Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie - rekrutacja na studia 2021/2022

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie - rekrutacja na studia 2021/2022

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie - rekrutacja na studia 2021/2022

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie jest uczelnią o szerokim profilu kształcenia, która stawia sobie za cel dostosowanie zakresu nauki do potrzeb i oczekiwań studentów, wymagań współczesnego rynku pracy, a także najwyższych standardów etycznych życia publicznego i gospodarczego.

Misją uczelni jest nie tylko kształcenie, ale także wychowywanie młodych ludzi ze świadomością obywatelską, gotowych do podejmowania różnego rodzaju wyzwań.

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia i drugiego stopnia, jak również na studiach podyplomowych. Pierwszy i drugi stopień to studia licencjackie i magisterskie z obszarów bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, integracji europejskiej, procesami gospodarczymi i społecznymi – szczególnie w zakresie profilaktyki, resocjalizacji, pomocy społecznej.

Oferta edukacyjna Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie obejmuje kierunki związane z procesami gospodarczymi, funkcjonowaniem administracji publicznej, naukami społecznymi. Znaczną część katalogu dydaktycznego zajmują kierunki filologiczne, między innymi Filologia angielska, Filologia francuska, Filologia niderlandzka, czy Filologia szwedzka.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.05.2021 do 30.09.2021 od 01.05.2021 do 30.09.2021
Studia II stopnia od 01.05.2021 do 30.09.2021

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.05.2021 do 30.09.2021

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.05.2021 do 30.09.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.05.2021 do 30.09.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie - studia 2021

Specjalności - Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie: znaleziono 38

Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
 • Administracja i zarządzanie nieruchomościami

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Administracja i zarządzanie w turystyce i hotelarstwie

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Administracja sądowa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Administracja samorządowa i państwowa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Administracja w przedsiębiorstwie

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Analiza zagrożeń bezpieczeństwa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Animacja medialno-kulturalna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Animacja społeczno-kulturalna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Doradztwo podatkowe

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Doradztwo zawodowe i personalne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Edukacja grup zróżnicowanych

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Finanse i ubezpieczenia społeczne i majątkowe

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Finanse publiczne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Informatyka w administracji

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Informatyka w rachunkowości

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Język dyplomacji i instytucji międzynarodowych

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Język it

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Komunikacja językowa w biznesie i administracji

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Komunikacja językowa w biznesie i administracji,

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Kontrola i audyt

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Kryminologia i kryminalistyka

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Pedagogika opiekuńczo-socjalna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Pedagogika resocjalizacyjna i pedagogika uzależnień

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Prawo administracyjne w samorządzie terytorialnym

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Prawo finansowe

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Promocja zdrowia i działania prozdrowotne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Studia dwujęzyczne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Terapia pedagogiczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Tłumaczenia

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Wychowawca i opiekun dziecka

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Wywiad i kontrwywiad gospodarczy

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Zarzadzanie i administracja w przedsiębiorstwie

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Zarządzanie kryzysowe

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne