Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest jednym z najmłodszych polskich uniwersytetów. Mimo to przywiązuje istotną wagę do korzeni i tradycji, jak również deklaruje przywiązanie do nauczania Kościoła katolickiego i uniwersalnych wartości, których jest on depozytariuszem.

Obecnie uczelnia kształci ponad 9500 studentów i doktorantów na 43 kierunkach studiów, posiada 13 uprawnień do nadawania stopnia doktora oraz 10 uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, oferuje również możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych i doktoranckich.

Studenci otrzymują możliwość wyjazdu na stypendia zagraniczne do ponad 150 uczelni w Europie w ramach programu Erasmus oraz na stypendia krajowe do 19 polskich uniwersytetów, uczestniczących w programie mobilności studentów MOST.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego kształci studentów w różnych dziedzinach nauki: od kierunków humanistycznych po ścisłe, przyrodnicze oraz medyczne. Warto podkreślić, że na terenie uczelni znajduje się około 50 nowoczesnych laboratoriów badawczych, które odgrywają ważną rolę w praktycznym kształceniu studentów, niezbędnym w dalszej karierze. Tutaj także powstają projekty z zakresu innowacyjnych rozwiązań dla sektora przemysłowego.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 08.06.2021 do 09.07.2021 od 08.06.2021 do 23.09.2021
Studia II stopnia od 08.06.2021 do 09.07.2021 od 08.06.2021 do 23.09.2021

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 08.06.2021 do 09.07.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 08.06.2021 do 09.07.2021

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 08.06.2021 do 23.09.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 08.06.2021 do 23.09.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - studia 2021

Kierunki studiów - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: znaleziono 45

Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
 • Administracja

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Archeologia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

  I stopnia

  stacjonarne

 • Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej

  II stopnia

  stacjonarne

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Biologia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Chemia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Człowiek w cyberprzestrzeni

  I stopnia

  stacjonarne

 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Ekonomia

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Ekonomia menedżerska

  II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Europeistyka

  I stopnia

  stacjonarne

 • Filologia klasyczna

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Filologia polska

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Filologia włoska

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Filozofia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Fizyka

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Historia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Historia sztuki

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Informatyka

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Inżynieria środowiska

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Kierunek lekarski

  jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Komunikacja kultury i religi

  II stopnia

  stacjonarne

 • Kulturoznawstwo

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Matematyka

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Muzeologia

  I stopnia

  stacjonarne

 • Nauki o rodzinie

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Ochrona dóbr kultury i środowiska

  I stopnia

  stacjonarne

 • Ochrona środowiska

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Pedagogika

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

  jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Pedagogika specjalna

  jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Philosophy and culture of east-central europe

  II stopnia

  stacjonarne

 • Pielęgniarstwo

  I stopnia

  stacjonarne

 • Politologia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Praca socjalna

  I stopnia

  stacjonarne

 • Prawo

  jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Prawo kanoniczne

  jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Psychologia

  jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Socjologia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Specjalistyczne studia teologiczne

  II stopnia

  stacjonarne

 • Stosunki międzynarodowe

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Sustainability studies

  II stopnia

  stacjonarne

 • Teologia

  jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Zarządzanie dziedzictwem kulturowym

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Komentarze (0)