Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika – Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Rybniku 2022

Pedagogika jest jednym z najpopularniejszych kierunków studiów. Trudno się temu dziwić, ponieważ jest to dziedzina, która wciąż się rozwija i reaguje na potrzeby i problemy współczesności. Niegdyś funkcjonowało przekonanie, że Pedagogika jest dyscypliną zajmującą się wychowaniem najmłodszych. Wystarczy wybrać się na studia do Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Rybniku aby przekonać się, że Pedagogika jest dyscypliną szeroką i złożoną, przez co kieruje swoją uwagę na ludzi w różnym wieku i różnym położeniu.

Kształcenie na kierunku Pedagogika w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu umożliwia pozyskanie wiedzy stanowiącej połączenie zagadnień z zakresu pedagogiki, socjologii oraz psychologii, a zatem wiedzy stanowiącej fundament przygotowania praktycznego przyszłego pedagoga. Studenci przygotowują się do planowania, organizowania i realizowania praktyk społecznych związanych z edukacją oraz szeroko pojętym wychowaniem, jak również nabywają umiejętności kreatywnego działania na rzecz rozwoju człowieka w różnych fazach życia.

 

Program studiów

Studia na kierunku Pedagogika w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Rybniku wyróżniają się nowoczesnym programem kształcenia, zakładającym liczne zajęcia praktyczne w postaci warsztatów, projektów, czy e- learningu, jak również specjalnościami. Są nimi: Opieka żłobkowa z pedagogiką Montessori, Coaching, Asystent osoby starszej z elementami andragogiki, Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii.

 

Nabywane umiejętności

Każda z realizowanych specjalności pozwala na nabycie jasno określonych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie planowania i aktywizacji rozwoju dziecka, organizowania procesów wychowawczo- dydaktycznych, udzielania wsparcia doradczego w biznesie i sferze publicznej, tworzenia kreatywnych rozwiązań problemów zawodowych pracowników różnego szczebla, wspierania aktywności społecznej, kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej osób starszych, czy też prowadzenia działań przywracających człowieka do życia społecznego w różnych środowiskach systemu resocjalizacji.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po zakończeniu kształcenia? Absolwenci Pedagogiki w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Rybniku będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w: ośrodkach pomocy społecznej, pogotowiach opiekuńczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, firmach szkoleniowych, agencjach zatrudnienia, domach kultury, placówkach opieki żłobkowej.

 

Opinie

Pedagogika należy do najpopularniejszych i najchętniej obieranych kierunków kształcenia. Należy również do grona kierunków najczęściej występujących w ofertach dydaktycznych. Na którą zatem się zdecydować? Zainteresowani pozyskaniem nowoczesnej wiedzy, na dodatek w nowoczesny sposób powinni zwrócić uwagę na Rybnik oraz uczelnię funkcjonującą w tym mieście. Jakie ma Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Rybniku opinie? Dominika, studentka Pedagogiki mówi:

„Największym atutem Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu jest to, że oferuje zdobycie wiedzy praktycznej, która otwiera wiele możliwości zawodowych. Na studiach rozwijam umiejętności, zdobywam kwalifikacje, dlatego wiem, że bez poradzę sobie na rynku pracy.”

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Filia Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Rybniku

Komentarze (0)