Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - rekrutacja na studia 2021/2022

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - rekrutacja na studia 2021/2022

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - rekrutacja na studia 2021/2022

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie to uczelnia z tradycjami. Jest kontynuatorką Wojskowej Szkoły Aplikacyjnej, funkcjonującej w latach 1820- 1831 oraz Wyższej Szkoły Wojennej, działającej w latach 1919- 1946. Misją Akademii jest przede wszystkim służba rozwojowi Sił Zbrojnych, a także przygotowywanie wysoko wykwalifikowanych kadr dowódczo- sztabowych i administracyjnych na potrzeby dowództw, sztabów, instytucji wojskowych i cywilnych związanych z obronnością kraju.

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie to tradycja, historia oraz grono znamienitych absolwentów, na czele z generałem Tadeuszem Kutrzebą, generałem Stanisławem Sosabowskim, czy generałem Stanisławem Maczkiem.

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie realizuje kształcenie w ramach studiów wojskowych oraz studiów cywilnych. Studia cywilne nie wiążą się z powołaniem do służby wojskowej, niemniej jednak studenci otrzymują możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu Wojska Polskiego.

Akademia oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych. Kampus usytuowany jest w dzielnicy Rembertów i składa się między innymi z budynków dydaktycznych, mieszących aule wykładowe, sale laboratoryjne i pracownie komputerowe, biblioteki, pływalni, czy hal i boisk sportowych.

 

Znaczna część oferty edukacyjnej Akademii Sztuki Wojennej stanowią kierunki poświęcone zagadnieniom bezpieczeństwa, obronności i dowodzeniu. Jednak kandydaci mogą wybierać spośród innych dyscyplin, takich jak Prawo, Administracja, czy Logistyka. Zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności służą nie tylko zajęcia, lecz również uczestnictwo w organizacjach studenckich oraz w najpopularniejszym programie wymiany, jakim jest Erasmus+. Ponadto, uczelnia oferuje liczne kursy i szkolenia, na przykład w zakresie komunikacji społecznej i kontaktu z mediami, ochrony danych osobowych, czy gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 04.05.2021 do 30.09.2021 od 04.05.2021 do 30.09.2021
Studia II stopnia od 04.05.2021 do 30.09.2021 od 04.05.2021 do 30.09.2021

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 04.05.2021 do 30.09.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 04.05.2021 do 30.09.2021

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 04.05.2021 do 30.09.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 04.05.2021 do 30.09.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - studia 2021

Studia podyplomowe - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie: znaleziono 25

Grupa kierunku
 • Bezpieczeństwo narodowe

  studia podyplomowe

 • Doskonalenie zawodowe w zakresie realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego

  studia podyplomowe

 • Działania analityczno - informacyjne w wymiarze bezpieczeństwa

  studia podyplomowe

 • Edukacja dla bezpieczeństwa dla nauczycieli

  studia podyplomowe

 • Edukacja dla bezpieczeństwa dla osób chcących uzyskać uprawnienia nauczycielskie

  studia podyplomowe

 • Global affairs and diplomacy

  studia podyplomowe

 • Legislacja

  studia podyplomowe

 • Logistyka systemów gospodarczych

  studia podyplomowe

 • Logistyka wojskowa

  studia podyplomowe

 • Master of business administration security&defense

  studia podyplomowe

 • Mba security & crtical infrastructure

  studia podyplomowe

 • Międzynarodowe stosunki wojskowe

  studia podyplomowe

 • Obsługa celna w transporcie międzynarodowym

  studia podyplomowe

 • Ochrona i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni

  studia podyplomowe

 • Prawo cyberprzestrzeni

  studia podyplomowe

 • Służby specjalne

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji - studia międzynarodowe

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie i dowodzenie w środowisku zautomatyzowanych systemów teleinformatycznych

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie kryzysowe

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie lotnictwem

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie w organizacjach publicznych

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie w sztabach wojskowych

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie zasobami gospodarczo-obronnymi państwa

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  studia podyplomowe

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Komentarze (0)