Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

09.02.2022

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie 2022

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to kierunek szczególny, skierowany do osób o konkretnych planach zawodowych, jak również określonych predyspozycjach i cechach osobowości. Kierunek ten w swoim bogatym katalogu edukacyjnym oferuje Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie.

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w UHP
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie umożliwia pozyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych. Studia kładą szczególny nacisk na kształcenie kompetencji w zakresie integracji treści edukacyjnych, kompetencji w zakresie posługiwania się metodami i   formami stosowanymi na poziomie edukacji elementarnej, kompetencji w zakresie projektowania i organizowania procesu edukacyjnego z uwzględnieniem celów wychowawczych, jak również kompetencji w zakresie korzystania technologii informacyjnej.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie charakteryzują się bogatym programem nauczania, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • pedagogika ogólna,
 • psychologia ogólna,
 • kliniczne aspekty psychologii dziecka,
 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania dziecka,
 • pedagogika przedszkolna,
 • pedagogika wczesnoszkolna,
 • emisja głosu,
 • diagnostyka pedagogiczna,
 • kultura języka

 

Nabywane umiejętności

Studenci Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie nabywają licznych umiejętności. Są to umiejętności między innymi w zakresie organizowania procesu edukacyjnego uwzględniającego możliwości, zainteresowania oraz potrzeby dziecka, projektowania działań edukacyjnych w kontekście specjalnych potrzeb oraz uzdolnień uczniów, posługiwania się formami, metodami i środkami pracy dydaktycznej, podejmowania działań diagnostycznych i profilaktycznych.

 

Praca po studiach

Absolwenci studiów na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie mogą znaleźć zatrudnienie w przedszkolach i klasach I- III szkół podstawowych.

 

Opinie

Kandydaci na studia poszukują odpowiedzi na wiele pytań. Czy warto studiować na wybranym kierunku? Która uczelnia zagwarantuje zdobycie najlepszego wykształcenia? Skupiając się na omawianym kierunku należy podkreślić, iż studia w jego zakresie są jedyną drogą do pełnienia określonych obowiązkowych. A czy warto studiować na UJD? Jakie ma Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy w Częstochowie opinie? Marlena, studentka Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej mówi:

„Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy to uczelnia o fantastycznej atmosferze, wspaniałych wykładowcach i równie wspaniałych studentach. Studia dają dużo satysfakcji, zatem nie wyobrażam sobie kształcenia gdzie indziej.”

 

 

STUDIA W CZĘSTOCHOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Częstochowie

Studia w Częstochowie

 

 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - ważne informacje

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną na UJD:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • procesów wychowania i kształcenia,
 • roli nauczyciela i koncepcji pracy nauczyciela,
 • organizowania wartościowego środowiska wychowawczego,
 • psychologicznych podstaw procesu uczenia się dzieci i uczniów,
 • rozpoznawania potrzeb psychospołecznego wsparcia dziecka lub ucznia,
 • posługiwania się pojęciami z zakresu teorii literatury, kultury oraz wiedzy o języku,
 • podstawowych struktur matematyki szkolnej,
 • kluczowych pojęć i zjawisk z zakresu przyrody ożywionej i nieożywionej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedszkolach,
 • klasach I- III szkół podstawowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Komentarze (0)