Uniwersytet Warszawski (UW) - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet Warszawski (UW) - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet Warszawski (UW) - przeliczniki punktów na studia (kalkulator maturalny)

Matura - poziom podstawowy

język polski

matematyka

 

Matura - poziom rozszerzony

 

Osoby posiadające tytuł technika

Przelicz punkty i sprawdź, czy się dostanieszKalkulator maturalny spełnia jedynie rolę informacyjną, nie może być stosowany do wyliczeń w procesie rekrutacji na studia. Otouczelnie.pl nie gwarantuje poprawności wyników oraz nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora.

Uniwersytet Warszawski. Jak liczyć punkty na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Warszawskim to proces, który elektryzuje niczym duże wydarzenie sportowe. Trudno się temu dziwić. Warszawska uczelnia należy do największych, najprężniej działających oraz najchętniej wybieranych.

Jeśli spróbowalibyśmy opracować listę najczęściej wpisywanych fraz do wyszukiwarek internetowych, przekonalibyśmy się, że wysokie pozycje zajmują takie hasła jak: Uniwersytet Warszawski rekrutacja na studia, Uniwersytet Warszawski przedmioty maturalne czy Uniwersytet Warszawski przelicznik punktów. Informacji na temat postępowania kwalifikacyjnego poszukuje niezliczona ilość osób, pragnących kształcić się w warszawskiej uczelni. Jakie są szanse na zrealizowanie marzeń?

Rekrutacja na studia, nawet w przypadku tak dużej i prestiżowej uczelni, wydaje się nieskomplikowanym procesem. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy podstawowym narzędziem do zgłoszenia chęci studiowania jest specjalna platforma internetowa.

Ale nawet jeśli forma naboru zostałaby uproszczona do bezwzględnego minimum, to i tak będzie budzić emocje, ponieważ każdy kandydat chce wiedzieć, jak wyglądają szanse na kwalifikacyjny sukces. To w pełni zrozumiałe. Dlatego w jednym miejscu można zapoznać się z poszczególnymi elementami, które mogą stonować nastroje, a przede wszystkim przekazać najważniejsze informacje.

 

Jak liczyć punkty rekrutacyjne na studia

Uniwersytet Warszawski oferuje ponad 300 programów wyższego kształcenia. Kandydaci mogą przebierać w niemal niezliczonej ilości propozycji, od Archeologii po Zarządzanie. Podstawą kwalifikacji na studia są oczywiście wyniki egzaminów maturalnych, jednak niektóre kierunki wymagają podejścia do egzaminów wstępnych.

Tymi kierunkami są: Architektura przestrzeni informacyjnych, Logopedia ogólna i kliniczna, Publikowanie współczesne, Psychologia w języku angielskim oraz Indywidualne studia międzydziedzinowe organizowane przez Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych.

Dlaczego informacja o egzaminach jest ważna? Nie tylko dlatego, aby wiedzieć, że należy do nich podejść, ale również dlatego, że wpływają one na metodę liczenia punktów i mają olbrzymi wpływ na finalny wynik. Mówiąc inaczej, nawet jeśli możemy pochwalić się bardzo dobrymi wynikami maturalnymi, to jeśli z egzaminów otrzymamy niewystarczającą liczbę punktów, możemy mieć kłopot z zakwalifikowaniem się do przyjęcia na studia.

 

Jaki jest wzór liczenia punktów

Kandydaci na studia w Uniwersytecie Warszawskim mogą użyć wzoru, pozwalającego na wyliczenie końcowego wyniku. Częściami składowymi są: wynik z języka polskiego, wynik z matematyki, wynik z języka obcego, wyniki z przedmiotów dodatkowych oraz wagi. Niniejszy wzór prezentuje się następująco:

W = a × P + b × M + c × J + d × X + e × Y

gdzie:

W – wynik końcowy

P – wynik z języka polskiego

M – wynik z matematyki

J – wynik z języka obcego

X, Y – wyniki z przedmiotów dodatkowych

a, b, c, d, e – wagi

Aby lepiej zobrazować funkcjonowanie wzoru, posłużmy się przykładem, którym będzie obliczenie wyniku dla kierunku Dziennikarstwo i medioznawstwo:

 

Przedmiot wymagany

Język polski

Poziom podstawowy x 0,6

albo

Poziom rozszerzony x 1 waga = 35%

Matematyka

Poziom podstawowy x 0,6

albo

Poziom rozszerzony x 1 waga = 15%

Jeden język obcy do wyboru z:

język angielski,

język francuski,

język niemiecki,

język hiszpański,

język włoski,

język rosyjski

Poziom podstawowy x 0,6

albo

Poziom rozszerzony x 1 waga = 20%

Jeden przedmiot do wyboru z:

historia,

wiedza o społeczeństwie,

geografia,

informatyka,

filozofia

Poziom rozszerzony x 1 waga = 30%

 

