Uniwersytet Muzyczny w Warszawie - rekrutacja na studia 2022/2023

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie - rekrutacja na studia 2022/2023

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie w rekrutacji 2022/2023 oferuje kształcenie na 9 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (9 kierunków) i drugiego (9 kierunków) stopnia, jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na UMUZ mogą aplikować na 9 kierunków studiów stacjonarnych i 1 kierunek niestacjonarnych.

 

 

Harmonogram rekrutacji 2022/2023

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

maj 2022 

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2022

Składanie dokumentów - I tura

lipiec 2022

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

sierpień 2022

Ogłoszenie wyników - II tura

wrzesień 2022

Składanie dokumentów - II tura

wrzesień 2022

 

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na chopin.edu.pl/kandydat

 

Zasady rekrutacji 2022/2023 na studia w Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie znajdziesz tutaj.

sprawdziany wiedzy i umiejętności w trybie podstawowym tutaj

sprawdziany wiedzy i umiejętności w trybie ponownym tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

uczelnie i studia w Warszawie

 

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie kierunki studiów - rekrutacja 2022/2023

  • dyrygentura
  • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  • instrumentalistyka
  • jazz i muzyka estradowa
  • kompozycja i teoria muzyki
  • muzyka kościelna
  • reżyseria dźwięku
  • taniec
  • wokalistyka
Dowiedz się więcej: chopin.edu.pl/kandydat
 

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie jest najstarszą i największą uczelnią muzyczną w kraju. Oprócz kształcenia studentów prowadzi własne wydawnictwo, kameralne kino oraz działalność artystyczną, stanowiąc ważny ośrodek bogatego życia koncertowego.

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, a także Szkołę Doktorską. Innymi formami kształcenia są studia podyplomowe oraz staże artystyczne. Uczelnia przyznaje swoim absolwentom tytuł zawodowy licencjata – po ukończeniu studiów pierwszego stopnia oraz tytuł zawodowy magistra sztuki – po ukończeniu studiów drugiego stopnia.

Uczelnia umożliwia kształcenie według indywidualnego planu i programu studiów. Objęci są tym studenci prowadzący aktywną działalność artystyczną i naukową, przygotowujący się do udziału w międzynarodowych konkursach lub innych znaczących przedsięwzięciach artystycznych i naukowych, a także mający szczególnie trudne warunki bytowe lub cierpiący na okresowe schorzenia.

Studenci Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina kształcą się na dziewięciu wydziałach w Warszawie oraz w Filii UMFC w Białymstoku na następujących kierunkach: Kompozycja i teoria muzyki, Dyrygentura, Instrumentalistyka, Wokalistyka, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Muzyka kościelna, Taniec, Jazz i muzyka estradowa, Reżyseria dźwięku.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite
Studia II stopnia

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie - studia 2022

Kierunki studiów - Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie: znaleziono 13

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Dyrygentura
Wydział Dyrygentury Symfoniczno-Operowej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Dyrygentura
Wydział Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Wydział Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki w Białymstoku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Instrumentalistyka
Wydział Instrumentalny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Instrumentalistyka
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki w Białymstoku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Jazz i muzyka estradowa
Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kompozycja i teoria muzyki
Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Muzyka kościelna
Wydział Muzyki Kościelnej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Reżyseria dźwięku
Wydział Reżyserii Dźwięku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Taniec
Wydział Tańca

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Wokalistyka
Wydział Wokalno-Aktorski

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Wokalistyka
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki w Białymstoku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Komentarze (0)