Politechnika Łódzka - rekrutacja na studia 2022/2023

Politechnika Łódzka - rekrutacja na studia 2022/2023

Politechnika Łódzka – rekrutacja na studia 2022/2023

Politechnika Łódzka w rekrutacji 2022/2023 oferuje kształcenie na ponad 60 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (50 kierunków) i drugiego (42 kierunki) stopnia, jak również w ramach studiów podyplomowych i szkoły doktorskiej. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na PŁ mogą aplikować na 61 kierunków studiów stacjonarnych i 15 kierunków studiów niestacjonarnych.

 

Politechnika Łódzka kierunki studiów - rekrutacja 2022/2023

 • advanced biobased and bioinspired materials
 • analityka chemiczna
 • architektura
 • automatyka i robotyka
 • biogospodarka
 • biogospodarka zrównoważona
 • biomedical engineering and technologies
 • biotechnologia
 • budownictwo
 • business and technology
 • business studies
 • chemia
 • chemia budowlana
 • chemia w kryminalistyce
 • computer science
 • computer science and information technology
 • electronic and telecommunication engineering
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • energetyka
 • energy systems in the built environment
 • fizyka techniczna
 • gestion et technologie
 • human-computer interaction
 • industrial biotechnology
 • information technology
 • informatyka
 • informatyka stosowana
 • informatyka w ochronie środowiska
 • inżynieria bezpieczeństwa pracy
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria chemiczna i biochemiczna
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria środowiska w budownictwie
 • inżynieria wzornictwa przemysłowego
 • inżynieria zarządzania
 • logistyka
 • master in mechanical engineering
 • master of business studies
 • master of operations management
 • matematyka stosowana
 • mechanical engineering
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechatronika
 • menedżer żywności i żywienia
 • modelling and data science
 • nanotechnologia
 • papiernictwo i poligrafia
 • planowanie przestrzenne
 • rewitalizacja miast
 • systemy sterowania inteligentnymi budynkami
 • technologia chemiczna
 • technologia kosmetyków
 • technologia żywności i żywienie człowieka
 • transport
 • włókiennictwo
 • włókiennictwo i przemysł mody
 • wzornictwo
 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji

 

Politechnika Łódzka studia niestacjonarne - rekrutacja 2022/2023

 • budownictwo
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • informatyka
 • informatyka stosowana
 • inżynieria bezpieczeństwa pracy
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria środowiska w budownictwie
 • inżynieria zarządzania
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechatronika
 • papiernictwo i poligrafia
 • technologia żywności i żywienie człowieka
 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji

 

Politechnika Łódzka studia I stopnia licencjackie i inżynierskie - rekrutacja 2022/2023

 • advanced biobased and bioinspired materials
 • analityka chemiczna
 • architektura
 • automatyka i robotyka
 • biogospodarka
 • biomedical engineering and technologies
 • biotechnologia
 • budownictwo
 • business and technology
 • business studies
 • chemia
 • chemia budowlana
 • computer science
 • electronic and telecommunication engineering
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • energetyka
 • fizyka techniczna
 • gestion et technologie
 • industrial biotechnology
 • information technology
 • informatyka
 • informatyka stosowana
 • informatyka w ochronie środowiska
 • inżynieria bezpieczeństwa pracy
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria chemiczna i biochemiczna
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria środowiska w budownictwie
 • inżynieria wzornictwa przemysłowego
 • inżynieria zarządzania
 • logistyka
 • matematyka stosowana
 • mechanical engineering
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechatronika
 • menedżer żywności i żywienia
 • modelling and data science
 • nanotechnologia
 • papiernictwo i poligrafia
 • planowanie przestrzenne
 • systemy sterowania inteligentnymi budynkami
 • technologia chemiczna
 • technologia żywności i żywienie człowieka
 • transport
 • włókiennictwo i przemysł mody
 • wzornictwo
 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji

 

