Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Menedżerska Akademia Nauk stosowanych w Warszawie w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na ponad 15 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (15 kierunków) i drugiego (11 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (4 kierunki), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na MANS mogą aplikować na 19 kierunków studiów stacjonarnych oraz 19 kierunków studiów niestacjonarnych.

 

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • Administracja
 • Administration
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Business management
 • Computer & software engineering
 • Finance and accounting
 • Finanse i rachunkowość
 • Informatyka
 • Kryminologia
 • Management and production engineering
 • National security
 • Pedagogika
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogy
 • Prawo
 • Psychologia
 • Psychology
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

Dowiedz się więcej: mans.warszawa.pl

 

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie to uczelnia, która stawia sobie za cel nie tylko kształcenie studentów, lecz również prowadzenie badań naukowych, organizowanie seminariów, konferencji i kongresów, wspieranie badań naukowych prowadzonych przez młodych naukowców, jak również realizowanie innej działalności edukacyjnej i oświatowej.

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie posiada trzy filie: w Bełchatowie, Ciechanowie oraz czeskim Karvinie. Ponadto prowadzi ścisłą współpracę z zagranicznymi uczelniami: amerykańską ELMS College, ukraińską Akademią Zarządzania Administracją Publiczną w Kijowie, białoruskim Państwowym Uniwersytetem Technicznym w Brześciu.

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, realizuje kształcenie w ramach studiów podyplomowych. Studenci warszawskiej MANS otrzymują możliwości poszerzania horyzontów i rozwijania zainteresowań. Służą temu liczne organizacje studenckie, takie jak Gazeta Studencka „Feniks”. Ponadto, mogą uczestniczyć w najpopularniejszym programie mobilności Erasmus+, jak również korzystać ze specjalnej platformy e- learningowej.

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie składa się z trzech instytutów. Są to: Instytut Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa, Instytut Zarządzania i Nauk Technicznych oraz Instytut Pedagogiki i Psychologii. Oferta edukacyjna charakteryzuje się sporą różnorodnością, gdyż obejmuje takie kierunki jak: Administracja, Prawo, Bezpieczeństwo narodowe, Zarządzanie, Finanse i rachunkowość, Informatyka, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Psychologia, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite do 20.09.2024 do 20.09.2024
Studia II stopnia do 20.09.2024 do 20.09.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

do 20.09.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

do 20.09.2024

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

do 20.09.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

do 20.09.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie - studia 2024

Specjalności - Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie: znaleziono 78

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Specjalności Poziom studiów Forma studiów

Accounting & audit
Studies in English

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Administracja publiczna
Administracja

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Administracja samorządowa
Administracja

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bazy danych
Informatyka

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni
Bezpieczeństwo narodowe

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo międzynarodowe
Bezpieczeństwo narodowe

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo narodowe

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo obiektów i informacji
Informatyka

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo pracy (bhp)
Administracja

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo w administracji publicznej
Bezpieczeństwo narodowe

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo w administracji publicznej
Administracja

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo narodowe

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Controlling
Finanse i rachnukowość

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Controlling i audyt finansowy
Finanse i rachnukowość

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Corporate management
Studies in English

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Cyberbezpieczeństwo
Informatyka

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Cyberprzestępczość
Bezpieczeństwo narodowe

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Databases
Studies in English

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Doradztwo finansowo-księgowe
Finanse i rachnukowość

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

E-marketing & social media
Studies in English

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Emarketing & social media
Zarządzanie

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Facility and information security
Studies in English

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Grafika komputerowa
Informatyka

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka śledcza
Informatyka

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

International business
Studies in English

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Internet rzeczy
Informatyka

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria obsługi procesów wytwórczych
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria systemów
Informatyka

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kryptografia i kryptoanaliza
Informatyka

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Leadership
Studies in English

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka
Zarządzanie

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka procesów wytwórczych
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka przedsiębiorstw międzynarodowych
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Marketing
Filia w Ciechanowie

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Menedżer biznesu
Zarządzanie

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Menedżer hr
Zarządzanie

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mobile systems
Studies in English

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Network technologies
Studies in English

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Object and information security
Studies in English

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ochrona danych osobowych
Administracja

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pomoc psychologiczna i i psychologia kliniczna
Psychologia

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo pracy i polityka zatrudnienia
Administracja

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Project management
Studies in English

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Przywództwo w biznesie
Zarządzanie

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia biznesu, rynku pracy i zarządzania
Psychologia

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Rachunkowość finansowa
Finanse i rachnukowość

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Rachunkowość i audyt
Finanse i rachnukowość

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Rachunkowość i audyt
Zarządzanie

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Rachunkowość i controlling
Filia w Ciechanowie

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Rachunkowość i controlling
Zarządzanie

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Rachunkowość i finanse publiczne
Finanse i rachnukowość

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Rachunkowość i finanse w małym i średnim przedsiębiorstwie
Zarządzanie

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie
Finanse i rachnukowość

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Systems engineering
Studies in English

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Systemy mobilne
Informatyka

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Systemy webowe
Informatyka

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Technologie sieciowe
Informatyka

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Web systems
Studies in English

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zaawansowane bazy danych
Informatyka

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zamówienia publiczne
Administracja

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym
Filia w Ciechanowie

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
Finanse i rachnukowość

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie kryzysowe
Bezpieczeństwo narodowe

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie logistyką
Filia w Ciechanowie

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie logistyką i łańcuchem dostaw
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie międzynarodowe
Zarządzanie

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie projektami
Zarządzanie

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie przedsiębiorstwem w zintegrowanej europie
Filia w Ciechanowie

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie publiczne
Zarządzanie

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie systemami jakości w procesach wytwórczych
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie technologiami wspomagającymi przemysł 4.0 i 5.0
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie w bankowości i finansach
Filia w Ciechanowie

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie w oświacie
Filia w Ciechanowie

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie w sektorze publicznym
Filia w Ciechanowie

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie w służbie zdrowia
Filia w Ciechanowie

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie w turystyce
Zarządzanie

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie zasobami ludzkimi
Filia w Ciechanowie

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Komentarze (0)