Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie.

Chyba każdy zgodzi się ze stwierdzeniem, że bezpieczeństwo jest jedną z najbardziej cenionych wartości. Jego zapewnienie stanowi fundament rozwoju zarówno jednostki, jak i całego społeczeństwa państwa. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż definicje bezpieczeństwa się zmieniają, a także ulegają zmianie strategie i pomysły na jego zapewnienie. Na wszystkich, którzy interesują się tym tematem czeka kierunek Bezpieczeństwo narodowe. A gdzie? W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie.

Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie umożliwia pozyskanie wiedzy z obszaru nauk społecznych oraz nabycie umiejętności wykorzystywania jej zarówno w życiu, jak i pracy zawodowej. Studenci uczą się analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Poznają istotę bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowania, zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa, jak również zasady negocjacji i podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • teoria bezpieczeństwa,
 • strategia bezpieczeństwa,
 • organizacja i zarządzanie,
 • międzynarodowe stosunki polityczne,
 • kryminalistyka,
 • socjologia problemów społecznych,
 • ochrona danych osobowych i informacji niejawnych,
 • międzynarodowe stosunki wojskowe,
 • polityka bezpieczeństwa

 

Studenci Bezpieczeństwa narodowego w PWSZ otrzymują dwie ścieżki dyplomowania do wyboru. Są to: Przygotowanie do służby w policji oraz Zarządzanie kryzysowe z elementami obronności.

 

Nabywane umiejętności

W toku studiów studenci Bezpieczeństwa narodowego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie: analizowania i interpretacji problemów organizacji i procesów zarządzania, rozpoznawania typów systemów politycznych, opisu elementów kierujących i wykonawczych systemu bezpieczeństwa narodowego, podejmowania zadań logistycznych na rzecz poszkodowanej ludności, analizy przyczyn i konsekwencji współczesnych sojuszy i organizacji wojskowych.

 

Praca po studiach

Jak może przyglądać przyszłość zawodowa absolwenta omawianego przez nas kierunku? Osoby z dyplomem w kieszeni będą mogły znaleźć zatrudnienie między innymi w : rządowych instytucjach publicznych, urzędach gmin, urzędach wojewódzkich, zespołach zarządzania kryzysowego, policji, straży granicznej, inspekcji transportu drogowego, agencjach ochrony osób i mienia, służbie celnej, straży miejskiej.

 

Opinie

Bezpieczeństwo narodowe jest kierunkiem, który każdego roku zyskuje na popularności. Co za tym idzie coraz częściej występuje w katalogach dydaktycznych. Na którą uczelnię się zdecydować? Planując studia w Lesznie warto dowiedzieć się jakie ma Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie opinie? Damian, student Bezpieczeństwa narodowego mówi:

„Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa to uczelnia dla osób, które mają jakiś pomysł na siebie. Wiedzą czego chcą się nauczyć i do czego później wykorzystać zdobytą wiedzę. Ta uczelnia oferuje konkretne studia, dzięki którym zdecydowanie łatwiej odnaleźć się na rynku pracy.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Bezpieczeństwo narodowe w PWSZ w Lesznie:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • interpretacji zjawisk ekonomicznych i procesów gospodarczych,
 • procesów zachodzących w organizacji i funkcjonowaniu współczesnych państw,
 • współczesnych systemów politycznych,
 • systemu bezpieczeństwa narodowego,
 • zarządzania kryzysowego,
 • międzynarodowych stosunków politycznych i wojskowych,
 • współpracy międzynarodowej służb mundurowych,
 • prognozowania zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Bezpieczeństwo narodowe:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • rządowych instytucjach publicznych,
 • urzędach gmin,
 • urzędach wojewódzkich,
 • zespołach zarządzania kryzysowego,
 • policji,
 • straży granicznej,
 • inspekcji transportu drogowego,
 • agencjach ochrony osób i mienia,
 • służbie celnej,
 • straży miejskiej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

O przyjęciu na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej sporządzonej na podstawie kolejności składanych dokumentów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawa i administracji wybrać

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe - wszystko co musisz wiedzieć

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie kierunki

Jakie są kierunki prawa i administracji w Lesznie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)