Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

pwsz leszno studia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie – O uczelni

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie została utworzona w 1999 roku. Jej patronem jest Jan Amos Komeński- pedagog, filozof, reformator i myśliciel, który przez pewien okres żył i tworzył właśnie w tym wielkopolskim mieście.

Misją uczelni jest przede wszystkim kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr według nowoczesnych standardów w dziedzinach ściśle powiązanych z gospodarką regionu i całego kraju.

 

STUDIA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie realizuje kształcenie na jednolitych studiach magisterskich oraz studiach pierwszego i drugiego stopnia. Ponadto, ofertę edukacyjną uzupełniają studia podyplomowe oraz kursy i szkolenia zawodowe. Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra.

Istotnym elementem działalności uczelni jest współpraca międzynarodowa, dzięki której studenci otrzymują możliwość wyjazdu na część studiów do partnerskiej uczelni lub na praktykę w zagranicznych przedsiębiorstwach, instytucjach czy organizacjach pozarządowych.

 

SPORT

Mówiąc o Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej nie można zapomnieć o Akademickim Związku Sportowym PWSZ. Jest to bowiem największa organizacja studencka w uczelni. Sportowcy związani z PWSZ od lat zajmują czołowe lokaty na ogólnopolskich imprezach sportowych, a do grona studentów i absolwentów uczelni należą między innymi szczypiornista Bartosz Jurecki, czy thriatlonistka Agnieszka Jerzyk.

 

INFRASTRUKTURA

Siedziba Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie mieści się przy ulicy Adama Mickiewicza 5. Uczelnia może pochwalić się nowoczesną bazą dydaktyczną, na którą składają się między innymi: sale wykładowe, pracownie komputerowe, czy laboratoria wyposażone w wysokiej klasy sprzęt i aparaturę badawczą.

Bardzo ważnym miejscem, nie tylko dla osób związanych z uczelnią jest biblioteka, która pełni w środowisku lokalnym funkcję ośrodka upowszechniania nauki i kultury oraz informacji o regionie. Miejscem o równie dużej wartości jest także Aula Comeniana, czyli wielofunkcyjny, nowoczesny budynek, w którym odbywają się wszelkie wydarzenia uczelniane, koncerty, występy artystyczne, wykłady, czy konferencje.

Ponadto, PWSZ posiada własny akademik, znajdujący się w pobliżu głównego budynku.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Komentarze (0)