Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest jednym z najmłodszych polskich uniwersytetów. Mimo to przywiązuje istotną wagę do korzeni i tradycji, jak również deklaruje przywiązanie do nauczania Kościoła katolickiego i uniwersalnych wartości, których jest on depozytariuszem.

Obecnie uczelnia kształci ponad 9500 studentów i doktorantów na 43 kierunkach studiów, posiada 13 uprawnień do nadawania stopnia doktora oraz 10 uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, oferuje również możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych i doktoranckich.

Studenci otrzymują możliwość wyjazdu na stypendia zagraniczne do ponad 150 uczelni w Europie w ramach programu Erasmus oraz na stypendia krajowe do 19 polskich uniwersytetów, uczestniczących w programie mobilności studentów MOST.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego kształci studentów w różnych dziedzinach nauki: od kierunków humanistycznych po ścisłe, przyrodnicze oraz medyczne. Warto podkreślić, że na terenie uczelni znajduje się około 50 nowoczesnych laboratoriów badawczych, które odgrywają ważną rolę w praktycznym kształceniu studentów, niezbędnym w dalszej karierze. Tutaj także powstają projekty z zakresu innowacyjnych rozwiązań dla sektora przemysłowego.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 08.06.2021 do 09.07.2021 od 08.06.2021 do 23.09.2021
Studia II stopnia od 08.06.2021 do 09.07.2021 od 08.06.2021 do 23.09.2021

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 08.06.2021 do 09.07.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 08.06.2021 do 09.07.2021

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 08.06.2021 do 23.09.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 08.06.2021 do 23.09.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - studia 2021

Specjalności - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: znaleziono 43

Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
 • Administracja publiczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Asystentura rodziny i wsparcie

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Biologia człowieka

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Biologia środowiskowa i molekularna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Biotechnologia środowiska i gospodarka odpadami

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Chemia i monitoring środowiska

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Coaching i mediacje społeczne

  specjalność

  jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Coaching rodzinny

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Dyplomacja publiczna i analityka polityczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Dziennikarstwo ogólne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • E-administracja

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Etyka więzi międzyludzkich

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Europa środkowo-wschodnia

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Filozofia kultury, religii i polityki

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Filozofia nauki

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Komunikacja medialno-kulturowa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Komunikacja medialno-marketingowa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Komunikacja medialno-religijna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Korporacje transnarodowe

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Mediacje i negocjacje

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Metafizyka i historia filozofii

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Moduł epistemiczny i przyrodniczy

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Moduł humanistyczny

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Monitoring środowiskowy

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Monitoring środowiskowy i technologie środowiskowe

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Odnawialne źródła energii

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Opieka nad osobą starszą

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Organizacje międzynarodowe i służba zagraniczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Pedagogika pracy z zarządzaniem personelem

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Pedagogika szkolna ze wspomaganiem rozwoju dziecka

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Philosophy and culture of east-central europe - experience and thought

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Polityka międzynarodowa i integracja europejska

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Polityka społeczna i gospodarcza

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Polityka w cyberprzestrzeni

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Polityka zgodności w zarządzaniu środowiskiem

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Specjalność administracyjno-sądowa

  specjalność

  jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Specjalność kanoniczno-cywilna

  specjalność

  jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Specjalność nauczycielsko-katechetyczna

  specjalność

  jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Technologie gospodarki cyrkulacyjnej

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Teologia ogólna

  specjalność

  jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Zarządzanie środowiskiem i edukacja środowiskowa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Komentarze (0)