Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

31.01.2022

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 2022

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w WSEI LUBLIN
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna należy do grona najważniejszych kierunków kształcenia, ponieważ celem jej jest wykształcenie tych, którzy będą wychowywać i uczyć najmłodszych. Czy trudny to kierunek? Na pewno wymagający. Ale nie tylko skupienia, skrupulatności i regularności. Studenci Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej muszą wyróżniać się określonymi cechami, bez których praca z dzieckiem wydaje się niemożliwa. A gdzie można studiować? W Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. 

Kształcenie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie umożliwia pozyskanie szerokiej wiedzy pedagogicznej, psychologicznej oraz socjologicznej, która niezbędna jest do realizowania procesów edukacyjnych i opiekuńczo- wychowawczych z dziećmi do okresu młodszego szkolnego włącznie. Studenci nabywają kompetencji do formułowania i rozwiązywania złożonych oraz nietypowych problemów o charakterze praktycznym z zakresu pedagogiki przedszkolnej, szkolnej i opiekuńczej, a w szczególności zadań obejmujących między innymi animowanie, monitorowanie i dokonywanie ewaluacji zajęć edukacyjnych oraz opiekuńczo- wychowawczych, diagnozowania potrzeb i możliwości dzieci, czy wychowania i terapii pedagogicznej.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • antropologia kulturowa,
 • socjologia edukacji,
 • organizacja i funkcje systemu edukacji,
 • psychologia rozwojowa,
 • trening twórczości i myślenia kreatywnego,
 • modele wspierania rozwoju dziecka,
 • organizacja przestrzeni edukacyjnej,
 • teoretyczne podstawy wychowania,
 • psychologia wychowawcza

 

Nabywane umiejętności

Studenci Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie obserwacji sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, rozpoznawania potrzeb i uzdolnień dzieci, animowania i monitorowania realizacji zespołowych działań edukacyjnych. Ponadto, studenci omawianego kierunku poznają zagadnienia edukacji międzykulturowej, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych, jak również zasady projektowania i prowadzenia działań diagnostycznych.

 

Praca po studiach

A co po studiach? Absolwenci Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przedszkolach i szkołach podstawowych, w klasach I- III.

 

Opinie

Lublin jak na stolicę regionu przystało oferuje wiele edukacyjnych możliwości. Każdego roku liczne grono kandydatów obiera największe miasto Lubelszczyzny jako cel swojej podróży i miejsce kształcenia. Gdzie można studiować Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną? Którą uczelnię wybrać? Warto przyjrzeć się bliżej omawianej uczelni? Jakie ma Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie opinie? Martyna, studentka Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej mówi:

„WSEI oferuje bardzo bogaty i ciekawy program kształcenia i to właśnie on przekonał mnie do studiowania właśnie tutaj. Poza tym, zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy, specjaliści w swoich dziedzinach, dzięki czemu mam pewność, że zdobywam wiedzę praktyczną.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - ważne informacje

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia Lublin

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia online

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w WSEI Lublin:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • podstaw filozofii wychowania i aksjologii pedagogicznej,
 • klasycznych i współczesnych teorii rozwoju człowieka, wychowania i kształcenia,
 • współczesnych badań nad dzieciństwem,
 • edukacji międzykulturowej,
 • terapii pedagogicznej,
 • organizacji i funkcji systemu edukacji,
 • komunikacji społecznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedszkolach,
 • szkołach podstawowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Komentarze (0)