Zoopsychologia z animaloterapią

Zoopsychologia z animaloterapią

Zoopsychologia z animaloterapią

09.02.2022

Zoopsychologia z animaloterapią – Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach 2022

Coraz częściej spotykamy się z takimi zawodami jak zoopsycholog, czy behawiorysta zwierząt. Kto to taki i czym się zajmuje? Jest to osoba, która zajmuje się terapią zachowania zwierząt. Ocenia je pod kątem relacji z człowiekiem i wyznacza metody prowadzące do ich poprawienia. Równie często napotykamy dyscyplinę zwaną animaloterapią, czyli metody wspomagające leczenie oraz rehabilitację ludzi, które opierają się na bliskim kontakcie ze zwierzętami. Łącząc dwie wspomniane dziedziny otrzymujemy nie tylko coraz popularniejsze przestrzenie zawodowe, ale również kierunek kształcenia, realizowany na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach.

Studia na kierunku zoopsychologia z animaloterapią w UPH SIEDLCE
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Zoopsychologia z animaloterapią na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu chemii, biochemii, biofizyki i zoologii. Studenci poznają między innymi procesy fizjologiczne zachodzące u zwierząt, zasady żywienia zwierząt kwalifikowanych do działań terapeutycznych, mechanizmy dziedziczenia cech u zwierząt, techniki i technologie produkcji karm dla zwierząt, metody statystyczne stosowane w gromadzeniu i analizie wyników behawioralnych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Zoopsychologia z animaloterapią na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach posiadają bogaty program kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • zoologia z ekologią,
 • chemia środowiskowa,
 • anatomia zwierząt,
 • mikrobiologia,
 • podstawy pedagogiki specjalnej,
 • edukacja włączająca,
 • biochemia i biofizyka,
 • metodyka oddziaływań pedagogicznych,
 • fizjologia zwierząt,
 • diagnostyka i profilaktyka chorób zwierząt,
 • dogoterapia,
 • hipoterapia,
 • użytkowanie i zachowanie koni,
 • genetyka behawioralna

 

Nabywane umiejętności

Studenci kierunku Zoopsychologia z animaloterapią na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach nabywają umiejętności między innymi w zakresie prawidłowej interpretacji przepisów prawnych dotyczących ochrony zdrowia zwierząt, wykonywania standardowych zadań badawczych i projektowych, stawiania diagnozy psychosocjologicznej zwierząt, oceny umiejętności adaptacji do pracy z człowiekiem, stosowania odpowiednich receptur w żywieniu zwierząt towarzyszących, gospodarskich i dzikich kwalifikowanych do działań terapeutycznych.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci kierunku Zoopsychologia z animaloterapią na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w instytucjach i organizacjach zajmujących się problemami dobrostanu i profilaktyki weterynaryjnej, schroniskach dla zwierząt, gabinetach weterynaryjnych, klinikach dla zwierząt, placówkach edukacyjnych, placówkach zdrowia, placówkach wspomagania terapeutycznego.

 

Opinie

Podejmowanie decyzji o studiach bywa niełatwe. Jeśli wybór odpowiedniego dla nas kierunku nie jest szczególnie ciężkim wyzwaniem, tak wybranie uczelni może już sprawiać pewne trudności, zwłaszcza gdy mówimy o dyscyplinie, która nie występuje szeroko i często w katalogach dydaktycznych. Jeśli chcemy studiować Zoopsychologię z animaloterapią musimy prześwietlić uczelnię, która ten kierunek prowadzi. Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach opinie? Weronika, studentka Zoopsychologii z animaloterapią mówi:

„Na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym mogę rozwijać pasje i zainteresowania oraz przygotowywać się do podjęcia wymarzonego zawodu.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Zoopsychologię z animaloterapią na UPH w Siedlcach:

Absolwent kierunku Zoopsychologia z animaloterapią na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • anatomii i fizjologii zwierząt,
 • procesów biologicznych, biochemicznych i behawioralnych zachodzących u zwierząt,
 • mechanizmu dziedziczenia cech u zwierząt,
 • gatunków i ras zwierząt towarzyszących, gospodarskich i dzikich,
 • podstawowych metod terapii osób o różnym stopniu niepełnosprawności,
 • stawiania diagnozy psychosocjologicznej zwierząt oraz oceny ich umiejętności adaptacji do pracy z człowiekiem,
 • oceny pomiarów parametrów dotyczących zdrowia zwierząt.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zoopsychologia z animaloterapią:

Absolwent kierunku Zoopsychologia z animaloterapią na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • instytucjach i organizacjach zajmujących się problemami dobrostanu i profilaktyki weterynaryjnej,
 • schroniskach dla zwierząt,
 • gabinetach weterynaryjnych,
 • klinikach dla zwierząt,
 • placówkach edukacyjnych,
 • placówkach zdrowia,
 • placówkach wspomagania terapeutycznego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zoopsychologia z animaloterapią brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Komentarze (0)