Psychologia

Psychologia

Psychologia

11.07.2022

Psychologia – Collegium Humanum Filia w Poznaniu 2022

Najciekawszym obiektem badań jest człowiek. Zapewne bardzo wiele osób zgadza się z tym stwierdzeniem, ponieważ Psychologia należy do grona najpopularniejszych kierunków studiów. Co ciekawe, studia psychologiczne umożliwiają pozyskanie interdyscyplinarnego wykształcenia, bardzo złożonego i wielowymiarowego, ponieważ mówiąc kolokwialnie psychologia nie istnieje tylko dla siebie. Wykorzystywana jest niemal wszędzie. Mogą się o tym przekonać ci, którzy wybiorą Psychologię w Collegium Humanum w Poznaniu.

Studia na kierunku psychologia w
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Psychologia w Collegium Humanum w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy oraz umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym psychologii. Studenci zaznajamiają się z metodologicznymi podstawami diagnostyki psychologicznej i uczą się kompetentnie korzystać z gotowych narzędzi diagnostycznych oraz samodzielnie konstruować nowe narzędzia poprawne pod względem psychometrycznym.

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: 4900 zł

studia niestacjonarne: 4900 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Psychologia w Collegium Humanum w Poznaniu oparte są na rozbudowanym programie kształcenia, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • socjologia ogólna,
 • budowa i funkcje mózgu,
 • biomedyczne podstawy zachowań ludzkich,
 • psychologia rozwoju dzieci i młodzieży,
 • mózgowe mechanizmy funkcji umysłowych,
 • psychologia emocji i motywacji,
 • psychologia międzykulturowa,
 • psychologia społeczna,
 • psychologia rozwoju człowieka dorosłego,
 • psychologia różnic indywidualnych,
 • współczesne teorie osobowości,
 • diagnoza psychologiczna,
 • analiza statystyczna w badaniach psychologicznych

 

Studenci Psychologii w Collegium Humanum w Poznaniu otrzymują szeroką gamę specjalności, dzięki którym mogą rozwijać indywidualne zainteresowania, a także zdobywać kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu. Do oferowanych specjalności należą: Psychologia kliniczna, Psychologia kryminalna, Psychologia reklamy i mediów, Psychologia rodziny, Psychologia sądowo- penitencjarna, Neuropsychologia, Psychologia biznesu i coaching, Psychologia społeczna, Psychologia sportu, Psychoseksuologia, Psychoterapia, Psychotraumatologia i profilaktyka społeczna, Psychologia zwierząt.

 

Nabywane umiejętności

Lista nabywanych przez studentów umiejętności jest bardzo długa. Znajdują się na niej umiejętności między innymi w zakresie: stosowania metod i narzędzi diagnostycznych oraz interpretowania wyników, diagnozowania zaburzeń zdrowia psychicznego i patologii społecznych, odróżniania emocji spontanicznych od udawanych, prowadzenia terapii aktywizujących ruchowo osoby niepełnosprawne, identyfikowania dylematów etycznych związanych z praktyką psychologiczną, kształtowania motywacji osiągnięć.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać przyszłość zawodowa absolwentów Psychologii? Otóż, mają przed sobą szerokie możliwości. Mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w: ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach psychoterapii, poradniach zdrowia psychicznego, centrach pomocy rodzinie, szpitalach, przychodniach, ośrodkach sportu i rekreacji, firmach rekrutacyjnych, hospicjach, zakładach karnych.

 

Opinie

Studia w Poznaniu to niezwykle obszerny i złożony temat, zważywszy na bardzo duży wybór uczelni oraz ofert dydaktycznych. Gdzie podjąć studia? Poszukując innowacyjnej formy kształcenia warto dowiedzieć się- jakie ma Collegium Humanum w Poznaniu opinie? Martyna, studentka Psychologii mówi:

„Warto iść na studia, ale wtedy kiedy mają wymiar praktyczny i rozwijają konkretne umiejętności. Tak właśnie jest w Collegium Humanum. To uczelnia, która przygotowuje do pracy, kształci specjalistów, fachowców w swoich dziedzinach. Dlatego warto studiować właśnie tutaj. To miejsce dla ludzi ambitnych, którzy wiedzą co chcą osiągnąć.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

PSYCHOLOGIA - ważne informacje

Psychologia studia Poznań

Psychologia studia

Psychologia studia online

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Psychologię w Collegium Humanum w Poznaniu:

Absolwent kierunku Psychologia w Collegium Humanum w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • nawiązywania kontaktu i prowadzenia rozmowy z pacjentem,
 • poradnictwa terapeutycznego i prowadzenia terapii,
 • strategii profilaktyki społecznej,
 • diagnozowania zaburzeń zdrowia psychicznego i patologii społecznych,
 • psychologii różnic indywidualnych,
 • psychologii aktywności fizycznej i sportu,
 • psychologii zachowań konsumenckich,
 • psychologii rozwoju osobistego,
 • metod resocjalizacji,
 • doradztwa i terapii behawioralnej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Psychologia:

Absolwent kierunku Psychologia w Collegium Humanum w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • ośrodkach interwencji kryzysowej,
 • ośrodkach psychoterapii,
 • poradniach zdrowia psychicznego,
 • centrach pomocy rodzinie,
 • szpitalach,
 • przychodniach,
 • ośrodkach sportu i rekreacji,
 • firmach rekrutacyjnych,
 • hospicjach,
 • zakładach karnych,
 • fundacjach i stowarzyszeniach,
 • agencjach public relations.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Poznaniu)

Komentarze (0)