Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi - rekrutacja na studia 2024/2025

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi - rekrutacja na studia 2024/2025

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi - rekrutacja na studia 2024/2025

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na 5 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (4 kierunki) i drugiego (2 kierunki) stopnia oraz jednolitych magisterskich (1 kierunek), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na WSSiP mogą aplikować na 5 kierunków studiów stacjonarnych oraz 4 kierunki studiów niestacjonarnych.

 

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

  • architektura
  • architektura wnętrz
  • film i fotografia
  • studium aktorskie
  • wzornictwo

Dowiedz się więcej: www.wssip.edu.pl

 

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodz

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi jest uczelnią kształcącą w oparciu o teorię i eksperyment twórczy pod indywidualną opieką zespołów dydaktycznych, w skład których wchodzą profesorowie najlepszych uczelni w kraju i uznani praktycy zawodu.

Oprócz kształcenia w ramach prowadzonych kierunków studiów, uczelnia realizuje różnorodne kursy. Są to kursy między innymi przygotowujące do szkół teatralnych.

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych. Uczelnia oferuje swoim studentom także studia równoległe, czyli prowadzenie nauki na drugim kierunku.

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania jest jedną z trzech uczelni w kraju, a jedyną w gronie uczelni niepublicznych wydających dyplom ukończenia studiów z tytułem magistra na kierunku Realizacja Obrazu Filmowego, Telewizyjnego i Fotografia oraz prowadzi Policealne Studium Aktorskie przy Wydziale Filmu i Fotografii. Ponadto, jest także trzecią uczelnią w kraju, prowadzącą autonomiczny Wydział Wzornictwa- kierunek wpisany na Listę Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako jeden z dziesięciu kierunków studiów kluczowych dla rozwoju polskiej gospodarki.

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi oferuje kształcenie na takich kierunkach jak: Architektura, Architektura wnętrz, Wzornictwo, Film i Fotografia. Ponadto, prowadzi kształcenie w ramach Studium Aktorskiego, na specjalizacji aktorstwa filmowego. Jest to studium trzyletnie, oparte o problemy pracy na planie filmowym wzbogacone podstawami aktorstwa, jak: dykcja i emisja głosu, czy interpretacja prozy i wiersza.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite
Studia II stopnia

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi - studia 2024

Specjalności - Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi: znaleziono 0

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania

Nie znaleziono wyników spełniających kryteria wyszukiwania

Specjalności Poziom studiów Forma studiów

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi

Komentarze (0)