Uniwersytet Łódzki - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Łódzki - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Łódzki – rekrutacja na studia 2021 / 2022

Uniwersytet Łódzki oferuje kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich jak również w ramach studiów podyplomowych oraz szkół doktorskich.

Ponadto, dzięki współpracy z uczelniami zagranicznymi można studiować na kierunkach, których ukończenie umożliwia otrzymanie dyplomów dwóch uczelni, między innymi Uniwersytetu François- Rabelais we francuskim Tours, czy Uniwersytetu Wilhelma w niemieckim Münster.

Oferta dydaktyczna Uniwersytetu Łódzkiego to szeroka gama kierunków, które związane są z takimi obszarami zagadnień jak m.in. biologia i ochrona środowiska, chemia, ekonomia i socjologia, filologia, filozofia i historia, fizyka i informatyka stosowana, matematyka i informatyka, nauki geograficzne, nauki o wychowaniu, prawo i administracja, studia międzynarodowe i politologiczne, zarządzanie.

Uniwersytet Łódzki jest jedną z najpopularniejszych i najważniejszych uczelni, która przyczynia się do rozwoju ekonomicznego, społecznego i kulturowego nie tylko regionu łódzkiego, ale całego kraju. Uczelnia powstała w 1945 roku, na fundamentach tradycji działających w okresie międzywojennym w Łodzi Instytutu Nauczycielskiego, Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych oraz oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej.

To, co wyróżnia Uniwersytet Łódzki to międzynarodowy charakter. Od 1952 roku funkcjonuje tu najstarsze w Polsce Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, którego dyplom uzyskało już ponad piętnaście tysięcy studentów. Studium prowadzi kursy języka polskiego przygotowujące kandydatów na studia w naszym kraju, jak również kursy dla kandydatów na studia podyplomowe i doktoranckie.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 24.05.2021 do 08.07.2021 od 29.07.2021 do 14.09.2021
Studia II stopnia od 24.05.2021 do 09.09.2021 od 29.07.2021 do 14.09.2021

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 24.05.2021 do 08.07.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 24.05.2021 do 09.09.2021

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 29.07.2021 do 14.09.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 29.07.2021 do 14.09.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki - studia 2021

