Filologia

Filologia

Filologia – Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach

Studia filologiczne przeznaczone są dla osób, które interesują się językami obcymi, ale również historią, kulturą i życiem codziennym danego kraju. Dzięki studiom można odbyć ciekawą podróż, nawet do najbardziej odległego miejsca na świecie.

Kształcenie na kierunku Filologia na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach umożliwia pozyskanie wiedzy o języku, literaturze i kulturze z zakresu języka angielskiego, z dodatkiem wiadomości o języku niemieckim i rosyjskim. Studenci rozwijają umiejętności między innymi w zakresie przeprowadzania analizy tekstów, tworzenia użytkowych prac pisemnych, przygotowywania wystąpień ustnych i pisemnych, tłumaczeń ustnych i pisemnych, czy też analizowania i użytkowania informacji.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Filologia na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach posiadają bogaty program kształcenia, a studenci realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • język łaciński w kulturze europejskiej,
 • poetyka w dziejach kultury europejskiej,
 • praktyczna gramatyka języka angielskiego,
 • historia i aspekty kultury Wielkiej Brytanii,
 • wymowa języka angielskiego,
 • tłumaczenia pisemne ogólne,
 • stylistyka tekstu naukowego,
 • teoria przekładu,
 • korespondencja biznesowa,
 • literatura amerykańska,
 • konwersacje

 

Nabywane umiejętności

Studenci Filologii na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach nabywają umiejętności między innymi w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych, merytorycznej argumentacji i formułowania wniosków i samodzielnych sądów, tworzenia użytkowych prac pisemnych, porozumienia się z wykorzystaniem różnych technik komunikacyjnych, przeprowadzania analizy tekstu.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Jaką drogę zawodową mogą wybrać absolwenci omawianego kierunku? Osoby, które ukończyły Filologię na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach będą mogły znaleźć zatrudnienie między innymi w szkołach językowych, biurach tłumaczeń, wydawnictwach, administracji państwowej.

 

Opinie

Każdy zgodzi się z przekonaniem, iż warto uczyć się języków obcych. Ale należy wybrać odpowiednie do tego miejsce, odpowiednią uczelnię, która zaoferuje wiele edukacyjnych możliwości. Czy warto podjąć naukę na omawianym przez nas uniwersytecie? Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach opinie? Kamila, studentka Filologii mówi:

„Cieszę się, że mogę studiować właśnie tutaj, na UPH. Nie musiałam wyjeżdżać na studia do innego miasta, bo niemal pod ręką jest świetna uczelnia. Studia filologiczne na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym dają wiele możliwości rozwoju i szansę na praktyczne przygotowanie do pracy zawodowej.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Filologię na UPH w Siedlcach:

Absolwent kierunku Filologia na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • poprawnego wykorzystywania języka w zakresie różnych rodzajów komunikacji językowej,
 • tworzenia tekstów zróżnicowanych stylistycznie i funkcjonalnie,
 • interpretacji gramatycznej dowolnego tekstu,
 • analizy i interpretacji dzieła literackiego,
 • kulturoznawstwa.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Filologia:

Absolwent kierunku Filologia na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • szkołach językowych,
 • biurach tłumaczeń,
 • wydawnictwach,
 • administracji państwowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą rekrutacji jest ocena z dyplomu - dla absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów w zakresie języka angielskiego albo ocena z rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim, obejmująca zakres przedmiotów kierunkowych właściwych dla studiów pierwszego stopnia kierunku filologia - w przypadku kandydata posiadającego dyplom ukończenia studiów na innym kierunku.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Filologia - wszystko co musisz wiedzieć

Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach kierunki

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)