Studia podyplomowe – Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno- Prawnych we Wrocławiu

Studia podyplomowe – Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno- Prawnych we Wrocławiu

Na studia podyplomowe decydują się ci, którzy nie tylko mają potrzebę poszerzania horyzontów i pogłębiania wiedzy, ale również te osoby, które z dodatkową wiedzą i nowymi umiejętnościami wiążą jasno określone możliwości. Studia podyplomowe to szansa na poprawę obecnej sytuacji zawodowej, jak również szansa na zupełną zmianę. To przepustka do kolejnego etapu.

Studia podyplomowe w Dolnośląskim Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno- Prawnych we Wrocławiu to studia zwrócone ku zagadnieniu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Ich celem jest nabycie konkretnych umiejętności, na przykład analizowania zjawisk i zagrożeń bezpieczeństwa, kierowania zespołem ludzkim w sytuacjach zagrożeń życia ludzkiego i mienia, czy też posługiwania się konkretnymi normami i regułami prawnymi.

Słuchacze zaznajamiają się z takimi zagadnieniami jak: system bezpieczeństwa narodowego, ocena ryzyka w zarządzaniu kryzysowym, system ochrony ludności, rozpoznawanie i prognozowanie zagrożeń, czy logistyczne wsparcie zarządzania kryzysowego. Pozyskują wiedzę w zakresie zadań i zasad funkcjonowania organów państwa odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w warunkach kryzysu, realnych i potencjalnych zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych bezpieczeństwa w ujęciu krajowym, regionalnym i lokalnym, czy też obrony cywilnej i bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych WSBPI „Apeiron” we Wrocławiu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych WSBPI „Apeiron” we Wrocławiu

Komentarze (0)