Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika

07.02.2022

Pedagogika – Collegium Humanum Filia w Rzeszowie 2022

Studia na kierunku pedagogika w Collegium Humanum w Rzeszowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku pedagogika w
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Pedagogika jest dyscypliną szczególną i wyjątkową, ponieważ dostosowuje się do potrzeb i wymagań współczesności. Oznacza to, że wciąż się rozwija, poszerza obszar swoich badań, poszukuje nowych metod rozwiązywania problemów. O tym, jakie wiele ma do zaoferowania ta dziedzina przekonają się ci, którzy udadzą się na studia do Rzeszowa. Właśnie tam swoją filię ma Collegium Humanum.

Kształcenie na kierunku Pedagogika w Collegium Humanum w Rzeszowie umożliwia pozyskanie obszernej wiedzy, na którą składają się zagadnienia z zakresu psychologii, socjologii, edukacji, czy resocjalizacji. Zdobywane wykształcenie to bogata układanka, złożona z wielu, różnorodnych elementów, od terapii pedagogicznej po doradztwo zawodowe.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Pedagogika w Collegium Humanum w Rzeszowie realizowane są w oparciu o bogaty program kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • komunikacja interpersonalna,
 • prawo rodzinne i opiekuńcze,
 • pedagogika specjalna,
 • psychologia rozwojowa i kliniczna,
 • pierwsza pomoc,
 • komunikacja społeczna,
 • elementy wychowania i zachowania człowieka

 

Studenci Pedagogiki w Collegium Humanum w Rzeszowie otrzymują szeroką paletę specjalności, dzięki którym mogą rozwijać indywidualne zainteresowania, a także przygotowywać się do wykonywania określonych funkcji zawodowych. W ofercie uczelni funkcjonują: Andragogika, mentoring i coaching, Doradztwo zawodowe i HR, Opieka i wsparcie osób niepełnosprawnych, Opieka żłobkowa i przedszkolna, Pedagogika kulturoznawcza- menedżer i animator kultury, Pedagogika opiekuńcza osób starszych, Pedagogika społeczna z psychopedagogiką, Pedagogika szkolna i opiekuńczo- wychowawcza, Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną, Pedagogika turystyki i rekreacji, Pedagogika zdrowia z psychodietetyką, Resocjalizacja z socjoterapią.

 

Nabywane umiejętności

Studenci Pedagogiki w Collegium Humanum w Rzeszowie nabywają licznych umiejętności. Przede wszystkim rozwijają się w zakresie: posługiwania się warsztatem diagnostycznym, analizowania i interpretowania różnych zjawisk społecznych, diagnozowania sytuacji zagrożenia dla pomyślnego rozwoju jednostki i grup społecznych. Dzięki specjalnościom studenci poszerzają zakres swoich kompetencji. Uczą się między innymi podejmowania działań diagnostycznych i terapeutycznych w obszarze resocjalizacji i socjoterapii, prowadzenia mediacji i negocjacji, tworzenia programów rehabilitacji, rozpoznawania zaburzeń odżywiania, diagnozowania sprawności fizycznej i aktywności ruchowej.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Pedagogiki w Collegium Humanum w Rzeszowie mają przed sobą wiele możliwości zawodowych. Przygotowani są do pracy między innymi w: placówkach edukacyjnych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, pogotowiach opiekuńczych, zakładach poprawnych, placówkach szpitalnych, domach pomocy społecznej, agencjach doradztwa personalnego, urzędach pracy, instytucjach kultury.

 

Opinie

Rzeszów jak na stolicę województwa przystało oferuje wiele edukacyjnych możliwości. Każdego roku szeroka rzesza kandydatów na studia obiera największe miasto Podkarpacia jako cel swojej podróży i miejsce kształcenia. Gdzie można studiować Pedagogikę? Którą uczelnię wybrać? Warto przyjrzeć się bliżej omawianej uczelni? Jakie ma Collegium Humanum w Rzeszowie opinie? Kamila, studentka Pedagogiki mówi:

„Wybrałam studia w Collegium Humanum, ponieważ zależało mi na zdobyciu nowoczesnego wykształcenia, opartego na praktycznych umiejętnościach. Studia w tej uczelni dają wiele możliwości, pokazują w jaki sposób można wykorzystać swoje kompetencje. Zdecydowanie polecam.”

 

 

STUDIA W RZESZOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Rzeszowie

Studia w Rzeszowie

 

 

PEDAGOGIKA - ważne informacje

Pedagogika studia Rzeszów

Pedagogika studia

Pedagogika studia online

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę w Collegium Humanum w Rzeszowie:

Absolwent kierunku Pedagogika w Collegium Humanum w Rzeszowie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • psychologicznych aspektów relacji interpersonalnych,
 • metod opiekuńczo- wychowawczych,
 • współczesnych zachowań komunikacyjnych,
 • mediacji i negocjacji,
 • metod terapii i aktywizacji,
 • profilaktyki i terapii uzależnień,
 • psychologicznych podstaw zdrowia człowieka.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika w Collegium Humanum w Rzeszowie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • placówkach wychowania pozaszkolnego,
 • instytucjach kultury,
 • domach dziecka,
 • agencjach doradztwa personalnego,
 • schroniskach dla nieletnich,
 • zakładach karnych,
 • zakładach poprawczych,
 • ośrodkach socjoterapii.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Rzeszowie

Komentarze (0)