Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

30.09.2022

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Akademia Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie 2022

Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną śmiało możemy nazwać kierunkiem szczególnym. Jego istotą jest przekazanie wiedzy i rozwijanie umiejętności, które stanowią fundament pracy z najmłodszymi. Jest to kierunek wymagający, który kładzie nacisk nie tylko na poznawanie wiadomości, zgłębianie zagadnień z określonego obszaru, ale również na rozwijanie kompetencji i konkretnych cech osobowości. Na zainteresowanych pracą opiekuńczo- wychowawczą czeka Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie.

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w ANS LESZNO
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Akademii Nauk Stosowanych w Lesznie umożliwia pozyskanie szerokiej wiedzy pedagogicznej, psychologicznej oraz socjologicznej, która niezbędna jest do realizowania procesów edukacyjnych i opiekuńczo- wychowawczych z dziećmi do okresu młodszego szkolnego włącznie. Studia mają charakter praktyczny, co oznacza, że co najmniej połowa zajęć prowadzona jest w formie ćwiczeniowo- warsztatowej. Dzięki temu od początku studiów studenci nabywają umiejętności, które niezbędne są do realizowania obowiązków zawodowych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Akademii Nauk Stosowanych w Lesznie realizowane są w oparciu o bogaty program kształcenia, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • aktywizowanie środowiska lokalnego dziecka,
 • pedagogika opiekuńcza małego dziecka,
 • metodyka wychowania przedszkolnego,
 • metodyka nauczania zintegrowanego

 

Nabywane umiejętności

Studenci Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w ANS nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie obserwacji sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, rozpoznawania potrzeb i uzdolnień dzieci, animowania i monitorowania realizacji zespołowych działań edukacyjnych, projektowania i prowadzenia działań wspierających integralny rozwój uczniów, tworzenia sytuacji wychowawczo- dydaktycznych motywujących uczniów do nauki i pracy nad sobą, organizowania pracy szkolnej oraz pozaszkolnej uczniów.

 

Praca po studiach

A co po studiach? Absolwenci Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przedszkolach i szkołach podstawowych, w klasach I- III.

 

Opinie

Dokąd udać się na studia i gdzie kształcić się w zakresie Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej? Uczelni, w których można studiować omawianą przez nas dyscyplinę jest bardzo wiele i szeroki wybór może nierzadko rodzić pewne problemy. Którą uczelnię wybrać? Na którą się zdecydować? Kandydaci na studia w Lesznie nie powinni mieć kłopotu z wyborem szkoły wyższej. Wystarczy, że poznają bliżej ANS. Jakie ma Akademia Nauk Stosowanych w Lesznie opinie? Kamila, studentka Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej mówi:

"To, co najbardziej podoba mi się w ANS to praktyczny charakter kształcenia. Mnóstwo zajęć ma formę ćwiczeń i warsztatów, dzięki którym rozwija się umiejętności niezbędne do przyszłej pracy zawodowej.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w ANS Leszno:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Akademii Nauk Stosowanych w Lesznie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • obserwacji sytuacji i zdarzeń pedagogicznych,
 • rozpoznawania potrzeb i uzdolnień dzieci,
 • animowania i monitorowania realizacji zespołowych działań edukacyjnych,
 • projektowania i prowadzenia działań wspierających integralny rozwój uczniów,
 • tworzenia sytuacji wychowawczo- dydaktycznych motywujących uczniów do nauki i pracy nad sobą,
 • organizowania pracy szkolnej oraz pozaszkolnej uczniów,
 • emisji głosu,
 • organizacji i funkcjonowania systemu oświaty,
 • koncepcji pracy nauczyciela,
 • rozwiązywania konfliktów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Akademii Nauk Stosowanych w Lesznie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedszkolach,
 • szkołach podstawowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Podstawą przy ubieganiu się o przyjęcie kandydata na studia jednolite studia magisterskie jest: posiadanie świadectwa dojrzałości, załączenie kompletu dokumentów w wyznaczonych terminach, spełnienie wymogów postępowania kwalifikacyjnego obowiązujących na danych kierunkach kształcenia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Komentarze (0)