Uniwersytet Medyczny (UMED) w Łodzi - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet Medyczny (UMED) w Łodzi - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet Medyczny (UMED) w Łodzi – rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi będzie przeprowadzona w formie online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie mogą dokonać elektronicznej rejestracji w terminie od 25 kwietnia 2024 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite na UMED w Łodzi ogłoszone zostaną w lipcu 2024 r. 

Dla poszczególnych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz narekrutacja.umed.lodz.pl

 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi najpopularniejsze kierunki - wyniki rekrutacji 2023/2024

W 2023 roku o przyjęcie na studia w UMED ubiegało się 13096  kandydatów, którzy złożyli 16531 aplikacji. W rekrutacji 2023/2024 Uniwersytet Medyczny w Łodzi przygotował ponad 2,8 tys. miejsc na 15 kierunkach studiów. Najpopularniejszy okazał się kierunek lekarsko-dentystyczny, gdzie o jedno miejsce ubiegało się 17 osób. Do popularnych kierunków należały także: kierunek lekarski (10 osób na jedno miejsce), analityka medyczna (ponad 5 osób na miejsce), fizjoterapia (4 osoby na miejsce) oraz farmacja (3 osoby na miejsce).   

 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi kierunki studiów 2024/2025

Uniwersytet Medyczny w Łodzi w rekrutacji na studia 2024/2025 oferuje kształcenie na 15 kierunkach w ramach studiów pierwszego (9) i drugiego stopnia (8) oraz jednolitych magisterskich (6). Osoby zainteresowane podjęciem nauki na UMED mogą aplikować na 15 kierunków studiów stacjonarnych i 3 kierunki studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Uniwersytet Medyczny w Łodzi kierunki 2024/2025

 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • analityka medyczna
 • biotechnologia
 • dietetyka
 • elektroradiologia
 • farmacja
 • fizjoterapia
 • kierunek lekarski (medycyna)
 • kierunek lekarski w ramach limitu MON
 • kierunek lekarsko-dentystyczny (stomatologia)
 • kosmetologia
 • pielęgniarstwo
 • położnictwo
 • ratownictwo medyczne
 • techniki dentystyczne
 • zdrowie publiczne

dowiedz się więcej: rekrutacja.umed.lodz.pl

 

Szczegółowe zasady rekrutacji 2024/2025 na studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi znajdziesz tutaj.

Harmonogram rekrutacji znajdziesz tutaj.

Dowiedz się więcej rekrutacja studia w Łodzi

 

Rekrutacja 2024/2025 na Uniwersytet Medyczny w Łodzi - terminy

1. Rejestracja online na studia: kwiecień 2024 r.

2.  Ogłoszenie pierwszego progu punktowego:

 • ​16 lipca 2024 r.: dotyczy: kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, fizjoterapii, farmacji oraz analityki medycznej

 • 23 lipca 2024 r.: pozostałe kierunki

3. Przyjmowanie dokumentów: lipiec 2024 r.

 • ​17-20 lipca 2024 r.: kierunki lekarski, lekarsko-dentystyczny, fizjoterapia, farmacja oraz analityka medyczna

 • 24-27 lipca 2024 r.: pozostałe kierunki 

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 – Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Na I rok studiów w roku akademickim 2022/2023 na Uniwersytet Medyczny w Łodzi aplikowało ponad 19 tysięcy osób. Największą popularnością cieszyły się takie kierunki studiów jak lekarski, lekarsko-dentystyczny, fizjoterapia, lekarski (MON), farmacja oraz biotechnologia. Kandydaci mogli wybierać między 15 kierunkami studiów.

 

Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2022/2023

W roku akademickim 2022/2023 Uniwersytet Medyczny w Łodzi cieszył się dużym zainteresowaniem maturzystów. Na studia I stopnia oraz na studia jednolite magisterskie w tym roku online aplikowało 19667 osób.

 

Rekrutacja

Uniwersytet Medyczny w Łodzi na rok akademicki 2022/2023 na studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie oferował 2886 miejsc.

W ofercie kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi znajduje się 15 kierunków studiów, na których kształcenie odbywa się w języku polskim, a także w języku angielskim.

 

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Do najchętniej wybieranych kierunków studiów przez kandydatów na Uniwersytet Medyczny w Łodzi na studiach stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich, według ogólnej liczby zgłoszeń możemy zaliczyć m.in. kierunek lekarski (5695), kierunek lekarsko-dentystyczny (2337), fizjoterapia (1232), farmacja (1206), biotechnologia (1080), kierunek lekarski (MON) (1063), pielęgniarstwo (1000).  

