Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

09.02.2022

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach 2022

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest niełatwą, ale niezwykle istotną dyscypliną. Oznacza to, że aby kształcić się w jej zakresie potrzebne są nie tylko chęci, ale określone cechy osobowości. Kandydaci na studia powinni wyróżniać się otwartością, empatią, cierpliwością i kreatywnością.

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w UPH SIEDLCE
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach umożliwia pozyskanie wiedzy stanowiącej przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej. Studenci zdobywają kwalifikacje między innymi w zakresie psychologiczno- pedagogicznym, wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, pracy z dzieckiem lub uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, podstaw dydaktyki nauczania zintegrowanego w przedszkolu i klasach I– III szkoły podstawowej.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • podstawy pedagogiki,
 • podstawy pedagogiki specjalnej,
 • badania nad dzieckiem i dzieciństwem,
 • pedagogika społeczna,
 • prawa dziecka i nauczyciela,
 • pedagogika wczesnoszkolna,
 • psychologia kliniczna,
 • indywidualizacja procesu kształcenia,
 • historia wychowania,
 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania,
 • psychologia twórczości

 

Nabywane umiejętności

Studenci Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach nabywają umiejętności między innymi w zakresie rozpoznawania potrzeb, możliwości i uzdolnień dzieci i uczniów, projektowania i prowadzenia działań pedagogicznych, planowania i realizowania spersonalizowanych programów kształcenia i wychowania, animowania i monitorowania realizacji zespołowych działań edukacyjnych dzieci i uczniów.

 

Praca po studiach

Absolwenci Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach, szkołach podstawowych.

 

Opinie

Dokąd udać się na studia? Odpowiedź na to pytanie nigdy nie jest prosta. Należy zastanowić się nie tylko nad wyborem kierunku oraz uczelni, ale także miasta, w którym będziemy studiować. Jeśli zdecydowaliśmy się podjąć naukę w Siedlcach, na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to nie pozostaje nam nic innego jak dowiedzieć się jakie ma Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach opinie? Magda, studentka Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej mówi:

„Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny jest nowoczesną uczelnią, która kładzie nacisk na zdobywanie umiejętności praktycznych i kompetencji niezbędnych do prawidłowego wykonywania obowiązków zawodowych. To miejsce dla osób kreatywnych, pomysłowych i ciekawych świata i ludzi.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną na UPH w Siedlcach:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • organizacji i funkcjonowania systemu oświaty,
 • zasad pracy opiekuńczo- wychowawczej,
 • zasad pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się,
 • diagnozowania potrzeb edukacyjnych uczniów,
 • emisji głosu,
 • diagnozowania sytuacji wychowawczych,
 • interwencji w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • żłobkach,
 • klubach dziecięcych,
 • przedszkolach,
 • szkołach podstawowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Komentarze (0)