Studia podyplomowe - Uniwersytet Łódzki: znaleziono 87

Grupa kierunku
 • Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej

  studia podyplomowe

 • Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej e-learning

  studia podyplomowe

 • Administrowanie systemami operacyjnymi i serwerami bez danych

  studia podyplomowe

 • Akademia technologii sieciowych

  studia podyplomowe

 • Akademia trenera biznesu - rozwój umiejętności profesjonalnych

  studia podyplomowe

 • Akademia zarządzania

  studia podyplomowe

 • Analiza danych i data mining

  studia podyplomowe

 • Analiza finansowa i inwestycje - koncentracja na cfa poziom i

  studia podyplomowe

 • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

  studia podyplomowe

 • Asystent rodziny

  studia podyplomowe

 • Audyt i kontrola wewnętrzna

  studia podyplomowe

 • Audyt wewnętrzny w administracji i gospodarce

  studia podyplomowe

 • Badanie etnograficzne w projektowaniu i biznesie

  studia podyplomowe

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

  studia podyplomowe

 • Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi

  studia podyplomowe

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne

  studia podyplomowe

 • Biologia

  studia podyplomowe

 • Cbrn security manager

  studia podyplomowe

 • Chromatografia i techniki pokrewne we współczesnej analizie

  studia podyplomowe

 • Diagnostyka edukacyjna dla przyrodników, matematyków i inżynierów

  studia podyplomowe

 • Diagnoza dziecka i jego rodziny w perspektywie interdyscyplinarnej

  studia podyplomowe

 • Ecommerce

  studia podyplomowe

 • Edytorstwo tekstów literackich i użytkowych

  studia podyplomowe

 • Etyka i filozofia w szkole - studia dla nauczycieli

  studia podyplomowe

 • Geoinformacja - systemy informacji geograficznej w praktyce

  studia podyplomowe

 • Informatyka

  studia podyplomowe

 • Jakość i bezpieczeństwo produktów kosmetycznych

  studia podyplomowe

 • Język angielski w przedszkolu i szkole podstawowej

  studia podyplomowe

 • Joga i zarządzanie emocjami w biznesie

  studia podyplomowe

 • Kadry i płace

  studia podyplomowe

 • Logopedia medialna z logopedią ogólną

  studia podyplomowe

 • Mediacja w sprawach cywilnych z elementami wiedzy pozaprawnej

  studia podyplomowe

 • Mediacje w sprawach gospodarczych z elementami wiedzy pozaprawnej

  studia podyplomowe

 • Metody wspierania relacji międzyludzkich - coaching życiowy

  studia podyplomowe

 • Nauczanie historii

  studia podyplomowe

 • Nauczanie wiedzy o społeczeństwie

  studia podyplomowe

 • Neurologopedia

  studia podyplomowe

 • Ochrona danych osobowych

  studia podyplomowe

 • Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

  studia podyplomowe

 • Organizacja i zarządzanie eventami

  studia podyplomowe

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

  studia podyplomowe

 • Podatki w biznesie

  studia podyplomowe

 • Polsko-amerykański program studiów mba

  studia podyplomowe

 • Polsko-francuski program studiów w zakresie zarządzania typu mba

  studia podyplomowe

 • Postępowanie egzekucyjne w administracji w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

  studia podyplomowe

 • Postgraduate studies in finance and accounting

  studia podyplomowe

 • Praktyczne zastosowanie design thinking w organizacjach

  studia podyplomowe

 • Prawna obsługa przedsiębiorców

  studia podyplomowe

 • Prawne aspekty kontroli państwa

  studia podyplomowe

 • Prawo egzekucji sądowej

  studia podyplomowe

 • Prawo karne skarbowe

  studia podyplomowe

 • Prawo podatkowe

  studia podyplomowe

 • Prawo podatkowe e-learning

  studia podyplomowe

 • Prawo pracy dla menedżerów

  studia podyplomowe

 • Prawo rodzinne z elementami psychologii

  studia podyplomowe

 • Prawo samorządu terytorialnego

  studia podyplomowe

 • Prawo spółek

  studia podyplomowe

 • Prawo zamówień publicznych

  studia podyplomowe

 • Property manager - zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi

  studia podyplomowe

 • Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu - chemia

  studia podyplomowe

 • Przygotowanie i wdrażanie programów rewitalizacji

  studia podyplomowe

 • Przygotowanie nauczycielskie uprawniające do prowadzenia zajęć z filozofii i etyki

  studia podyplomowe

 • Przygotowanie pedagogiczne

  studia podyplomowe

 • Psychologia w zarządzaniu

  studia podyplomowe

 • Rachunkowość i zarządzanie finansowe

  studia podyplomowe

 • Rachunkowość i zarządzanie finansowe w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych

  studia podyplomowe

 • Rachunkowość zarządcza/controlling

  studia podyplomowe

 • Regulacje i polityka energetyczna

  studia podyplomowe

 • Rehabilitacja zaburzeń głosu

  studia podyplomowe

 • Rynek nieruchomości - wycena

  studia podyplomowe

 • Rzeczoznawstwo uzbrojenia

  studia podyplomowe

 • Skuteczny kierownik sektora publicznego

  studia podyplomowe

 • Skuteczny pracownik sektora publicznego

  studia podyplomowe

 • Studia z zakresu psychiatrii i psychologii dla sędziów

  studia podyplomowe

 • Szkoła prawa francuskiego

  studia podyplomowe

 • Tłumaczenia specjalistyczne

  studia podyplomowe

 • Transport, spedycja i logistyka

  studia podyplomowe

 • Uważność w edukacji. rozwijanie kompetencji społecznych opartych na uważności u dzieci i młodzieży

  studia podyplomowe

 • Zamówienia publiczne

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie apteką

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie nieruchomościami

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie oświatą

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie procesami logistycznymi

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie przez uważność

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami prawa pracy

  studia podyplomowe

 • Zintegrowane zarządzanie rozwojem na poziomie lokalnym i regionalnym

  studia podyplomowe

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Komentarze (0)