Politechnika Łódzka studia II stopnia magisterskie - rekrutacja 2022/2023

 • architektura
 • automatyka i robotyka
 • biogospodarka zrównoważona
 • biotechnologia
 • budownictwo
 • chemia
 • chemia budowlana
 • chemia w kryminalistyce
 • computer science and information technology
 • electronic and telecommunication engineering
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • energetyka
 • energy systems in the built environment
 • fizyka techniczna
 • human-computer interaction
 • industrial biotechnology
 • informatyka
 • informatyka stosowana
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria chemiczna i biochemiczna
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria środowiska w budownictwie
 • master in mechanical engineering
 • master of business studies
 • master of operations management
 • matematyka stosowana
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechatronika
 • nanotechnologia
 • papiernictwo i poligrafia
 • planowanie przestrzenne
 • rewitalizacja miast
 • technologia chemiczna
 • technologia kosmetyków
 • technologia żywności i żywienie człowieka
 • transport
 • włókiennictwo
 • wzornictwo
 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji

 

Politechnika Łódzka rekrutacja 2022/2023

Za przekazywanie wiedzy odpowiada dziewięć wydziałów. Są to: Wydział Mechaniczny, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Wydział Chemiczny, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji oraz Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska.

Dzięki aktywnej współpracy międzynarodowej, studenci Politechniki Łódzkiej otrzymują możliwość kształcenia również poza murami, jak również poza granicami kraju. Taką możliwość zapewniają liczne programy mobilności, na czele z Erasmus+, czy Programem Podwójnego Dyplomu.

Oferta dydaktyczna Politechniki Łódzkiej to szeroka i różnorodna przestrzeń, zawierająca kierunki od A do Z; od analityki chemicznej po zarządzanie i inżynierię produkcji. Część oferowanych kierunków realizowana jest także w języku angielskim.

Politechnika Łódzka to uczelnia, która powstała z potrzeby rozwijającego się miasta oraz nabierania przez nie przemysłowego charakteru. Dzisiaj jest jedną z najważniejszych szkół wyższych, należącą do zdecydowanej czołówki kształcenia o charakterze technicznym.

Oprócz kształcenia studentów Politechnika Łódzka prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Ponadto, otwarta jest również dla lokalnej społeczności.

 

Wyniki rekrutacji na studia – Politechnika Łódzka

W rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 najchętniej wybieranymi uczelniami były uczelnie techniczne, na które przypadało średnio 4 zgłoszenia na jedno miejsce. Jedną z najpopularniejszych uczelni technicznych na studiach I oraz studiach jednolitych magisterskich była Politechnika Łódzka, na której to na jedno miejsce przypadało średnio 5 osób.

 

Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022

W roku akademickim 2021/2022 Politechnika Łódzka cieszyła się ogromnym zainteresowaniem tegorocznych maturzystów. Na studia I stopnia w trybie stacjonarnym aplikowało 15000 osób, a z kolei na studia I stopnia w trybie niestacjonarnym 1000 osób.

Na studia stacjonarne Politechnika Łódzka przyjęła 3048 studentów, a na niestacjonarne 321. Na kierunki studiów, na które nie został wypełniony limit Politechnika Łódzka prowadziła drugi etap rekrutacji, który trwał do 14 września.

 

Rekrutacja

Politechnika Łódzka na rok akademicki 2021/2022 na studia I stopnia oferowała 4210 miejsc, z kolei na studia II stopnia przeznaczono 1350 – łącznie uczelnia oferowała 5560 miejsc.

W ofercie kształcenia Politechniki Łódzkiej znajduje się 70 kierunków studiów, na których kształcenie odbywa się w języku polskim, a także języki angielskim i francuskim. Na studia stacjonarne przeznaczono 3820 i 390 miejsc na studia niestacjonarne.

 

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Do najchętniej wybieranych kierunków studiów przez kandydatów na studiach stacjonarnych I stopnia, według ogólnej liczby zgłoszeń możemy zaliczyć m.in. informatykę (1194), informatykę stosowaną (1055), automatykę i robotykę (707), zarządzanie i inżynierię produkcji (649), logistykę (641) oraz automatykę i sterowanie robotów (609).

Biorąc pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, to największą popularnością cieszyły się takie kierunki jak: computer science (14,5), information technology (12), zarządzanie (11,0), zarządzanie i inżynieria produkcji (10,8), logistyka (10,7), business and technology (10,3) inżynieria zarządzania (8,9), modeling and data science (8,4), automatyka i robotyka (7,9) oraz elektronika i telekomunikacja (7,6).

