Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stososwanych w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na 13 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (13 kierunków) i drugiego (8 kierunków) stopnia, jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na WPSW mogą aplikować na 13 kierunków studiów stacjonarnych oraz 13 kierunków studiów niestacjonarnych.

 

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • Administracja
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Filologia angielska
 • Filologia angielska od podstaw
 • Filologia hiszpańska
 • Filologia hiszpańska od podstaw
 • Filologia niemiecka
 • Filologia niemiecka od podstaw
 • Filologia rosyjska
 • Filologia rosyjska od podstaw
 • Finanse i rachunkowość
 • Pedagogika
 • Zarządzanie

Dowiedz się więcej: wszechnicapolska.edu.pl

 

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie jest uczelnią o szerokim profilu kształcenia, która stawia sobie za cel dostosowanie zakresu nauki do potrzeb i oczekiwań studentów, wymagań współczesnego rynku pracy, a także najwyższych standardów etycznych życia publicznego i gospodarczego.

Misją uczelni jest nie tylko kształcenie, ale także wychowywanie młodych ludzi ze świadomością obywatelską, gotowych do podejmowania różnego rodzaju wyzwań.

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia i drugiego stopnia, jak również na studiach podyplomowych. Pierwszy i drugi stopień to studia licencjackie i magisterskie z obszarów bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, integracji europejskiej, procesami gospodarczymi i społecznymi – szczególnie w zakresie profilaktyki, resocjalizacji, pomocy społecznej.

Oferta edukacyjna Wszechnicy Polskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie obejmuje kierunki związane z procesami gospodarczymi, funkcjonowaniem administracji publicznej, naukami społecznymi. Znaczną część katalogu dydaktycznego zajmują kierunki filologiczne, między innymi Filologia angielska, Filologia francuska, Filologia niderlandzka, czy Filologia szwedzka.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite
Studia II stopnia

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie - studia 2024

Kierunki studiów - Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie: znaleziono 13

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia angielska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia angielska od podstaw

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia hiszpańska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia hiszpańska od podstaw

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia niemiecka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia niemiecka od podstaw

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia rosyjska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia rosyjska od podstaw

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Finanse i rachunkowość

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Komentarze (0)