Kierunki studiów - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron Filia w Katowicach

Kierunki studiów – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron Filia w Katowicach

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron kształci studentów w trzech miastach. Jednym z nich są Katowice. Filia w stolicy Górnego Śląska oferuje nowoczesny i interdyscyplinarny program nauczania w zakresie Bezpieczeństwa wewnętrznego, którego celem jest wykształcenie profesjonalistów o jasno określonej wiedzy, konkretnych umiejętnościach, jak również cechach osobowości.

Studenci otrzymują wybór zarówno w zakresie formy zdobywania wiedzy, a więc na studiach stacjonarnych, bądź niestacjonarnych, a także w zakresie konkretnych ścieżek kształcenia. Są to: Bezpieczeństwo i porządek publiczny, Zarządzanie kryzysowe, Bezpieczeństwo informacji.

W ramach zawartych w harmonogramie zajęć studenci zgłębiają zagadnienia z zakresu nauk prawnych, nauk ekonomicznych, a także humanistycznych. Istotną rolę w kształceniu odgrywa praktyka, a zatem studenci otrzymują możliwość uczestnictwa w zajęciach poświęconych między innymi sztukom walki, technikom interwencji, czy kryminalistyki.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Filia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Katowicach

Komentarze (0)