Arteterapia

Arteterapia

Arteterapia

27.01.2022

Arteterapia – Akademia Ignatianum w Krakowie 2022

Studia na kierunku Arteterapia w Akademii Ignatianum w Krakowie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku arteterapia w AI KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

Arteterapia to terapia przez sztukę. Jest to dziedzina, która nie potrzebuje rozległych definicji. Dwa słowa – „arte” oraz „terapia” wystarczą, aby zrozumieć jak wiele może zaoferować zarówno prowadzącym zajęcia, jak i ich uczestnikom. Każda dziedzina sztuki pozwala otworzyć ludzkie wnętrze, pomóc odnaleźć się w emocjonalnym nieporządku, ale Arteterapia bywa nieoceniona również w leczeniu chorób fizycznych. Co tak wyjątkowego jest w tej dziedzinie? Co sprawia, że znajduje zastosowanie w procesie terapeutycznym i rehabilitacyjnym ludzi w każdym wieku? Tego dowiedzą się ci, którzy wybiorą Arteterapię w Akademii Ignatianum w Krakowie – jedynej polskiej uczelni należącej do European Consortium for Arts Therapies Education, czyli organizacji wspierającej i nadzorującej proces kształcenia i rozwoju zawodowego artetarapeutów w Europie.

 

Nabywane umiejętności

Kształcenie na kierunku Arteterapia w Akademii Ignatianum w Krakowie umożliwia pozyskanie wiedzy z obszaru nauk humanistycznych i nauk społecznych, jak również nabycie umiejętności i kompetencji niezbędnych do wykonywania obowiązków Pedagoga- arteterapeuty. Istotą studiów jest przede wszystkim rozwijanie warsztatu teoretyczno- praktycznego stanowiącego fundament projektowania działań arteterapeutycznych oraz tworzenia i realizowania interdyscyplinarnych programów rozwojowych, profilaktycznych i terapeutycznych. Kierunek realizowany jest na studiach drugiego stopnia i skierowany do osób, które ukończyły kształcenie na kierunkach z obszaru nauk humanistycznych i społecznych.

 

Program studiów

Studia na kierunku Arteterapia prowadzone są w oparciu o bogaty program kształcenia, dzięki któremu studenci zdobywają wiedzę dotyczącą rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, psychologicznym, społecznym, jak również funkcjonowania człowieka w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych. Ponadto, poznają terminologię stosowaną w pedagogice, a także metody, techniki i narzędzia działań twórczych w procesie terapeutycznym. Duży nacisk kładziony jest na rozwinięcie umiejętności posługiwania się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, planowania, projektowania i podejmowania działań praktycznych opartych na arteterapii oraz umiejętności wykorzystania procesu tworzenia artystycznego do wspierania rozwoju człowieka w każdym wieku, w tym przygotowania i prowadzenia działań dydaktycznych, profilaktycznych, readaptacyjnych.

Studenci Arteterapii w Akademii Ignatianum otrzymują ponadto wybór ścieżek kształcenia, dzięki którym mogą pozyskać skonkretyzowaną wiedzę, jak również przygotować się do wykonywania obowiązków zawodowych w określonym obszarze. Na studentów czekają: Arteterapia z twórczą resocjalizacją oraz Arteterapia w procesie wspomagania rozwoju.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Z bogatym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności Absolwenci Arteterapii w Akademii Ignatianum w Krakowie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w: placówkach edukacyjnych, placówkach opiekuńczo- wychowawczych, warsztatach terapii zajęciowej, hospicjach, świetlicach socjoterapeutycznych, domach pomocy społecznej, domach kultury, fundacjach i stowarzyszeniach.

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

ARTETERAPIA - ważne informacje

Arteterapia studia

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Ignatianum w Krakowie

Komentarze (0)