Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie.

Chyba każdy zgodzi się ze stwierdzeniem, że bezpieczeństwo jest jedną z najbardziej cenionych wartości. Jego zapewnienie stanowi fundament rozwoju zarówno jednostki, jak i całego społeczeństwa państwa. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż definicje bezpieczeństwa się zmieniają, a także ulegają zmianie strategie i pomysły na jego zapewnienie. Na wszystkich, którzy interesują się tym tematem czeka kierunek Bezpieczeństwo narodowe. A gdzie? W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie.

Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie umożliwia pozyskanie wiedzy z obszaru nauk społecznych oraz nabycie umiejętności wykorzystywania jej zarówno w życiu, jak i pracy zawodowej. Studenci uczą się analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Poznają istotę bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowania, zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa, jak również zasady negocjacji i podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • teoria bezpieczeństwa,
 • strategia bezpieczeństwa,
 • organizacja i zarządzanie,
 • międzynarodowe stosunki polityczne,
 • kryminalistyka,
 • socjologia problemów społecznych,
 • ochrona danych osobowych i informacji niejawnych,
 • międzynarodowe stosunki wojskowe,
 • polityka bezpieczeństwa

 

Studenci Bezpieczeństwa narodowego w PWSZ otrzymują dwie ścieżki dyplomowania do wyboru. Są to: Przygotowanie do służby w policji oraz Zarządzanie kryzysowe z elementami obronności.

 

Nabywane umiejętności

W toku studiów studenci Bezpieczeństwa narodowego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie: analizowania i interpretacji problemów organizacji i procesów zarządzania, rozpoznawania typów systemów politycznych, opisu elementów kierujących i wykonawczych systemu bezpieczeństwa narodowego, podejmowania zadań logistycznych na rzecz poszkodowanej ludności, analizy przyczyn i konsekwencji współczesnych sojuszy i organizacji wojskowych.

 

Praca po studiach

Jak może przyglądać przyszłość zawodowa absolwenta omawianego przez nas kierunku? Osoby z dyplomem w kieszeni będą mogły znaleźć zatrudnienie między innymi w : rządowych instytucjach publicznych, urzędach gmin, urzędach wojewódzkich, zespołach zarządzania kryzysowego, policji, straży granicznej, inspekcji transportu drogowego, agencjach ochrony osób i mienia, służbie celnej, straży miejskiej.

 

Opinie

Bezpieczeństwo narodowe jest kierunkiem, który każdego roku zyskuje na popularności. Co za tym idzie coraz częściej występuje w katalogach dydaktycznych. Na którą uczelnię się zdecydować? Planując studia w Lesznie warto dowiedzieć się jakie ma Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie opinie? Damian, student Bezpieczeństwa narodowego mówi:

„Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa to uczelnia dla osób, które mają jakiś pomysł na siebie. Wiedzą czego chcą się nauczyć i do czego później wykorzystać zdobytą wiedzę. Ta uczelnia oferuje konkretne studia, dzięki którym zdecydowanie łatwiej odnaleźć się na rynku pracy.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Bezpieczeństwo narodowe w PWSZ w Lesznie:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • interpretacji zjawisk ekonomicznych i procesów gospodarczych,
 • procesów zachodzących w organizacji i funkcjonowaniu współczesnych państw,
 • współczesnych systemów politycznych,
 • systemu bezpieczeństwa narodowego,
 • zarządzania kryzysowego,
 • międzynarodowych stosunków politycznych i wojskowych,
 • współpracy międzynarodowej służb mundurowych,
 • prognozowania zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Bezpieczeństwo narodowe:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • rządowych instytucjach publicznych,
 • urzędach gmin,
 • urzędach wojewódzkich,
 • zespołach zarządzania kryzysowego,
 • policji,
 • straży granicznej,
 • inspekcji transportu drogowego,
 • agencjach ochrony osób i mienia,
 • służbie celnej,
 • straży miejskiej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

O przyjęciu na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej sporządzonej na podstawie kolejności składanych dokumentów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawa i administracji wybrać

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe - wszystko co musisz wiedzieć

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie kierunki

Jakie są kierunki prawa i administracji w Lesznie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)