Anglistyka

Anglistyka

Anglistyka

21.03.2022

Anglistyka – Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego 2022

Znajomość języka obcego to atut. Natomiast znajomość języka angielskiego traktowana jest w dzisiejszych czasach jako obowiązek i standard, niezależnie od branży. Językiem tym posługuje się cały świat, zatem brak umiejętności w jego zakresie może zdecydowanie utrudniać realizację marzeń o ciekawej i dobrze płatnej pracy. Rozwiązanie jest jedno. Wybrać studia w uczelni, która zapewni wysokiej jakości wiedzę i liczne umiejętności. Tą uczelnią jest Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu.

Studia na kierunku anglistyka w WSJO
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Anglistyka w Wyższej Szkole Języków Obcych w Poznaniu umożliwia pozyskanie dogłębnej wiedzy o języku, literaturze i kulturze z zakresu języka angielskiego oraz nabycie umiejętności wykorzystywania jej zarówno w pracy zawodowej, jak i życiu codziennym. Studia kładą nacisk przede wszystkim na zagadnienia poprawności gramatycznej, płynnej wymowy, jak również rozwoju słownictwa. Oprócz tego, studenci Anglistyki otrzymują możliwość nauki drugiego języka obcego: hiszpańskiego, francuskiego, bądź niemieckiego, na różnych poziomach zaawansowania.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Anglistyka w Wyższej Szkole Języków Obcych w Poznaniu charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • konwersacje i słownictwo,
 • gramatyka w komunikacji,
 • fonetyka w komunikacji,
 • historia literatury,
 • gramatyka opisowa,
 • struktury językowe w użyciu,
 • język pisany

 

Nabywane umiejętności

Studenci Anglistyki w poznańskiej WSJO nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie: korzystania z nabytej wiedzy gramatycznej i leksykalnej w celu rozumienia, interpretacji i konstruowania poprawnych wypowiedzi ustnych dotyczących tematów odnoszących się do wiedzy ogólnej, konstruowania wypowiedzi pisemnych różnego typu, przygotowywania i prowadzenia prezentacji, wykorzystywania nowoczesnych metod komunikowania się, posługiwania się pojęciami z dziedziny językoznawstwa, językoznawstwa stosowanego i literaturoznawstwa.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Anglistyki w Wyższej Szkole Języków Obcych w Poznaniu mogą zdobyć pracę wszędzie tam gdzie język angielski jest niezbędnym narzędziem w codziennym profesjonalnym funkcjonowaniu, na przykład w korporacjach, instytucjach kulturalno- oświatowych, fundacjach o zasięgu międzynarodowym, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, biurach tłumaczeń, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury.

 

Opinie

Kierunki studiów w Poznaniu tworzą olbrzymią przestrzeń. Istotną jej częścią są kierunki językowe, na czele których stoi omawiana przez nas Anglistyka. Którą uczelnię wybrać, aby jak najlepiej rozwijać się w jej zakresie? Czy warto zwrócić uwagę na WSJO? Jakie ma Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu opinie? Daria, studentka Anglistyki mówi:

„To, co przekonało mnie do studiowania w Wyższej Szkole Języków Obcych to przede wszystkim szansa na zdobycie wiedzy praktycznej, czyli takiej, którą można wszędzie wykorzystać. Dzięki wysokim kwalifikacjom mogę pracować dosłownie wszędzie, w każdej branży.”

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

ANGLISTYKA - ważne informacje

Anglistyka studia Poznań

Anglistyka studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Anglistykę w Wyższej Szkole Języków Obcych w Poznaniu:

Absolwent kierunku Anglistyka w Wyższej Szkole Języków Obcych w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • poprawnego wykorzystywania języka w zakresie różnych rodzajów komunikacji językowej,
 • komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych,
 • posługiwania się językiem naukowym,
 • interpretacji gramatycznej tekstu,
 • analizy tekstów literackich,
 • historycznego zakorzenienia i różnorodności kultury,
 • zasad nauczania języka.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Anglistyka:

Absolwent kierunku Anglistyka w Wyższej Szkole Języków Obcych w Poznaniu znajdzie zatrudnienie w:

 • korporacjach,
 • instytucjach kulturalno- oświatowych,
 • fundacjach o zasięgu międzynarodowym,
 • wydawnictwach,
 • redakcjach czasopism,
 • środkach masowego przekazu,
 • biurach tłumaczeń,
 • turystyce.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu

Komentarze (0)