Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie - rekrutacja na studia 2021/2022

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie - rekrutacja na studia 2021/2022

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie - rekrutacja na studia 2021/2022

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie to uczelnia, która stawia sobie za cel nie tylko kształcenie studentów, lecz również prowadzenie badań naukowych, organizowanie seminariów, konferencji i kongresów, wspieranie badań naukowych prowadzonych przez młodych naukowców, jak również realizowanie innej działalności edukacyjnej i oświatowej.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie posiada trzy filie: w Bełchatowie, Ciechanowie oraz czeskim Karvinie. Ponadto prowadzi ścisłą współpracę z zagranicznymi uczelniami: amerykańską ELMS College, ukraińską Akademią Zarządzania Administracją Publiczną w Kijowie, białoruskim Państwowym Uniwersytetem Technicznym w Brześciu.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, realizuje kształcenie w ramach studiów podyplomowych. Studenci warszawskiej WSM otrzymują możliwości poszerzania horyzontów i rozwijania zainteresowań. Służą temu liczne organizacje studenckie, takie jak Gazeta Studencka „Feniks”. Ponadto, mogą uczestniczyć w najpopularniejszym programie mobilności Erasmus+, jak również korzystać ze specjalnej platformy e- learningowej.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie składa się z trzech instytutów. Są to: Instytut Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa, Instytut Zarządzania i Nauk Technicznych oraz Instytut Pedagogiki i Psychologii. Oferta edukacyjna charakteryzuje się sporą różnorodnością, gdyż obejmuje takie kierunki jak: Administracja, Prawo, Bezpieczeństwo narodowe, Zarządzanie, Finanse i rachunkowość, Informatyka, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Psychologia, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 10.05.2021 do 30.09.2021 od 10.05.2021 do 30.09.2021
Studia II stopnia od 10.05.2021 do 30.09.2021 od 10.05.2021 do 30.09.2021

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 10.05.2021 do 30.09.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 10.05.2021 do 30.09.2021

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 10.05.2021 do 30.09.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 10.05.2021 do 30.09.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie - studia 2021

Specjalności - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie: znaleziono 91

Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
 • Administracja bezpieczeństwa narodowego

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Administracja danych osobowych

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Administracja dyplomatyczno-konsularna

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Administracja gospodarcza

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Administracja instytucji europejskich

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Administracja publiczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Administracja samorządowa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Administracja skarbowa

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Analiza finansowa

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Bankowość i ubezpieczenia

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Bazy danych

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Bezpieczeństwo informacji publicznej

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Bezpieczeństwo międzynarodowe i wewnętrzne

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Bezpieczeństwo narodowe

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Bezpieczeństwo obiektów i informacji

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Bezpieczeństwo pracy (bhp)

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Bezpieczeństwo w administracji publicznej

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Controlling i audyt finansowy

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Doradztwo finansowo-księgowe

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Dyplomacja

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Dyplomacja europejska

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • E-administracja

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Emarketing & social media

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Finanse i inwestycje

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Fundusze i systemy finansowania projektów unii europejskiej

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Integracja i bezpieczeństwo europejskie

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Inżynieria obsługi procesów wytwórczych

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Inżynieria systemów

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Komunikacja społeczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Logistyka procesów wytwórczych

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Marketing

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Marketing polityczny

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Menedżer biznesu

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Menedżer hr

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Negocjacje w dyplomacji

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Nowe trendy w turystyce

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Ochrona danych osobowych

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i baz danych

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Opieka i wsparcie instytucjonalne dzieci i młodzieży

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Organizacja i zarządzanie w turystyce międzynarodowej

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Pomoc psychologiczna i psychoprofilaktyka

  specjalność

  jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Prawo pracy i polityka zatrudnienia

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Przedsiębiorczość międzynarodowa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Przywództwo w biznesie

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Psychologia biznesu, rynku pracy

  specjalność

  jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Psychologia biznesu, rynku pracy i zarządzania

  specjalność

  jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Psychologia kliniczna dzieci i dorosłych

  specjalność

  jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Psychologia rozwoju, dojrzałości i samorealizacji

  specjalność

  jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Psychologia sądowa

  specjalność

  jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Psychologia sportu, zdrowia, life-style coaching

  specjalność

  jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Psychologia transportu

  specjalność

  jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Psychoprofilaktyka i poradnictwo psychologiczne

  specjalność

  jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Rachunkowość finansowa

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Rachunkowość i audyt

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Rachunkowość i controlling

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Rachunkowość i finanse publiczne

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Rachunkowość i finanse w małym i średnim przedsiębiorstwie

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Samorząd terytorialny

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Społeczna psychologia międzykulturowa

  specjalność

  jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne