Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

02.02.2022

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu 2022

Niezależnie od tego jak wiele definicji posiada pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest to jedna z najważniejszych dyscyplin kształcenia, przede wszystkim dlatego, że przygotowuje do wykonywania zawodów niezwykle istotnych, mających olbrzymi wpływ na rozwój najmłodszych. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to wyjątkowy kierunek studiów. Gdzie go studiować? W Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu.

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w DSW WROCŁAW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu umożliwia pozyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Studenci uczą się jak wspomagać rozwój dzieci oraz diagnozować ich potrzeby i możliwości. Ponadto, zaznajamiają się z metodami organizowania pracy z grupami dzieci w różnym wieku i pochodzących z różnych środowisk, jak również zasadami zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej nastawionej na usługi edukacyjne.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu oparte są na bogatym programie nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • komunikacja interpersonalna,
 • podstawy pedagogiki,
 • historyczne konteksty edukacji,
 • biomedyczne podstawy rozwoju człowieka,
 • podstawy dydaktyki ogólnej i nauczania zintegrowanego,
 • psychologia rozwoju w cyklu życia,
 • współczesne koncepcje edukacyjne,
 • pedagogika rodziny,
 • psychologia emocji i motywacji,
 • pedagogika porównawcza

 

Nabywane umiejętności

Studenci Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej we wrocławskiej DSW nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie obserwowania sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, rozpoznawania potrzeb, możliwości i uzdolnienia dzieci, projektowania i prowadzenia działań pedagogicznych, planowania i realizowania spersonalizowanych programów kształcenia i wychowania, dostosowywania sposób i treści kształcenia, skutecznego wykorzystywania w pracy z dzieckiem informacji uzyskanych na jego temat od specjalistów.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolne w Dolnośląskiej Szkole Wyższej będą mogli znaleźć zatrudnienie jako nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej w szkołach podstawowych w klasach I- III, wychowawcy w placówkach opiekuńczo- wychowawczych dla dzieci do lat 10, nauczyciele i wychowawcy w przedszkolach publicznych i niepublicznych.

 

Opinie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna należy do najpopularniejszych i najchętniej obieranych kierunków kształcenia. Należy również do grona kierunków najczęściej występujących w ofertach dydaktycznych. Na którą zatem się zdecydować? Zainteresowani pozyskaniem nowoczesnej wiedzy, na dodatek w nowoczesny sposób powinni zwrócić uwagę na Wrocław oraz uczelnię funkcjonującą w tym mieście. Jakie ma Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu opinie? Daria, studentka Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej mówi:

„Studia na Pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej w DSW to nie tylko nauka, zajęcia i zaliczenia. To poważny krok w stronę realizacji życiowych planów, przygotowanie do pracy, nabywanie ważnych kwalifikacji.”

 

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - ważne informacje

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w DSW Wrocław:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • biomedycznych podstaw rozwoju człowieka,
 • psychologii osobowości i różnic indywidualnych,
 • psychologii rozwoju w cyklu życia,
 • rozpoznawania potrzeb, możliwości i uzdolnienia dzieci,
 • planowania i realizowania spersonalizowanych programów kształcenia i wychowania,
 • skutecznego wykorzystywania w pracy z dzieckiem informacji uzyskanych na jego temat od specjalistów,
 • psychologii procesów poznawczych,
 • pedagogiki zabawy.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu znajdzie zatrudnienie między innymi jako:

 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w szkołach podstawowych w klasach I- III,
 • wychowawca w placówkach opiekuńczo- wychowawczych dla dzieci do lat 10,
 • nauczyciel i wychowawca w przedszkolach publicznych i niepublicznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Dolnośląska Szkoła Wyższa

Komentarze (0)