Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - rekrutacja na studia 2022/2023

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - rekrutacja na studia 2022/2023

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w rekrutacji 2022/2023 oferuje kształcenie na ponad 40 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (32 kierunki) i drugiego (30 kierunki) stopnia oraz jednolitych magisterskich (7 kierunków), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na UKSW mogą aplikować na 43 kierunki studiów stacjonarnych oraz 10 kierunków studiów niestacjonarnych.

 

Harmonogram rekrutacji 2022/2023

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

czeka na aktualizację

Ogłoszenie wyników - I tura

czeka na aktualizację

Składanie dokumentów - I tura

czeka na aktualizację

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

czeka na aktualizację

Ogłoszenie wyników - II tura

czeka na aktualizację

Składanie dokumentów - II tura

czeka na aktualizację

 

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na rekrutacja.uksw.edu.pl

 

Zasady rekrutacji 2022/2023 na studia w UKSW znajdziesz tutaj.

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

uczelnie i studia w Warszawie

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie kierunki studiów - rekrutacja 2022/2023

 • administracja
 • archeologia
 • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
 • bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • biologia
 • chemia
 • człowiek w cyberprzestrzeni
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • ekonomia
 • ekonomia menedżerska
 • europeistyka
 • filologia klasyczna
 • filologia polska
 • filologia włoska
 • filozofia
 • fizyka
 • historia
 • historia sztuki
 • informatyka
 • inżynieria środowiska
 • kierunek lekarski
 • komunikacja kultury i religi
 • kulturoznawstwo
 • matematyka
 • muzeologia
 • nauki o rodzinie
 • ochrona dóbr kultury i środowiska
 • ochrona środowiska
 • pedagogika
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika specjalna
 • philosophy and culture of east-central europe
 • pielęgniarstwo
 • politologia
 • praca socjalna
 • prawo
 • prawo kanoniczne
 • psychologia
 • socjologia
 • specjalistyczne studia teologiczne
 • stosunki i prawo międzynarodowe
 • sustainability studies
 • teologia
 • zarządzanie dziedzictwem kulturowym

Dowiedz się więcej: rekrutacja.uksw.edu.pl

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Na I rok studiów roku akademickim 2021/2022 na uniwersytety w przeliczeniu na jedno miejsce aplikowało około 3,8 osób. Kandydaci na studia na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie najczęściej wybierali takie kierunki, jak: psychologia, kierunek lekarski, ekonomia, komunikacja medialno-kulturowa, a także pielęgniarstwo.

 

Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022

Na studia I stopnia oraz na studia jednolite magisterskie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w trybie stacjonarnym przygotowano 2550 miejsc, a na studia w trybie niestacjonarnym 260 miejsc.

 

Rekrutacja

Rekrutacja na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie obejmowała 12 wydziałów oraz ponad 40 kierunków studiów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Do najpopularniejszych kierunków studiów według ogólnej liczny zgłoszeń kandydatów możemy zaliczyć m.in.: kierunek lekarski (1648), psychologia (1574), prawo (1295), ekonomia (625), stosunki i prawo międzynarodowe (464), administracja (450), informatyka (434) oraz dziennikarstwo ogólne (363).

 

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Do najpopularniejszych kierunków, wybieranych przez kandydatów, na studiach stacjonarnych I stopnia, a także na studiach jednolitych magisterskich, według liczby kandydatów na jedno miejsce możemy zaliczyć m.in. psychologia (14,31), kierunek lekarski (13,73), ekonomia (7,81), komunikacja medialno-kulturowa (6,27), pielęgniarstwo (6,08), zarządzanie publiczne (5,98) i pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (5,65).

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest jednym z najmłodszych polskich uniwersytetów. Mimo to przywiązuje istotną wagę do korzeni i tradycji, jak również deklaruje przywiązanie do nauczania Kościoła katolickiego i uniwersalnych wartości, których jest on depozytariuszem.