Wyniki kandydata

Język polski – poziom podstawowy 69%

Matematyka – poziom podstawowy 51%

Język angielski – poziom rozszerzony 78%

Historia – poziom rozszerzony 46%

Geografia – poziom rozszerzony 53%

 

Wynik końcowy

  • wynik z języka polskiego (69) mnożony jest najpierw przez 0,6 (poziom podstawowy), czyli: 69 x 0,6 = 41,4, a następnie przez 35%, czyli 41,4 x 35%= 14,49

  • wynik z matematyki (51) mnożony jest najpierw przez 0,6 (poziom podstawowy), czyli 51 x 0,6 = 30,6, a następnie przez 15%, czyli 30,6 x 15%= 4,59

  • wynik z języka angielskiego (78) mnożony jest przez 20%, czyli 78 x 20% = 15,60

  • pod uwagę zostanie wzięty wynik korzystniejszy dla kandydata, czyli matura z geografii. Wynik z geografii (53) mnożony jest przez 30%, czyli 53 x 30% = 15,90

Wynik końcowy to suma wyników cząstkowych z poszczególnych przedmiotów, czyli:

14,49 + 4,59 + 15,60 + 15,90 = 50,58

Uwaga: w postępowaniu kwalifikacyjnym można uzyskać maksymalnie 100 punktów.

 

Progi punktowe

Progi punktowe w procesie rekrutacyjnym w Uniwersytecie Warszawskim nie są zbiorem liczb. To zestawienie wszystkich propozycji kształcenia, obok których widnieje minimalna liczba punktów. Co mówią nam te punkty? Otóż, jest to minimalna liczba punktów, jaką należy osiągnąć, aby znaleźć się na liście osób zakwalifikowanych na dany kierunek studiów. Przekroczenie progu kwalifikacji nie gwarantuje jednak dostania się na studia.

Zależy to bowiem od tego, czy wynik punktowy osiągnięty przez kandydata podczas rekrutacji pozwala na przyjęcie go w ramach określonego dla danego kierunku studiów limitu miejsc.

Progi punktowe zaczynają się od 50 i co oczywiste każdy kierunek może różnić się pod tym kątem. Przykładowo: Chemia medyczna – 61,72, Filologia romańska – 64,59, Archeologia – 53,5, Matematyka – 86,1.

sprawdź Uniwersytet Warszawski progi punktowe

 

Limity miejsc

Powyżej poruszyliśmy temat limitu miejsc. Czym są takowe limity? To liczba, która określa ile miejsc ogółem przygotowano na danym kierunku studiów. Każda propozycja kształcenia może zakładać inną liczbę nowych studentów.

Dla przykładu: limit miejsc na kierunku Prawo w trybie stacjonarnym wynosi 500 osób, na kierunek Ekonomia w trybie stacjonarnym wynosi 340 osób, na kierunek Archeologia w trybie stacjonarnym – 100, a na Filologię włoską w trybie stacjonarnym– 76.

Poszukując informacji dotyczących limitów należy dokładnie sprawdzić tryb kształcenia, bowiem liczby te mogą różnić się w zależności od tego, czy wybieramy stacjonarną czy niestacjonarną formę studiowania.

sprawdź Uniwersytet Warszawski limity miejsc

 

Olimpiady i konkursy

Olimpiady i konkursy to zawody, w których warto brać udział, bowiem nagrodą mogą być nie tylko dyplomy czy nagrody rzeczowe, ale również znaczne ulgi i ułatwienia w procesie rekrutacji na studia. Mówiąc inaczej, posiadanie tytułu laureata lub finalisty znacznie szerzej otwiera drzwi do rekrutacyjnego sukcesu.

Co warto podkreślić, znaczenie mają konkretne olimpiady i konkursy, konkretne wydarzenia, wyszczególnione przez uczelnię. Na przykład: ułatwioną drogę do studiowania Administracji mają laureaci Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, organizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Szczegółowy wykaz olimpiad i konkursów dostępny jest w dokumentach Uniwersytetu Warszawskiego, zamieszczonych na stronach internetowych.

 

Czy zakwalifikowany do przyjęcia gwarantuje miejsce na liście przyjętych na studia

Proces rekrutacji na studia w Uniwersytecie Warszawskim realizowany jest za pośrednictwem specjalnego systemu internetowego. To właśnie w nim, na koncie osobistym kandydata, pojawi się informacja o zakwalifikowaniu do przyjęcia. Czy na tym kończy się nasze zaangażowanie?

Nie. Kolejnym krokiem jest dostarczenie wymaganych dokumentów. Nie wolno pominąć tego zadania, zakładając, że skoro otrzymało się informację o przyjęciu, to już nic niespodziewanego nie może się wydarzyć albo że niezbędne dokumenty dostarczy się później, w innym terminie. Należy powiedzieć to bardzo wyraźnie.

Brak dostarczenia dokumentów albo dostarczenie ich w innym terminie może oznaczać wykreślenie z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia. Jednym ruchem możemy przekreślić cały proces.