Uniwersytet Medyczny (UMED) w Łodzi - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet Medyczny (UMED) w Łodzi - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet Medyczny w Łodzi (UMED Łódź) - przeliczniki punktów na studia (kalkulator maturalny)

Matura - poziom podstawowy

język polski

matematyka

 

Matura - poziom rozszerzony

 

Osoby posiadające tytuł technika

Przelicz punkty i sprawdź, czy się dostanieszKalkulator maturalny spełnia jedynie rolę informacyjną, nie może być stosowany do wyliczeń w procesie rekrutacji na studia. Otouczelnie.pl nie gwarantuje poprawności wyników oraz nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Jak liczyć punkty na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi to zagadnienie, które przyciąga niczym magnes, niczym ważne wydarzenie sportowe. Trudno się temu dziwić, bowiem łódzka uczelnia należy do największych i najpopularniejszych, a zatem grono osób poszukujących informacji jest bardzo liczne.

Jakich informacji szukają? Jakie przedmioty maturalne brane są pod uwagę w procesie rekrutacji? Ile punktów należy zdobyć, aby realnie myśleć o otrzymaniu indeksu? Jakie korzyści płyną z posiadania tytułu laureata olimpiady?

Wszystkie pytania są bardzo trafne i zdecydowanie warto poznać odpowiedzi. Jednak nie warto tracić czasu na długie i nieefektywne poszukiwania, polegające na przeglądaniu wielu źródeł. Co zatem robić? Czytać dalej.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi rekrutacja na studia to jedna z najczęściej wyszukiwanych fraz w polskim Internecie, co najlepiej świadczy o ilości kandydatów na studia. Medyczny obszar wyższego kształcenia kojarzy się najczęściej z czymś trudnym, skomplikowanym i stresogennym. Oczywiście studia medyczne nie należą do najłatwiejszych, ale sam proces rekrutacji nie powinien sprawiać większych kłopotów, jeśli przejdzie się przez jego etapy zgodnie z określonymi regułami.

 

Jak liczyć punkty rekrutacyjne na studia?

Należy zacząć od tego, że kierunki tworzące obszar studiów medycznych należą do trudnych, a do grona studentów przyjmowani są kandydaci mogący pochwalić się najlepszymi wynikami. Oznacza to, że o studiach należy zacząć myśleć znacznie wcześniej niż w dniu otwarcia rekrutacji.

Kolejną istotną informacją jest to, że przepustką do większości kierunków należących do obszaru studiów medycznych jest przede wszystkim biologia i tylko zdawana na poziomie rozszerzonym pozwala realnie myśleć o wpisaniu na listę przyjętych. Uniwersytet Medyczny w Łodzi przedmioty maturalne to hasło, które może brzmieć jak długi i obszerny poradnik. Wcale tak nie jest. Przedmiotów branych pod uwagę jest kilka, ale w przypadku omawianej uczelni nie chodzi o ilość, ale zdecydowanie o jakość. Przelicznik obowiązujący w przypadku nowej matury jest całkiem prosty i nie wymaga stosowania skomplikowanych wzorów.

 

Jaki jest wzór liczenia punktów

Jak już wspomnieliśmy, przelicznik maturalny obowiązujący w procesie rekrutacyjnym w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi jest całkiem prosty. W przypadku nowej matury wyniki na świadectwie dojrzałości są przeliczane następująco: poziom podstawowy 1 % = 1 pkt, poziom rozszerzony 1% = 2 pkt rekrutacyjne. Co oczywiste, warto zatem spróbować swoich sił na poziomie rozszerzonym, zwłaszcza że każdego roku grono kandydatów staje się większe, konkurencja jest duża i tylko najlepsi zostaną przyjęci do akademickiej braci.

Uwaga! Powyższy wzór nie jest stosowany do dwóch kierunków, a są to Biotechnologia oraz Elektroradiologia. W ich przypadku zastosowanie ma poniższa tabela:

 

Progi punktowe

Progi punktowe to istotne zagadnienie przede wszystkim dlatego, że dla każdego kierunku ustalane są inne. Mówiąc dokładniej, w koncepcji progów punktowych chodzi o to, że na dany kierunek przyjmowani są kandydaci z najlepszą punktacją w ramach ustalonego limitu.

