Pedagogika stosowana

Pedagogika stosowana

Pedagogika stosowana

27.01.2022

Pedagogika stosowana – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 2022

Studia na kierunku Pedagogika stosowana w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku pedagogika stosowana w KAAFM
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

Pedagogika stosowana oferowana przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego jest pierwszym kierunkiem pedagogicznym o takim profilu w kraju, pozwalającym na zdobycie wykształcenia odpowiadającego zarówno potrzebom społeczno- gospodarczym, jak również wymogom współczesnego rynku pracy. Kierunek realizowany jest na studiach pierwszego stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Kształcenie na kierunku Pedagogika stosowana w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego umożliwia pozyskanie szerokiej wiedzy oraz licznych umiejętności między innymi z zakresu wychowania i kształcenia, ich podstaw filozoficznych, społeczno- kulturowych, biologicznych, historycznych, medycznych oraz psychologicznych, komunikowania społecznego i interpersonalnego, funkcji i celów systemu edukacji, prowadzenia badań pedagogicznych. Studenci przygotowują się do podejmowania wyzwań zawodowych w różnych środowiskach wychowawczych, komunikowania się z różnymi podmiotami w środowisku pracy i poza nim, jak również podejmowania działań zgodnych z zasadami etyki w rozwiązywaniu problemów.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Pedagogika stosowana w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oparte są na bogatym programie kształcenia, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • psychologia rozwoju człowieka,
 • wprowadzenie do pedagogiki,
 • socjologia wychowania,
 • pedagogika społeczna,
 • komunikacja interpersonalna,
 • emisja głosu,
 • projektowanie kariery zawodowej

 

Kierunek oferuje dwie ścieżki specjalizacyjne: Pedagogikę resocjalizacyjną z elementami kryminologii oraz Pedagogikę pracy i edukację dorosłych w nowoczesnym biznesie. W ich ramach studenci zaznajamiają się z zagadnieniami dotyczącymi coachingu w resocjalizacji, kryminologii i wiktymologii, mediacji w resocjalizacji, metod aktywizujących w pracy pedagoga, podejmowania decyzji menedżerskich, czy kultury zachowań.

 

Nabywane umiejętności

Studenci Pedagogiki stosowanej nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie analizowania i interpretowania, diagnozowania i prognozowania sytuacji wychowanków, prowadzenia badań pedagogicznych i formułowania wniosków, prowadzenia prawidłowej komunikacji, mediacji, planowania i organizowania pracy własnej i cudzej.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Z bogatym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Pedagogiki stosowanej w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w: młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych, ośrodkach terapii uzależnień, ośrodkach pomocy społecznej, działach HR, jednostkach samorządu terytorialnego, świetlicach socjoterapeutycznych, stowarzyszeniach i fundacjach.

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

PEDAGOGIKA STOSOWANA  - ważne informacje

Pedagogika stosowana studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę stosowaną w KAAFM Kraków:

Absolwent kierunku Pedagogika stosowana w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • psychologii rozwoju człowieka,
 • teorii i metodyk wychowania i nauczania,
 • komunikowania interpersonalnego i społecznego,
 • prowadzenia mediacji,
 • kryminologii i wiktymologii,
 • pedagogiki społecznej,
 • struktury, funkcji i celów systemu edukacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika stosowana:

Absolwent kierunku Pedagogika stosowana w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • instytucjach administracji publicznej,
 • zakładach karnych i aresztach śledczych,
 • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
 • policji,
 • ośrodkach pomocy społecznych,
 • działach HR,
 • ośrodkach terapii uzależnień,
 • schroniskach dla nieletnich,
 • świetlicach środowiskowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Komentarze (0)