

Geopolityka i studia strategiczne

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Geopolityka i studia strategiczne – Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach

Pomimo tego, że dyskusje na temat definicji geopolityki trwają od wielu lat, to i tak przyjmuje się, że jest to dziedzina wiedzy z obszaru nauk społecznych, a także forma praktyki politycznej, która koncentruje się na relacjach między przestrzenią a siłą w kategoriach długookresowych. Geopolityka poszukuje odpowiedzi na wiele pytań. Jakich? Na przykład: jakie są przyczyny powstawania i upadku państw? Jakie znaczenie dla rywalizacji politycznej mają określone obszary geograficzne? Czym są strefy wpływów? Jak znaleźć odpowiedzi na te oraz inne pytania? To proste. Wystarczy wybrać kierunek Geopolityka i studia strategiczne, który odnaleźć można w ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach.

Kształcenie na kierunku Geopolityka i studia strategiczne na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach umożliwia pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie diagnozowania i prognozowania zagrożeń w wymiarze lokalnym, krajowym, regionalnym i światowym, jak również rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem państwa i bezpieczeństwem międzynarodowym. Ponadto, studenci uczą się analitycznego i kreatywnego myślenia, argumentacji, przekonywania i negocjowania.

 

Nabywane umiejętności

Studenci Geopolityki i studiów strategicznych na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie identyfikacji, charakterystyki uczestników procesów geopolitycznych oraz relacji i więzi między nimi, diagnozowania i prognozowania zagrożeń w wymiarze lokalnym, krajowym, regionalnym i światowym, samodzielnego analizowania procesów geopolitycznych, formułowania i rozwiązywania problemów natury geopolitycznej i strategicznej.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Geopolityki i studiów strategicznych na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, organach doradczych, strukturach administracji publicznej,  organizacjach międzynarodowych, organizacjach Unii Europejskiej.

 

Opinie

Geopolityka i studia strategiczne to kierunek skierowany do osób zainteresowanych polityką, środowiskiem międzynarodowym i współczesnymi modelami bezpieczeństwa. Jest on prowadzony w omawianej przez nas uczelni, ale czy warto studiować właśnie w niej? Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach opinie? Damian, student Geopolityki i studiów strategicznych mówi:

„Bardzo długo przeglądałem i porównywałem oferty edukacyjne różnych uczelni. Dopiero studia na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym zwróciły moją uwagę i od razu wiedziałem, że właśnie tutaj chcę studiować. Nie pomyliłem się. To świetna, nowoczesna uczelnia, ze wspaniałą atmosferą. Polecam ją wszystkim.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Geopolitykę i studia strategiczne na UPH w Siedlcach:

Absolwent kierunku Geopolityka i studia strategiczne na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

  • analizowania procesów geopolitycznych,
  • diagnozowania i prognozowania zagrożeń w wymiarze lokalnym, krajowym, regionalnym i światowym,
  • argumentacji, przekonywania i negocjowania,
  • zespołowego działania i komunikacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Geopolityka i studia strategiczne:

Absolwent kierunku Geopolityka i studia strategiczne na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

  • organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego,
  • organach doradczych,
  • strukturach administracji publicznej,  
  • organizacjach międzynarodowych,
  • organizacjach Unii Europejskiej.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Komentarze (0)