Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie - rekrutacja na studia 2023/2024

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stososwanych w Warszawie - rekrutacja na studia 2023/2024

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie w rekrutacji 2023/2024 oferuje kształcenie na 16 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (16 kierunków) i drugiego (15 kierunków) stopnia, jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na WPSW mogą aplikować na 16 kierunków studiów stacjonarnych oraz 15 kierunków studiów niestacjonarnych.

 

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kierunki studiów - rekrutacja 2023/2024

 • administracja
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • filologia angielska
 • filologia angielska od podstaw
 • filologia francuska od podstaw
 • filologia hiszpańska
 • filologia hiszpańska od podstaw
 • filologia niderlandzka od podstaw
 • filologia niemiecka od podstaw
 • filologia rosyjska od podstaw
 • filologia szwedzka od podstaw
 • filologia włoska od podstaw
 • finanse i rachunkowość
 • finanse i rachunkowość w języku angielskim
 • pedagogika
 • zarządzanie

Dowiedz się więcej: wszechnicapolska.edu.pl

 

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie jest uczelnią o szerokim profilu kształcenia, która stawia sobie za cel dostosowanie zakresu nauki do potrzeb i oczekiwań studentów, wymagań współczesnego rynku pracy, a także najwyższych standardów etycznych życia publicznego i gospodarczego.

Misją uczelni jest nie tylko kształcenie, ale także wychowywanie młodych ludzi ze świadomością obywatelską, gotowych do podejmowania różnego rodzaju wyzwań.

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia i drugiego stopnia, jak również na studiach podyplomowych. Pierwszy i drugi stopień to studia licencjackie i magisterskie z obszarów bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, integracji europejskiej, procesami gospodarczymi i społecznymi – szczególnie w zakresie profilaktyki, resocjalizacji, pomocy społecznej.

Oferta edukacyjna Wszechnicy Polskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie obejmuje kierunki związane z procesami gospodarczymi, funkcjonowaniem administracji publicznej, naukami społecznymi. Znaczną część katalogu dydaktycznego zajmują kierunki filologiczne, między innymi Filologia angielska, Filologia francuska, Filologia niderlandzka, czy Filologia szwedzka.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite
Studia II stopnia

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie - studia 2023

Kierunki studiów - Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie: znaleziono 16

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia angielska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia angielska od podstaw

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia francuska od podstaw

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia hiszpańska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia hiszpańska od podstaw

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia niderlandzka od podstaw

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia niemiecka od podstaw

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia rosyjska od podstaw

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia szwedzka od podstaw

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia włoska od podstaw

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Finanse i rachunkowość

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Finanse i rachunkowość w języku angielskim

II stopnia

stacjonarne

Pedagogika

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Komentarze (0)