Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie - rekrutacja na studia 2023/2024

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie - rekrutacja na studia 2023/2024

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - rekrutacja na studia 2023/2024

Rekrutacja na studia 2023/2024 na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie będzie przeprowadzona w formie online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie mogą dokonać elektronicznej rejestracji w terminie od 1 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite na APS zostaną ogłoszone od 12 do 13 lipca 2023 r

W przypadku nie wypełnienia limitów miejsc zostanie przeprowadzona II tura rekrutacji.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółowe informacje znajdziesz na aps.edu.pl/rekrutacja

 

Harmonogram rekrutacji 2023/2024

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 1 czerwca do 10 lipca 2023 

Ogłoszenie wyników - I tura

od 12 do 13 lipca 2023

Składanie dokumentów - I tura

od 13 do 15 lipca 2023

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

od 4 sierpnia do 11 września 2023

Ogłoszenie wyników - II tura

od 13 do 14 września 2023

Składanie dokumentów - II tura

od 14 do 16 września 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 1 czerwca do 17 lipca 2023

Ogłoszenie wyników rekrutacji 21 lipca 2023
Składanie dokumentów od 22 lipca do 24 lipca 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 1 czerwca do 10 lipca 2023

Ogłoszenie wyników rekrutacji od 12 lipca do 13 lipca 2023
Składanie dokumentów od 13 lipca do 15 lipca 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na aps.edu.pl/rekrutacja

 

Harmonogram rekrutacji znajdziesz tutaj

Zasady rekrutacji 2023/2024 na studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej znajdziesz tutaj.

Limity przyjęć znadziesz tutaj

Zasady przyjęć laureatów i finalistów olimpiad znadziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

uczelnie i studia w Warszawie

 

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie im. Marii Grzegorzewskiej kierunki - rekrutacja 2023/2024

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie w rekrutacji 2023/2024 oferuje kształcenie na ponad 10 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (8 kierunków) i drugiego (8 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (3 kierunki), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na APS mogą aplikować na 12 kierunków studiów stacjonarnych oraz 9 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie kierunki 2023/2024

 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - kierunki studiów 2023/2024

 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka
 • logopedia
 • masters in children’s rights and childhood studies
 • pedagogika
 • pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i szkolna
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • pedagogika specjalna
 • pedagogika zdolności i informatyki
 • praca socjalna
 • psychologia
 • socjologia

Dowiedz się więcej APS w Warszawie

 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (APS) w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie jest najstarszą uczelnią o profilu pedagogicznym w kraju. Swoje dziedzictwo wywodzi z tradycji założonego przez Marię Grzegorzewską w 1922 roku Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej. Od początku działalności jest miej­scem poszukiwania prawdy, przekazywania wiedzy i pielęgnowania kultury.

Misją Akademii jest przygotowanie pedagogów specjalnych, nauczycieli i innych specjalistów pracujących na rzecz osób wymagających wsparcia w duchu poszanowania ich ludzkich i obywatelskich praw, zrozumienia i akceptacji dla odmienności, traktowania niepełnosprawności jako niezbywalnego elementu ludzkiej kondycji oraz włączania osób z niepełnosprawnością w życie społeczeństwa na zasadzie równoprawnych obywateli.

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, oferuje studia podyplomowe oraz studia w szkole doktorskiej.

Ze względu na profil i charakter uczelnia kładzie szczególny nacisk na łączenie teorii z praktyką. Świadczą o tym nowoczesne programy nauczania, a także w zakresie organizacji praktyk i we współpracy z placówkami edukacyjnymi.

Oferta edukacyjna Akademii Pedagogiki Specjalnej składa się z dziewięciu kierunków kształcenia. Na kandydatów czekają sztandarowe dyscypliny takie jak Pedagogika, Pedagogika specjalna, czy Psychologia, lecz również Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka, czy Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością.

Realizowane kierunki charakteryzują się programami kształcenia, które dostosowane są do potrzeb i wymagań współczesnego rynku pracy. Ponadto, umożliwiają naukę pod okiem doświadczonych specjalistów i autorytetów naukowych.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.06.2023 do 10.07.2023 od 01.06.2023 do 10.07.2023
Studia II stopnia od 01.06.2023 do 17.07.2023 od 01.06.2023 do 17.07.2023

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2023 do 10.07.2023

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.06.2023 do 17.07.2023

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2023 do 10.07.2023

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.06.2023 do 17.07.2023

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - studia 2023

Kierunki studiów - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie: znaleziono 12

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Logopedia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Masters in children’s rights and childhood studies

II stopnia

stacjonarne

Pedagogika

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i szkolna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika resocjalizacyjna

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika specjalna

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika zdolności i informatyki

I stopnia

stacjonarne

Praca socjalna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Psychologia

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Socjologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Komentarze (0)