Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie - rekrutacja na studia 2021/2022

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie - rekrutacja na studia 2021/2022

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie - rekrutacja na studia 2021/2022

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie to uczelnia, która stawia sobie za cel nie tylko kształcenie studentów, lecz również prowadzenie badań naukowych, organizowanie seminariów, konferencji i kongresów, wspieranie badań naukowych prowadzonych przez młodych naukowców, jak również realizowanie innej działalności edukacyjnej i oświatowej.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie posiada trzy filie: w Bełchatowie, Ciechanowie oraz czeskim Karvinie. Ponadto prowadzi ścisłą współpracę z zagranicznymi uczelniami: amerykańską ELMS College, ukraińską Akademią Zarządzania Administracją Publiczną w Kijowie, białoruskim Państwowym Uniwersytetem Technicznym w Brześciu.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, realizuje kształcenie w ramach studiów podyplomowych. Studenci warszawskiej WSM otrzymują możliwości poszerzania horyzontów i rozwijania zainteresowań. Służą temu liczne organizacje studenckie, takie jak Gazeta Studencka „Feniks”. Ponadto, mogą uczestniczyć w najpopularniejszym programie mobilności Erasmus+, jak również korzystać ze specjalnej platformy e- learningowej.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie składa się z trzech instytutów. Są to: Instytut Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa, Instytut Zarządzania i Nauk Technicznych oraz Instytut Pedagogiki i Psychologii. Oferta edukacyjna charakteryzuje się sporą różnorodnością, gdyż obejmuje takie kierunki jak: Administracja, Prawo, Bezpieczeństwo narodowe, Zarządzanie, Finanse i rachunkowość, Informatyka, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Psychologia, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 10.05.2021 do 30.09.2021 od 10.05.2021 do 30.09.2021
Studia II stopnia od 10.05.2021 do 30.09.2021 od 10.05.2021 do 30.09.2021

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 10.05.2021 do 30.09.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 10.05.2021 do 30.09.2021

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 10.05.2021 do 30.09.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 10.05.2021 do 30.09.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie - studia 2021

Studia podyplomowe - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie: znaleziono 35

Grupa kierunku
 • Akademia coachingowego stylu życia

  studia podyplomowe

 • Asystent rodziny

  studia podyplomowe

 • Audyt it

  studia podyplomowe

 • Audyt podatkowy z elementami rachunkowości

  studia podyplomowe

 • Audyt śledczy

  studia podyplomowe

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

  studia podyplomowe

 • Bibliotekoznawstwo i informacje naukowe

  studia podyplomowe

 • Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji

  studia podyplomowe

 • Budowanie kompetencji menedżerskich

  studia podyplomowe

 • Compliance w organizacji

  studia podyplomowe

 • Doradztwo i mentoring międzykulturowy

  studia podyplomowe

 • Dyplomacja współczesna i protokół dyplomatyczny. teoria i praktyka

  studia podyplomowe

 • Emisja głosu

  studia podyplomowe

 • Executive master of business administration

  studia podyplomowe

 • Inspektor ochrony danych (rodo)

  studia podyplomowe

 • Kontrola wewnętrzna i audyt

  studia podyplomowe

 • Logopedia

  studia podyplomowe

 • Media, kultura, sztuka

  studia podyplomowe

 • Menedżer jakości

  studia podyplomowe

 • Menedżer sportu, organizator imprez sportowych

  studia podyplomowe

 • Menedżerskie studia podyplomowe

  studia podyplomowe

 • Mindfulness w zarządzaniu i biznesie

  studia podyplomowe

 • Nauczanie zdalne z elementami metodyki - kluczowe kompetencje nauczyciela

  studia podyplomowe

 • Neurologopedia

  studia podyplomowe

 • Oligofrenopedagogika - edukacja, rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

  studia podyplomowe

 • Organizacja i zarządzanie oświatą

  studia podyplomowe

 • Organizacja i zarządzanie oświatą (warszawa)

  studia podyplomowe

 • Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa

  studia podyplomowe

 • Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela

  studia podyplomowe

 • Psychologia kliniczna

  studia podyplomowe

 • Technika z wychowaniem komunikacyjnym

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie flotą samochodową

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie podmiotami leczniczymi

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie ryzykiem podatkowym - kontrola biznesowa

  studia podyplomowe

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Komentarze (0)