Logopedia

Logopedia

Logopedia

13.06.2022

Logopedia – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 2022

Studia na kierunku Logopedia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku logopedia w APS
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Logopedia jest nauką o kształtowaniu prawidłowej mowy, jej zaburzeniach i sposobach ich leczenia. Rozwija się na pograniczu wielu dyscyplin, wśród których wymienić można pedagogikę, foniatrię, neurofizjologię, czy językoznawstwo. Logopedia to również kierunek kształcenia oferowany przez Akademię Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, którego program opracowany został przez zespół doświadczonych logopedów i który spełnia nie tylko oczekiwania współczesnego rynku, ale co najważniejsze- zalecenia logopedycznego polskiego i europejskiego środowiska zawodowego.

Kształcenie na kierunku Logopedia w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie umożliwia pozyskanie szerokie wiedzy w zakresie pedagogicznych, psychologicznych, medycznych i lingwistycznych podstaw logopedii. Studenci uczą się jak rozpoznawać objawy nieprawidłowości w komunikacji językowej na etapie jej rozwoju oraz u osób dorosłych, realizować profilaktykę logopedyczną, prowadzić zajęcia wspomagające rozwój mowy, czy też prowadzić logopedyczne badania przesiewowe. Logopedia w warszawskiej APS to kierunek przygotowujący przede wszystkim do pracy z dziećmi z zaburzeniami w zakresie wymowy, jak również stanowiący podstawę do dalszego kształcenia w celu uzyskania pełnych kwalifikacji do wykonywania zawodu logopedy.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Logopedia w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oparte są na bogatym programie nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • psychologia ogólna,
 • emisja głosu,
 • pedagogika specjalna,
 • fonetyka i fonologia języka polskiego,
 • podstawy foniatrii,
 • morfologia i składnia języka polskiego,
 • podstawy audiologii,
 • metodologia logopedii,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • lingwistyka edukacyjna,
 • organizacja opieki logopedycznej w placówkach edukacyjnych

 

Nabywane umiejętności

Studenci Logopedii w Akademii Pedagogiki Specjalnej nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie obserwacji i interpretacji procesów rozwojowych uczniów, analizowania i określania biologicznych podstawy mowy i myślenia, analizowania i stosowania podstaw audiologii i foniatrii, analizowania zaburzeń głosu, analizowania i oceniania rozwoju i kształtowania mowy dziecka, przeprowadzania diagnozy i konstruowania programów terapii logopedycznej, diagnozowania afazji.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po zakończeniu kształcenia? Z bogatym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Logopedii w Akademii Pedagogiki Specjalnej będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w placówkach oświatowych, świetlicach terapeutycznych, ośrodkach i ogniskach dziecięcych, poradniach psychologiczno- pedagogicznych, szpitalach.

 

Opinie

Studia w Warszawie to obszerne i złożone zagadnienie. Na kandydatów czekają liczne oferty dydaktyczne, wśród których nietrudno odnaleźć Logopedię. Czy warto studiować ją właśnie w warszawskiej APS? Jakie ma Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie opinie? Kamila, studentka Logopedii mówi:

„Studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej dają świetne przygotowanie do pracy zawodowej, a także mocne podstawy do dalszego indywidualnego rozwoju. To uczelnia dla osób ambitnych, które mają pomysł na siebie i wiedzą, czym chciałyby się zajmować po studiach.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

LOGOPEDIA - ważne informacje

Logopedia studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Logopedię w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie:

Absolwent kierunku Logopedia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • psychologii ogólnej,
 • biologicznych podstaw mowy i myślenia,
 • anatomii i fizjologii układu nerwowego,
 • podstaw audiologii i foniatrii,
 • fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego,
 • fonetyki akustycznej i wizualnej,
 • metod pedagogicznych w terapii logopedycznej,
 • diagnozowania afazji,
 • określania ryzyka dysleksji,
 • emisji głosu.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Logopedia:

Absolwent kierunku Logopedia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • placówkach oświatowych,
 • świetlicach terapeutycznych,
 • ośrodkach i ogniskach dziecięcych,
 • poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
 • szpitalach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów: Etap I: Rozmowa kwalifikacyjna Etap II: Przeliczenie punktów ze świadectwa dojrzałości

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Komentarze (0)