Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

WSHIU Poznań

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu – o uczelni

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu jest jedyną w kraju uczelnią niepubliczną założoną przez organizację samorządu gospodarczego. Jej cechą charakterystyczną jest ścisła współpraca z praktyką gospodarczą, organizacjami samorządu i rozwoju przedsiębiorczości, wiodącymi wielkopolskimi przedsiębiorstwami, placówkami prowadzącymi działalność naukową i popularnonaukową, jak również wieloma uczelniami, zarówno krajowymi jak i zagranicznymi.

Co zrozumiałe, priorytetowym zadaniem uczelni jest kształcenie studentów, ale poznańska WSHIU zajmuje się również prowadzeniem działalności naukowej, w tym badań naukowych i prac rozwojowych, świadczeniem usług badawczych oraz opiniodawczych i eksperckich, jak również transferem wiedzy i technologii do gospodarki.

 

STUDIA

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu realizuje kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, jak również kształcenie w ramach studiów podyplomowych oraz licznych kursów i szkoleń dokształcających.

Poszerzaniu horyzontów, rozwijaniu zainteresowań i zdobywaniu dodatkowej wiedzy służą nie tylko realizowane w programie zajęcia. Studenci otrzymują możliwość uczestnictwa w pracach licznych kół naukowych, a także w najpopularniejszym programie wymiany, czyli Erasmus+.

Ponadto, WSHIU jest jednym z uczestników Legii Akademickiej, czyli programu skierowanego do studentów chętnych do odbycia szkoleń wojskowych, uzyskania stopni wojskowych i planujących wstąpienie do wojska.  

 

WYKŁADOWCY

Nad realizacją innowacyjnych programów kształcenia czuwa grono wykładowców, złożone z wielu uznanych nazwisk i osób zasłużonych dla rodzimej nauki. Wykładowcy Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu to nie tylko doświadczeni praktycy i specjaliści w swoich dziedzinach. To także osoby, które dbają o przyjazną atmosferę na uczelni, o wymianę zdań i opinii, prowadzenie dialogu, opartego na wzajemnym szacunku i sympatii.

 

INFRASTRUKTURA

Siedziba Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu mieści się przy ulicy 28 czerwca 1956 roku. Pod tym samym adresem działalność prowadzi Akademickie Liceum Ogólnokształcące Wyższej Szkoły Handlu i Usług, oferujące naukę w klasach o profilach: humanistyczno- medialnym, humanistyczno- prawniczym, logistyczno- inżynierskim, medycznym, menedżersko- ekonomicznym, strażackim, turystyczno- językowym oraz wojskowym.

Istotnym punktem na mapie uczelni jest Biuro Karier i Praktyk, do zadań którego należy między innymi świadczenie usług doradczych, organizowanie szkoleń i warsztatów, nawiązywanie współpracy z pracodawcami, czy pomoc w pokonywaniu wieloetapowych procesów rekrutacyjnych.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

Komentarze (0)