Gastronomia i hotelarstwo

Gastronomia i hotelarstwo

Gastronomia i hotelarstwo

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Gastronomia i hotelarstwo – Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach

Gastronomia i hotelarstwo to kierunek dla tych, którym marzy się zarządzanie obiektem gastronomicznym albo hotelem. Osoby o takiej profesji muszą posiadać szeroką wiedzę, na którą składają się nie tylko zagadnienia związane z zarządzaniem i ekonomią, ale również prawidłowym żywieniem, badaniem zachowania konsumentów, czy regulacjami prawnymi.

Kształcenie na kierunku Gastronomia i hotelarstwo na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach umożliwia pozyskanie wiedzy na temat funkcjonowania przedsiębiorstw świadczących usługi gastronomiczne i hotelarskie, organizacji i zarządzania takimi obiektami, jak również uwarunkowania ekonomiczno- prawnego tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości oraz form organizacyjno- prawnych przedsiębiorstw w zakresie świadczenia usług gastronomicznych i hotelarskich. Ponadto, studenci zaznajamiają się z prawem żywnościowym, prawem konsumenckim, składem produktów żywnościowych o różnym stopniu przetworzenia, rolą prawidłowego żywienia dla funkcjonowania i zdrowia organizmu człowieka.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Gastronomia i hotelarstwo na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • analiza sensoryczna i konsumencka akceptacja żywności,
 • biochemia z biochemią żywności,
 • podstawy ekonomii,
 • mikrobiologia żywności,
 • gastronomia specjalnego przeznaczenia,
 • towaroznawstwo i przetwórstwo żywności,
 • podstawy finansów i rachunkowości,
 • zarządzanie i organizacja w obiektach gastronomicznych i hotelarskich,
 • systemy informatyczne w gastronomii i hotelarstwie,
 • organizacja usług turystycznych

 

Nabywane umiejętności

Studenci kierunku Gastronomia i hotelarstwo na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie planowania i prowadzenia przedsięwzięcia gospodarczego, przygotowywania biznes planu, oceniania efektywności pod względem ekonomicznym, planowania żywienia dla różnych grup konsumentów, projektowania i prowadzenia analiz w zakresie istoty i uwarunkowań zachowań konsumentów na rynku usług gastronomicznych i hotelarskich.

 

Praca po studiach

Z bogatym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Gastronomii i hotelarstwa na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przedsiębiorstwach gastronomicznych, przedsiębiorstwach cateringowych, hotelach, przedsiębiorstwach zajmujących się zarządzaniem jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności i żywienia człowieka.

 

Opinie

Czy wybór kierunku kształcenia to jedyna decyzja jaką należy podjąć w związku z naszą edukacją? Nie. Należy jeszcze wybrać odpowiednią uczelnię. Jeśli zdecydowaliśmy się studiować Gastronomię i hotelarstwo, a nasza uwaga skierowana jest na Siedlce, to warto poznać bliżej uczelnię funkcjonującą w tym mieście. Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach opinie? Adam, student Gastronomii i hotelarstwa mówi:

„Studia na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach dają szerokie możliwości, ponieważ kształcą w różnych zakresach. Poznajemy nie tylko zasady działania obiektów gastronomicznych i hotelarskich, ale także podstawy dietetyki, ekonomię, czy technologię żywności. To otwiera więcej drzwi na rynku pracy.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Gastronomię i hotelarstwo na UPH w Siedlcach:

Absolwent kierunku Gastronomia i hotelarstwo na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • projektowania i organizacji przedsiębiorstw gastronomicznych i hotelarskich,
 • systemów informatycznych wykorzystywanych w gastronomii i hotelarstwie,
 • organizacji i zarządzania,
 • zarządzania finansami,
 • organizacji usług turystycznych,
 • instrumentalnej analizy żywności,
 • prawa żywnościowego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Gastronomia i hotelarstwo:

Absolwent kierunku Gastronomia i hotelarstwo na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedsiębiorstwach gastronomicznych,
 • przedsiębiorstwach cateringowych,
 • hotelach,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się zarządzaniem jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności i żywienia człowieka.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Komentarze (0)