Pedagogika międzykulturowa z mediacją

Pedagogika międzykulturowa z mediacją

Pedagogika międzykulturowa z mediacją

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Pedagogika międzykulturowa z mediacją – Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Pedagogika międzykulturowa z mediacją to kierunek odpowiadający na zapotrzebowanie współczesności na specjalistów wykształconych i uwrażliwionych na problemy związane wielokulturowością świata, a także świadomych zagrożeń jakie z niej wynikają oraz przygotowanych do podejmowania działań służących tworzeniu warunków do pokojowego i  harmonijnego współistnienia. Takich specjalistów kształci Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie.

Kształcenie na kierunku Pedagogika międzykulturowa z mediacją na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie umożliwia pozyskanie wiedzy na temat mniejszości narodowych, religijnych i kulturowych, cudzoziemców, imigrantów i uchodźców. Zdobywana wiedza pozwolić nam na planowanie i realizację działań na rzecz porozumienia i współpracy międzykulturowej oraz adaptacji przedstawicieli innych kultur, jak również ukształtowanie umiejętności prowadzenia skutecznej mediacji w różnych środowiskach i grupach społecznych zróżnicowanych kulturowo.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Pedagogika międzykulturowa z mediacją na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie oparte są na bogatym programie kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • pedagogika społeczna,
 • pedagogika międzykulturowa,
 • edukacja regionalna i europejska,
 • socjologia kultury,
 • metodologia badań społecznych,
 • mniejszości narodowe i etniczne w Polsce,
 • mediacje międzykulturowe,
 • kontakt interpersonalny,
 • antropologia kulturowa

 

Nabywane umiejętności

Studenci kierunku Pedagogika międzykulturowa z mediacją nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie obserwowania, wyszukiwania i interpretowania informacji na temat zjawisk społecznych i pedagogicznych, analizowania problemów edukacyjnych i wychowawczych, organizowania i prowadzenia działań mediacyjnych i integracyjnych, planowania, prowadzenia i przewidywania skutków działań podejmowanych w środowisku wielokulturowym, dobierania odpowiednich narzędzi badawczych.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po zakończeniu nauki? Absolwenci Pedagogiki międzykulturowej z mediacją mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, ośrodkach resocjalizacyjnych, centrach i ośrodkach mediacji, szkołach.

 

Opinie

Pedagogika międzykulturowa z mediacją to jedyny taki kierunek kształcenia. Jego atutem jest nie tylko wiedza, którą można zdobyć, lecz również umiejętności i kompetencje kształtujące wrażliwość na problemy związane z szeroko rozumianą wielokulturowością. Zainteresowani tym zagadnieniem powinni udać się do Częstochowy i zwrócić uwagę na tamtejszy uniwersytet. Jakie ma Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy w Częstochowie opinie? Klaudia, studentka Pedagogiki międzykulturowej z mediacją mówi:

„Pedagogika międzykulturowa z mediacją to kierunek bardzo ważny i bardzo potrzebny. To kierunek, który jak żaden inny odpowiada na potrzeby współczesnego świata. Polecam. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę międzykulturową z mediacją na UJD w Częstochowie:

Absolwent kierunku Pedagogika międzykulturowa z mediacją na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • struktur społecznych i relacji między nimi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej,
 • komunikowania interpersonalnego i społecznego,
 • norm i reguł działalności instytucji oświatowych, kulturalnych i opiekuńczych,
 • biomedycznych podstaw rozwoju i wychowania,
 • kultury języka i emisji głosu,
 • mediacji międzykulturowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika międzykulturowa z mediacją:

Absolwent kierunku Pedagogika międzykulturowa z mediacją na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • placówkach opiekuńczo- wychowawczych,
 • ośrodkach resocjalizacyjnych,
 • centrach i ośrodkach mediacji,
 • szkołach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Komentarze (0)