Politechnika Łódzka - rekrutacja na studia 2022/2023

Politechnika Łódzka - rekrutacja na studia 2022/2023

Politechnika Łódzka – rekrutacja na studia 2022 / 2023

Politechnika Łódzka prowadzi kształcenie w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia, jak również w ramach studiów podyplomowych i szkoły doktorskiej.

Za przekazywanie wiedzy odpowiada dziewięć wydziałów. Są to: Wydział Mechaniczny, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Wydział Chemiczny, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji oraz Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska.

Dzięki aktywnej współpracy międzynarodowej, studenci Politechniki Łódzkiej otrzymują możliwość kształcenia również poza murami, jak również poza granicami kraju. Taką możliwość zapewniają liczne programy mobilności, na czele z Erasmus+, czy Programem Podwójnego Dyplomu.

Oferta dydaktyczna Politechniki Łódzkiej to szeroka i różnorodna przestrzeń, zawierająca kierunki od A do Z; od analityki chemicznej po zarządzanie i inżynierię produkcji. Część oferowanych kierunków realizowana jest także w języku angielskim.

Politechnika Łódzka to uczelnia, która powstała z potrzeby rozwijającego się miasta oraz nabierania przez nie przemysłowego charakteru. Dzisiaj jest jedną z najważniejszych szkół wyższych, należącą do zdecydowanej czołówki kształcenia o charakterze technicznym.

Oprócz kształcenia studentów Politechnika Łódzka prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Ponadto, otwarta jest również dla lokalnej społeczności.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 18.06.2021 do 13.07.2021 od 18.06.2021 do 13.07.2021
Studia II stopnia od 18.06.2021 do 16.09.2021 od 18.06.2021 do 16.09.2021

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 18.06.2021 do 13.07.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 18.06.2021 do 16.09.2021

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 18.06.2021 do 13.07.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 18.06.2021 do 16.09.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka - studia 2021

Specjalności - Politechnika Łódzka: znaleziono 112

Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
 • Analiza danych w biznesie i logistyce

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Architektura

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Architektura produktu tekstylnego

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Architektura tekstyliów

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Architektura ubioru

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Automatyka i metrologia

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Bezpieczeństwo i jakość żywności

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Bezpieczeństwo przemysłowe

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Bioaktywne fitozwiązki

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Biokataliza stosowana

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Biotechnologia molekularna i przemysłowa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Biotechnologia przemysłowa w biogospodarce

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne

 • Chemia analityczna i strukturalna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Chemia biomedyczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Chemia i fizyka polimerów

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Chemia materiałów polimerowych

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Chemia medyczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Chłodnictwo i klimatyzacja

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Controling w zarządzaniu przedsiębiorstwem i technologie informatyczne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Data science

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Ekologiczne źródła energii

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Elektroenergetyka

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Elektronika medyczna i tekstronika

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Fermentation technology and technical microbiology

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Fizyka techniczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Gospodarka odpadami

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Grafika komputerowa i multimedia

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Infrastruktura i aplikacje sieciowe

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Innowacyjne technologie we włókiennictwie

  specjalność

  II stopnia

  stacjonarne

 • Internet rzeczy i aplikacje mobilne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Inżynieria baz danych

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Inżynieria biochemiczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Inżynieria biomateriałów

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Inżynieria biomedyczna i radiacyjna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Inżynieria chemiczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Inżynieria i analiza żywności

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Inżynieria jakości

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Inżynieria jakości i humanoekologia tekstyliów

  specjalność

  II stopnia

  stacjonarne

 • Inżynieria logistyki

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Inżynieria oprogramowania i analiza danych

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Inżynieria oprogramowania i uczenie maszynowe

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Inżynieria powierzchni

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Inżynieria procesów produkcyjnych

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Inżynieria produkcji

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Inżynieria projektowania tekstyliów

  specjalność

  II stopnia

  stacjonarne

 • Inżynieria zarządzania małym przedsiębiorstwem

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Inżynieria zarządzania w sektorze publicznym

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Kataliza przemysłowa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Komunikacja wizualna i techniki druku

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Konstrukcja i eksploatacja maszyn

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Konstrukcja maszyn i systemów mechanicznych

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Konstrukcje budowlano-inżynierskie

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Kontrola jakości w chemii

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Maszyny energetyczne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Maszyny i urządzenia papiernicze, przetwórcze i poligraficzne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Matematyczne metody analizy danych biznesowych

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Matematyka z zastosowaniami

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Materiały konstrukcyjne i inżynieria powierzchni

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Mechanika stosowana

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Mikrobiologia stosowana i technologia fermentacji

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Mikrobiologia techniczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Modelowanie matematyczne i optymalizacja

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Modernizacje i remonty

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Molecular biotechnology and technical biochemistry

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Nanomateriały funkcjonalne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Nowoczesna synteza i analiza organiczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Odzieżownictwo

  specjalność

  II stopnia

  stacjonarne

 • Optoelektronika

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Polimerowe materiały funkcjonalne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Polimerowe materiały inżynierskie

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Polimerowe materiały kompozytowe

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Praktyka zarządzania przedsiębiorstwem xxi wieku

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Produkty i procesy w gospodarce o obiegu zamkniętym (goz)

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Projektowanie i technologia odzieży w przemyśle mody i dla celów technicznych

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne

 • Projektowanie i technologia tekstyliów technicznych i dla przemysłu mody

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne

 • Projektowanie procesów chemicznych we włókiennictwie i przemyśle mody

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne

 • Projektowanie żywności i procesu technologicznego

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Przemysłowe i społeczne zastosowania informatyki

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Przetworniki elektromechaniczne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Surowce i produkty żywnościowe

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Synteza organiczna i bioorganiczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Systemy informatyczne w logistyce

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne