Matematyka

Matematyka

Matematyka

09.02.2022

Matematyka – Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach 2022

Trudno znaleźć dziedzinę nauki, z którą związane są tak skrajne opinie jak z matematyką. Jedni ją uwielbiają, a drudzy wręcz nie znoszą. Pomimo różnych opinii na temat „królowej nauk” przyznać należy, że wiedza na jej temat oraz umiejętności w jej zakresie otwierają wiele drzwi na rynku pracy.

Studia na kierunku matematyka w UPH SIEDLCE
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Matematyka na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu matematyki oraz jej zastosowań. Studenci nabywają umiejętności przeprowadzania rozumowań matematycznych, w szczególności klarownej identyfikacji założeń i konkluzji, dokonywania złożonych obliczeń, przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie, wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych, czy formułowania problemów w sposób matematyczny w postaci symbolicznej, ułatwiającej ich analizę i rozwiązanie, a także posługiwania się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i aplikacyjnych problemów matematycznych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Matematyka na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach charakteryzują się bogatym program kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • wstęp do logiki i teorii mnogości,
 • algebra liniowa,
 • matematyka dyskretna,
 • rachunek całkowy,
 • wstęp do topologii,
 • matematyka obliczeniowa,
 • arytmetyka finansowa,
 • algebra abstrakcyjna,
 • metody numeryczne,
 • rachunek prawdopodobieństwa,
 • równania różniczkowe zwyczajne,
 • geometria analityczna

 

Nabywane umiejętności

Studenci Matematyki na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach nabywają umiejętności między innymi w zakresie wykonywania działań na zbiorach i funkcjach, badania przebiegu funkcji, rozwiązywania równań liniowych i ich interpretowania w terminach wektorów i odwzorowań liniowych, obliczania prawdopodobieństw zdarzeń losowych, rozpoznawania i specyfikowania algorytmicznych problemów matematycznych, posługiwania się językiem oraz metodami analizy funkcjonalnej.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Matematyki na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w firmach finansowych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, agencjach doradczych.

 

Opinie

Z matematyką związanych jest wiele ciekawych i dobrze płatnych zawodów. Warto więc zdobyć wykształcenie w jej zakresie. Ale w której uczelni? Warto podjąć naukę w omawianym przez nas uniwersytecie? Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach opinie? Natalia, studentka Matematyki mówi:

„Warto studiować na UPH. Na tę uczelnię powinni zwrócić uwagę ci, którzy od studiów oczekują intensywności oraz praktycznego charakteru.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Matematykę na UPH w Siedlcach:

Absolwent kierunku Matematyka na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • stosowania rachunku zdań i kwantyfikatorów oraz indukcji matematycznej w prowadzeniu rozumowań,
 • rachunku różniczkowego i całkowego,
 • rachunku prawdopodobieństwa i statystyki,
 • posługiwania się językiem oraz metodami analizy funkcjonalnej w zagadnieniach analizy matematycznej,
 • stosowania systemu logiki klasycznej do formalizacji teorii matematycznych,
 • rozpoznawania i specyfikowania algorytmicznych problemów matematycznych,
 • analizy rzeczywistej i zespolonej,
 • metod numerycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Matematyka:

Absolwent kierunku Matematyka na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • firmach finansowych,
 • firmach ubezpieczeniowych,
 • bankach,
 • agencjach doradczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, informatyka, język obcy

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

O przyjęcie na studia drugiego stopnia może ubiegać się osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów. Podstawą rekrutacji jest: - ocena z dyplomu - dla absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów; albo - ocena z rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zakres przedmiotów kierunkowych właściwych dla studiów pierwszego stopnia kierunku matematyka - w przypadku kandydata posiadającego dyplom ukończenia studiów na innym kierunku.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Komentarze (0)