Biorąc pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, to największą popularnością cieszyły się takie kierunki, jak: kierunek lekarsko-dentystyczny (19,4), kosmetologia (14,8), elektroradiologia (14,4), analityka medyczna (12,4), kierunek lekarski (10,9).

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 – Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022 na Uniwersytet Medyczny w Łodzi aplikowało ponad 17 tysięcy osób. Największą popularnością cieszyły się takie kierunki studiów jak lekarski, lekarsko-dentystyczny, fizjoterapia, lekarski (MON), farmacja oraz analityka medyczna. Kandydaci mogli wybierać między 15 kierunkami studiów.

 

Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022

W roku akademickim 2021/2022 Uniwersytet Medyczny w Łodzi cieszył się dużym zainteresowaniem maturzystów. Na studia I stopnia oraz na studia jednolite magisterskie w tym roku online aplikowało 17355 osób, a opłaty dokonało 12410 kandydatów.

Obecnie na Uniwersytecie Medycznym studiuje 9 tysięcy osób, a w tym 900 studentów uczęszczających na studia prowadzone w języku angielskim.

 

Rekrutacja

Uniwersytet Medyczny w Łodzi na rok akademicki 2021/2022 na studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie oferował 2986 miejsc.

W ofercie kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi znajduje się 15 kierunków studiów, na których kształcenie odbywa się w języku polskim, a także w języku angielskim.

 

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Do najchętniej wybieranych kierunków studiów przez kandydatów na Uniwersytet Medyczny w Łodzi na studiach stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich, według ogólnej liczby zgłoszeń możemy zaliczyć m.in. kierunek lekarski (4628), kierunek lekarsko-dentystyczny (1680), fizjoterapię (774), kierunek lekarski (MON) (675), farmację (666) i analitykę medyczną (390).

Biorąc pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, to największą popularnością cieszyły się takie kierunki, jak: kierunek lekarsko-dentystyczny (14), kierunek lekarski (8,9), analityka medyczna (6,5), kierunek lekarski (MON) (4,5), fizjoterapia (4,3), farmacja (3,7).

 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi jest jedną z największych uczelni medycznych, o długoletniej tradycji sięgającej lat 40 ubiegłego wieku. Uczelnia kształci przyszłych lekarzy i specjalistów z dziedzin medycznych i około- medycznych, prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe, a także świadczy usługi badawcze.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi charakteryzuje się nowoczesnym podejściem do tematu kształcenia. Oznacza to, że uczelnia stawia na wszechstronny rozwój studentów, aby nauczyli się samodoskonalenia, dobrej organizacji pracy i mogli rozwijać zainteresowania.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi to trzy wydziały, na których studiuje ponad dziewięć i pół tysiąca studentów. Otrzymują oni możliwość kształcenia nie tylko w macierzystej uczelni, ale również, za sprawą programów mobilności studentów, zdobywania wykształcenia w innych uczelniach medycznych w kraju, jak i zagranicą.

Studenci otrzymują możliwość rozwijania pasji i zainteresowań nie tylko w trakcie zajęć, ale również uczestnicząc w bogatym życiu licznych organizacji studenckich, takich jak między innymi: Łódzkie Towarzystwo Studentów Medycyny Laboratoryjnej, Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Oddział Łódź, czy Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii.

Kierunki studiów oferowane przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi to kierunki, które realizowane są na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, a także w ramach jednolitych studiów magisterskich. Ponadto, uczelnia prowadzi kształcenie w obszarze studiów doktoranckich i podyplomowych.

Katalog dydaktyczny zawiera najważniejsze dyscypliny związane z obszarami nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu. Część kierunków prowadzona jest w dwóch trybach do wyboru, czyli na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 25.04.2024 do 18.07.2024
Studia II stopnia

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 25.04.2024 do 18.07.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi - studia 2024

Specjalności - Uniwersytet Medyczny w Łodzi: znaleziono 8

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Specjalności Poziom studiów Forma studiów

Epidemiologia
Zdrowie publiczne

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Koordynacja usług senioralnych
Zdrowie publiczne

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
Zdrowie publiczne

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Organizacja medycznych czynności ratunkowych i zarządzania kryzysowego
Zdrowie publiczne

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo medyczne w ochronie zdrowia
Zdrowie publiczne

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Promocja zdrowia
Zdrowie publiczne

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Statystyka i informatyka medyczna
Zdrowie publiczne

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ubezpieczenia zdrowotne i pielęgnacyjne
Zdrowie publiczne

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Komentarze (0)