Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

11.04.2022

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończą się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w AHE ŁÓDŹ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna może posiadać wiele definicji i opisów, jednak niezależnie od ilości określeń, pojęć i sformułowań oznacza ona skrupulatną i intensywną naukę. Nietrudno domyślić się, iż jest to kierunek niezwykle ważny, wymagający nie tylko chęci, ale i różnych cech osobowości. To kierunek szczególny.

Kształcenie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi umożliwia pozyskanie dogłębnej wiedzy na temat nauczania i wychowywania dzieci w wieku przedszkolnym oraz w kilku pierwszych klasach szkoły podstawowej. Proces kształcenia podzielony jest na dwa bloki. Pierwszy poświęcony jest podstawom edukacji małego i młodszego dziecka, natomiast drugi obejmuje liczne zajęcia warsztatowe i praktyczne, kładące nacisk na sposoby poznawania z dziećmi środowiska społeczno- przyrodniczego oraz na nauczanie przedmiotów artystyczno- sprawnościowych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi charakteryzują się bogatym programem kształcenia.

 

Sprawdź

Akademia Humanisytczno - Ekonomiczna w Łodzi kierunki studiów

Akademia Humanisytczno - Ekonomiczna w Łodzi rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

Dzięki niemu studenci poznają klasyczne i współczesne teorie rozwoju człowieka i wychowania, sposoby projektowania i prowadzenia działań diagnostycznych, strukturę i funkcje systemu oświaty, czy metody nauczania i doboru efektywnych środków dydaktycznych.

 

Nabywane umiejętności

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to kierunek o praktycznym charakterze, dzięki czemu studenci nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie: obserwacji i analizy sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, dostosowywania do zróżnicowanych potrzeb uczniów materiałów i środków oraz metod pracy, rozpoznawania potrzeb, możliwości i uzdolnień uczniów, projektowania i prowadzenia działań wspierających, projektowania i realizowania programów wychowawczo- profilaktycznych.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Studenci Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi otrzymują przygotowanie do edukowania uczniów przedszkoli i szkół podstawowych w klasach I–III na najwyższym światowym poziomie w poszanowaniu podmiotowości uczniów oraz rodziców.

 

Opinie

Łódź jak na stolicę województwa przystało posiada wiele edukacyjnych możliwości. Każdego roku szeroka rzesza kandydatów na studia obiera największe miasto centralnej Polski jako cel swojej podróży i miejsce kształcenia. Gdzie można studiować Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną? Którą uczelnię wybrać? Warto przyjrzeć się bliżej omawianej uczelni? Jakie ma Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi opinie? Daria, studentka Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej mówi:

„Od dawna wiedziałam, że Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna będzie moją uczelnią. Zależało mi na zdobyciu wiedzy nowoczesnej, praktycznej, dzięki której będą mogła sprostać niejednemu wyzwaniu w życiu zawodowym.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - ważne informacje

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia Łódź

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia online

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w AHE Łódź:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

  • klasycznych i współczesnych teorii rozwoju człowieka, wychowania i kształcenia,
  • roli nauczyciela i wychowawcy w modelowaniu postaw i zachowania uczniów,
  • edukacji włączającej,
  • sposobów projektowania i prowadzenia działań diagnostycznych,
  • skutecznego rozwiązywania sporów,
  • zasad emisji głosu,
  • organizacji pracy szkolnej uczniów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi znajdzie zatrudnienie w:

  • przedszkolach,
  • szkołach podstawowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Komentarze (0)