Mechatronika

Mechatronika

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie - kierunki studiów

Mechatronika - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie.

Mechatronikę można określić jako dziedzinę inżynierii, która stanowi połączenie inżynierii mechanicznej, elektrycznej, komputerowej, automatyki i robotyki oraz wielu innych, służącą przy projektowaniu i wytwarzaniu nowoczesnych urządzeń. Owocem tej dziedziny są na przykład urządzenia mechatroniczne, które charakteryzują się automatycznym działaniem, możliwością łatwego przeprogramowania, czy wysoką wydajnością pracy. Rozwój przemysłu sprawia, że Mechatronika należy do grona kierunków perspektywicznych, zatem warto zastanowić się nad kształceniem w jej zakresie. Gdzie można studiować ten kierunek? Przede wszystkim w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie.

Kształcenie na kierunku Mechatronika w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie umożliwia pozyskanie wiedzy z różnych dziedzin, wśród których wymienić można: mechanikę, budowę i eksploatację maszyn, elektronikę, informatykę, automatykę i robotykę oraz sterowanie. Studenci nabywają umiejętności integracji tej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji produktów oraz analizy produktów w ich otoczeniu. Ponadto, otrzymują dwie ścieżki dyplomowania do wyboru. Są to: Nowoczesne konstrukcje i technologie w mechatronice oraz Zastosowanie mechatroniki w inżynierii elektrycznej.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Mechatronika w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie charakteryzują się bogatym programem nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • informatyka w mechatronice,
 • metrologia i systemy pomiarowe,
 • geometria i grafika inżynierska,
 • podstawy programowania,
 • podstawy konstrukcji maszyn,
 • teoria obwodów,
 • matematyka praktyczna w mechatronice,
 • techniki wytwarzania,
 • automatyka napędu elektrycznego,
 • sensoryka,
 • teoria sterowania,
 • cyfrowe przetwarzanie sygnałów

 

Nabywane umiejętności

Studenci Mechatroniki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie: stosowania aparatu matematycznego do opisu zagadnień mechanicznych i procesów technologicznych, doboru materiałów inżynierskich do zastosowań technicznych, projektowania i implementacji układów sterowania, automatyki i robotyki, projektowania i wykonywania obliczeń wytrzymałościowych układów mechanicznych, projektowania i analizy elektrycznych układów napędowych, konstrukcji systemów pomiarowych, projektowania, modelowania i badania maszyn i mechanizmów.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Mechatroniki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przemyśle elektromaszynowym, motoryzacyjnym, lotniczym, w przedsiębiorstwach produkujących lub serwisujących sprzęt gospodarstwa domowego.

 

Opinie

Gdzie studiować omawiany przez nas kierunek? Mechatronika to kierunek popularny, chętnie wybierany, zatem można go odnaleźć w wielu ofertach dydaktycznych. Oczywiście, proponuje go także PWSZ. Jakie ma Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie opinie? Kuba, student Mechatroniki mówi:

„Studia w PWSZ dają przygotowanie do rozpoczęcia pracy. Dzięki zajęciom zdobywamy przede wszystkim wiedzę praktyczną, a to właśnie ona jest najważniejsza. Polecam tę uczelnię. Każdy się w niej odnajdzie.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Mechatronikę w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie:

Absolwent kierunku Mechatronika w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • stosowania aparatu matematycznego do opisu zagadnień mechanicznych i procesów technologicznych,
 • doboru materiałów inżynierskich do zastosowań technicznych,
 • projektowania i implementacji układów sterowania, automatyki i robotyki,
 • projektowania i wykonywania obliczeń wytrzymałościowych układów mechanicznych,
 • projektowania i analizy elektrycznych układów napędowych,
 • konstrukcji systemów pomiarowych,
 • projektowania, modelowania i badania maszyn i mechanizmów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Mechatronika:

Absolwent kierunku Mechatronika w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przemyśle elektromaszynowym,
 • przemyśle motoryzacyjnym,
 • przemyśle lotniczym,
 • przedsiębiorstwach produkujących lub serwisujących sprzęt gospodarstwa domowego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

O przyjęciu na I rok studiów stacjonarnych decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej sporządzonej na podstawie kolejności składanych dokumentów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów (pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich).

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Mechatronika - wszystko co musisz wiedzieć

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Lesznie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)