Obecnie uczelnia kształci ponad 9500 studentów i doktorantów na 43 kierunkach studiów, posiada 13 uprawnień do nadawania stopnia doktora oraz 10 uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, oferuje również możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych i doktoranckich.

Studenci otrzymują możliwość wyjazdu na stypendia zagraniczne do ponad 150 uczelni w Europie w ramach programu Erasmus oraz na stypendia krajowe do 19 polskich uniwersytetów, uczestniczących w programie mobilności studentów MOST.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego kształci studentów w różnych dziedzinach nauki: od kierunków humanistycznych po ścisłe, przyrodnicze oraz medyczne. Warto podkreślić, że na terenie uczelni znajduje się około 50 nowoczesnych laboratoriów badawczych, które odgrywają ważną rolę w praktycznym kształceniu studentów, niezbędnym w dalszej karierze. Tutaj także powstają projekty z zakresu innowacyjnych rozwiązań dla sektora przemysłowego.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 07.06.2022 do 08.07.2022 od 07.06.2022 do 08.07.2022
Studia II stopnia od 07.06.2022 do 08.07.2022 od 07.06.2022 do 08.07.2022

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 07.06.2022 do 08.07.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 07.06.2022 do 08.07.2022

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 07.06.2022 do 08.07.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 07.06.2022 do 08.07.2022

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Aktualności rekrutacyjne

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - studia 2022

Kierunki studiów - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: znaleziono 48

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja
Wydział Prawa i Administracji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Archeologia
Wydział Nauk Historycznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Wydział Nauk Historycznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej
Wydział Prawa i Administracji

II stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne
Wydział Społeczno-Ekonomiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biologia
Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chemia
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Człowiek w cyberprzestrzeni
Wydział Prawa i Administracji

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Wydział Teologiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ekonomia
Wydział Społeczno-Ekonomiczny

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ekonomia menedżerska
Wydział Społeczno-Ekonomiczny

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Europeistyka
Wydział Społeczno-Ekonomiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Europejski rynek pracy
Wydział Społeczno-Ekonomiczny

I stopnia

niestacjonarne

Filologia klasyczna
Wydział Nauk Humanistycznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia polska
Wydział Nauk Humanistycznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia włoska
Wydział Nauk Humanistycznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filozofia
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Fizyka
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Gerontologia rodzinna z poradnictwem zdrowotnym
Wydział Studiów nad Rodziną

I stopnia

stacjonarne

Historia
Wydział Nauk Historycznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Historia sztuki
Wydział Nauk Historycznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria środowiska
Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kierunek lekarski
Wydział Medyczny

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Kulturoznawstwo
Wydział Nauk Humanistycznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Matematyka
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Migrantologia
Wydział Prawa Kanonicznego

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Muzeologia
Wydział Nauk Humanistycznych

I stopnia

stacjonarne

Nauki o rodzinie
Wydział Studiów nad Rodziną

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Nursing
Wydział Medyczny

I stopnia

stacjonarne

Ochrona dóbr kultury i środowiska
Wydział Nauk Historycznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ochrona środowiska
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika
Wydział Nauk Pedagogicznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Wydział Nauk Pedagogicznych

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika specjalna
Wydział Nauk Pedagogicznych

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pielęgniarstwo
Wydział Medyczny

I stopnia

stacjonarne

Politologia
Wydział Społeczno-Ekonomiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Praca socjalna
Wydział Społeczno-Ekonomiczny

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo
Wydział Prawa i Administracji

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo kanoniczne
Wydział Prawa Kanonicznego

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Socjologia
Wydział Społeczno-Ekonomiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Specjalistyczne studia teologiczne
Wydział Teologiczny

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Stosunki i prawo międzynarodowe
Wydział Prawa i Administracji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Sustainability studies
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

II stopnia

stacjonarne

Teologia
Wydział Teologiczny

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym
Wydział Nauk Historycznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie publiczne
Wydział Społeczno-Ekonomiczny

I stopnia

stacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Komentarze (0)