Progi punktowe podpowiadają jaką liczbę punktów uzyskała ostatnia osoba na liście przyjętych. Przykłady? Na Analitykę medyczną próg punktowy wynosi 150 punktów, na Kierunek Lekarski próg punktowy wynosi 320 punktów, na Fizjoterapię- 172 punkty, a na Położnictwo 170 punktów. Co warto zaznaczyć, próg punktowy może być nawet kilka razy obniżany, z uwagi na rezygnację kandydatów i przenoszenie aplikacji na inne kierunki bądź uczelnie.

sprawdź Uniwersytet Medyczny w Łodzi progi punktowe

 

Limity miejsc

Limity miejsc to bardzo ważna informacja, która może (a nawet powinna) zmotywować nas do wytężonej nauki. To liczba określająca ile miejsc przygotowano na nowych studentów na danym kierunku, a każdy może zakładać inną liczbę.

Dla przykładu: na Położnictwo pierwszego stopnia przygotowano 72 miejsca, na Fizjoterapię prowadzoną systemem jednolitych studiów magisterskich przygotowano 180 miejsc, na Kierunek Lekarski 470 miejsc, a na Ratownictwo medyczne 150 miejsc.

sprawdź Uniwersytet Medyczny w Łodzi limity miejsc

 

Olimpiady i konkursy

Wiemy już, że rekrutacja na studia to proces złożony z kilku elementów. Przyszli kandydaci na studia, zarówno ci, którzy mają już sprecyzowane plany, jak i ci dopiero poszukujący swojej ścieżki próbują dowiedzieć się jak najwięcej o wymarzonej uczelni. Stąd w wyszukiwarkach internetowych pojawiają się liczne hasła, takie jak: Uniwersytet Medyczny w Łodzi terminy rekrutacji czy Uniwersytet Medyczny w Łodzi kalkulator punktów.

Te poszukiwania są jak najbardziej zrozumiałe. Ale w gąszczu zagadnień łatwo przegapić coś, co daje szanse na znaczne ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym. Mowa o olimpiadach i konkursach. Jakie olimpiady i konkursy brane są pod uwagę w procesie rekrutacji?

W przypadku olimpiad przedmiotowych są to między innymi: Olimpiada Biologiczna organizowana przez Polskie Towarzystwo Przyrodników w Krakowie, Olimpiada Chemiczna organizowana przez Polskie Towarzystwo Chemiczne w Warszawie, Olimpiada Fizyczna organizowana przez Polskie Towarzystwo Fizyczne czy Olimpiada Matematyczna organizowana przez Stowarzyszenie na rzecz edukacji matematycznej.

W przypadku olimpiad tematycznych (stopnia centralnego) decyzję o liczbie przyznanych punktów rekrutacyjnych na dany kierunek czy też dodatkowych uprawnieniach podejmuje komisja rekrutacyjna, na podstawie analizy dokumentów oraz aktualnego wykazu olimpiad Ministerstwa Edukacji Narodowej, który określa, czy osiągnięcia w tych olimpiadach są wystarczające, by mogły być wzięte pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Czy zakwalifikowany do przyjęcia gwarantuje miejsce na liście przyjętych na studia

Co w pełni zrozumiałe, każdy kandydat myśli o powodzeniu i rekrutacyjnym sukcesie. Jeśli otrzymamy informację o zakwalifikowaniu do przyjęcia będzie to oznaczać, że jesteśmy już bardzo blisko osiągnięcia upragnionego celu. Jednak nie można osiąść na laurach i wykonać jeszcze konkretne, bardzo ważne rekrutacyjne zadania.

Chodzi przede wszystkim o dostarczenie odpowiednich dokumentów, wśród których powinno znaleźć się zaświadczenie lekarskie. Takie zaświadczenie informuje i potwierdza brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej nauki zawodu, studiów, kwalifikacyjnych kursów zawodowych i studiów doktoranckich.

Oprócz tego, w zestawie dostarczanym do Działu Rekrutacji i Kształcenia powinny znaleźć się: oryginał lub odpis świadectwa maturalnego, dokument tożsamości, podpisane podanie o przyjęcie na studia, kserokopia karty szczepień oraz aktualne fotografie.

 

Podsumowanie

Wspomnieliśmy już o tym, że Uniwersytet Medyczny w Łodzi rekrutacja na studia to jedna z najczęściej wpisywanych fraz do internetowych wyszukiwarek, co potwierdza wysoką pozycję i popularność uczelni, co przekłada się na rosnącą ilość chętnych do nauki w obszarze kształcenia medycznego.

Warto nie przegapić swojej szansy i każde rekrutacyjne zadanie wykonywać dokładnie. Należy pamiętać o każdym elemencie, od sprawdzenia przedmiotów maturalnych po zestaw wymaganych dokumentów. Po zapoznaniu się z każdą częścią kwalifikacyjnej układanki żadne hasła: Uniwersytet Medyczny w Łodzi terminy rekrutacji czy Uniwersytet Medyczny progi punktowe nie będą nerwowo i pośpiesznie wyszukiwane.