Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest jednym z najmłodszych polskich uniwersytetów. Mimo to przywiązuje istotną wagę do korzeni i tradycji, jak również deklaruje przywiązanie do nauczania Kościoła katolickiego i uniwersalnych wartości, których jest on depozytariuszem.

Obecnie uczelnia kształci ponad 9500 studentów i doktorantów na 43 kierunkach studiów, posiada 13 uprawnień do nadawania stopnia doktora oraz 10 uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, oferuje również możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych i doktoranckich.

Studenci otrzymują możliwość wyjazdu na stypendia zagraniczne do ponad 150 uczelni w Europie w ramach programu Erasmus oraz na stypendia krajowe do 19 polskich uniwersytetów, uczestniczących w programie mobilności studentów MOST.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego kształci studentów w różnych dziedzinach nauki: od kierunków humanistycznych po ścisłe, przyrodnicze oraz medyczne. Warto podkreślić, że na terenie uczelni znajduje się około 50 nowoczesnych laboratoriów badawczych, które odgrywają ważną rolę w praktycznym kształceniu studentów, niezbędnym w dalszej karierze. Tutaj także powstają projekty z zakresu innowacyjnych rozwiązań dla sektora przemysłowego.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 08.06.2021 do 09.07.2021 od 08.06.2021 do 23.09.2021
Studia II stopnia od 08.06.2021 do 09.07.2021 od 08.06.2021 do 23.09.2021

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 08.06.2021 do 09.07.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 08.06.2021 do 09.07.2021

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 08.06.2021 do 23.09.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 08.06.2021 do 23.09.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - studia 2021

Studia podyplomowe - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: znaleziono 47

Grupa kierunku
 • Administrowanie podmiotem leczniczym i e-zdrowie

  studia podyplomowe

 • Analityka danych w sektorze publicznym

  studia podyplomowe

 • Bioetyka i prawo medyczne

  studia podyplomowe

 • Coach rodzinny

  studia podyplomowe

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z aktywnością artystyczną

  studia podyplomowe

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ze wsparciem ucznia z trudnościami adaptacyjnymi (różnice kulturowe, zmiana środowiska edukacyjnego

  studia podyplomowe

 • Edukacja włączająca

  studia podyplomowe

 • Edytorstwo współczesne

  studia podyplomowe

 • Filozofia i etyka

  studia podyplomowe

 • Geoinformatyka i geostatystyka

  studia podyplomowe

 • Historia wojskowości polskiej w xix i xx w.

  studia podyplomowe

 • Informatyka i technologie informacyjne dla nauczycieli

  studia podyplomowe

 • Katecheza przedszkolna

  studia podyplomowe

 • Logopedia

  studia podyplomowe

 • Mariologia

  studia podyplomowe

 • Matematyka

  studia podyplomowe

 • Menedżer koordynowanej ochrony zdrowia

  studia podyplomowe

 • Międzynarodowe studia menedżerskie i coachingu

  studia podyplomowe

 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

  studia podyplomowe

 • Ochrona danych osobowych w kościele

  studia podyplomowe

 • Ochrona danych osobowych w sektorze zdrowia

  studia podyplomowe

 • Organizacja wystaw i wydawnictw w muzeach

  studia podyplomowe

 • Otwarty dialog i rozwój sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego

  studia podyplomowe

 • Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną i tyflopedagogika

  studia podyplomowe

 • Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży

  studia podyplomowe

 • Relacje interpersonalne i profilaktyka uzależnień

  studia podyplomowe

 • Sądownictwo i administracja w kościele

  studia podyplomowe

 • Statystyka medyczna

  studia podyplomowe

 • Studia biblijno-pastoralne

  studia podyplomowe

 • Studia formacji biblijnej

  studia podyplomowe

 • Studia glottodydaktyczne. nauczanie języka polskiego jako obcego

  studia podyplomowe

 • Studia kierownictwa duchowego

  studia podyplomowe

 • Studia nadające kwalifikacje nauczycielskie i przygotowanie pedagogiczne

  studia podyplomowe

 • Studia religioznawcze

  studia podyplomowe

 • Studia teologii apostolstwa i teologii życia konsekrowanego

  studia podyplomowe

 • Studium misjologiczne

  studia podyplomowe

 • Studium nauk o rodzinie - dla osób duchownych

  studia podyplomowe

 • Studium nauk o rodzinie

  studia podyplomowe

 • Szkoła kreatywnych liderów

  studia podyplomowe

 • Teologia

  studia podyplomowe

 • Tyflopedagogika z rehabilitacją wzroku, orientacją przestrzenną i wsparciem technologicznym

  studia podyplomowe

 • Wiedza o teatrze

  studia podyplomowe

 • Współczesne migracje. tożsamość i bezpieczeństwo europy

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie i polityka publiczna

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie jakością powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie oświatą

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie zbiorami i instytucją muzealną

  studia podyplomowe

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Komentarze (0)