 

​Liczba kandydatów i osób przyjętych na studia stacjonarne pierwszego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2021/2022 

Kierunek

Liczba kandydatów

Liczba przyjętych

Advanced Biobased and Bioinspired Materials

56

11

analityka chemiczna

218

73

architektura

291

90

architektura (j. angielski)

102

30

automatyka i robotyka

707

102

automatyka i sterowanie robotów

609

105

biogospodarka

100

10

Biomedical Engineering and Technologies

104

30

biotechnologia

366

130

budownictwo

588

194

Business and Technology

258

30

Business Studies

184

33

chemia

194

49

chemia budowlana

96

14

Computer Science

363

31

Electronic and Telecommunication Engineering

101

28

elektronika i telekomunikacja

454

70

elektrotechnika

416

71

energetyka

422

102

fizyka techniczna

138

29

Gestion et Technologie

28

11

Industrial Biotechnology

76

28

Information Technology

301

29

informatyka

1194

230

informatyka stosowana

1055

243

informatyka w ochronie środowiska

237

91

inżynieria bezpieczeństwa pracy

323

85

inżynieria biomedyczna

269

75

inżynieria chemiczna i biochemiczna

183

29

inżynieria materiałowa

178

22

inżynieria środowiska

269

43

inżynieria środowiska w budownictwie

255

49

inżynieria wzornictwa przemysłowego

54

8

inżynieria zarządzania

402

63

 

 

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite
Studia II stopnia

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka - studia 2022

Kierunki studiów - Politechnika Łódzka: znaleziono 62

Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
 • Advanced biobased and bioinspired materials

  I stopnia

  stacjonarne

 • Analityka chemiczna

  I stopnia

  stacjonarne

 • Architektura

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Automatyka i robotyka

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Biogospodarka

  I stopnia

  stacjonarne

 • Biogospodarka zrównoważona

  II stopnia

  stacjonarne

 • Biomedical engineering and technologies

  I stopnia

  stacjonarne

 • Biotechnologia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Budownictwo

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Business and technology

  I stopnia

  stacjonarne

 • Business studies

  I stopnia

  stacjonarne

 • Chemia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Chemia budowlana

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Chemia w kryminalistyce

  II stopnia

  stacjonarne

 • Computer science

  I stopnia

  stacjonarne

 • Computer science and information technology

  II stopnia

  stacjonarne

 • Electronic and telecommunication engineering

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Elektronika i telekomunikacja

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Elektrotechnika

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Energetyka

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Energy systems in the built environment

  II stopnia

  stacjonarne

 • Fizyka techniczna

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Gestion et technologie

  I stopnia

  stacjonarne

 • Human-computer interaction

  II stopnia

  stacjonarne

 • Industrial biotechnology

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Information technology

  I stopnia

  stacjonarne

 • Informatyka

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Informatyka stosowana

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Informatyka w ochronie środowiska

  I stopnia

  stacjonarne

 • Inżynieria bezpieczeństwa pracy

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Inżynieria biomedyczna

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Inżynieria chemiczna i biochemiczna

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Inżynieria materiałowa

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Inżynieria produkcji

  II stopnia

  stacjonarne

 • Inżynieria środowiska

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Inżynieria środowiska w budownictwie

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Inżynieria wzornictwa przemysłowego

  I stopnia

  stacjonarne

 • Inżynieria zarządzania

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Logistyka

  I stopnia

  stacjonarne

 • Master in mechanical engineering

  II stopnia

  stacjonarne

 • Master of business studies

  II stopnia

  stacjonarne

 • Master of operations management

  II stopnia

  stacjonarne

 • Matematyka stosowana

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Mechanical engineering

  I stopnia

  stacjonarne

 • Mechanika i budowa maszyn

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Mechatronika

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Menedżer żywności i żywienia

  I stopnia

  stacjonarne

 • Modelling and data science

  I stopnia

  stacjonarne

 • Nanotechnologia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Papiernictwo i poligrafia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Planowanie przestrzenne

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Rewitalizacja miast

  II stopnia

  stacjonarne

 • Systemy sterowania inteligentnymi budynkami

  I stopnia

  stacjonarne

 • Technologia chemiczna

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Technologia kosmetyków

  II stopnia

  stacjonarne

 • Technologia żywności i żywienie człowieka

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Transport

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Włókiennictwo

  II stopnia

  stacjonarne

 • Włókiennictwo i przemysł mody

  I stopnia

  stacjonarne

 • Wzornictwo

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Zarządzanie

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Łódzka

Komentarze (0)