Collegium Humanum w Warszawie - rekrutacja na studia 2023/2024

Collegium Humanum w Warszawie - rekrutacja na studia 2023/2024

Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie w rekrutacji 2023/2024 oferuje kształcenie na 6 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (3 kierunki) i drugiego (3 kierunki) stopnia oraz jednolitych magisterskich (3 kierunki), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na CH mogą aplikować na 6 kierunków studiów stacjonarnych oraz 6 kierunków studiów niestacjonarnych.

 

Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie kierunki studiów - rekrutacja 2023/2024

  • administracja
  • finanse i rachunkowość
  • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  • prawo
  • psychologia
  • zarządzanie

Dowiedz się więcej: rekrutacja.humanum.pl

 

Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie jest uczelnią o międzynarodowym wymiarze kształcenia, posiadającą filie w Poznaniu, Rzeszowie, a także w Pradze, Frydku- Mistku, Bratysławie oraz Andiżanie.

Misją uczelni jest przede wszystkim kształcenie studentów oraz prowadzenie badań naukowych. Wszystkie działania uczelnia realizuje kierując się potrzebami rynku pracy, a także służąc społeczności lokalnej.

Collegium Humanum w Warszawie oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych. Programy powstają w interdyscyplinarnych zespołach ludzi nauki i uznanych specjalistów- praktyków, stale analizujących wymagania zmieniającego się świata oraz związane z nimi potrzeby edukacyjne. Wynikiem ich prac innowacyjna oferta dydaktyczna stanowiąca odpowiedź na oczekiwania osób ukierunkowanych nie tylko na rozwój intelektualny, ale i na sukces zawodowy.

Katalog dydaktyczny Collegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie składa się z kierunków reprezentujących nauki ekonomiczne, nauki społeczne, nauki prawne oraz nauki o zarządzaniu. Kandydaci na studia mogą więc studiować: Zarządzanie, Psychologię, Prawo, Finanse i rachunkowość, Administrację, Pedagogikę, Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną.

Atutem oferty edukacyjnej Collegium Humanum są liczne specjalności przypisane do realizowanych kierunków. Przykład stanowi Zarządzanie, w ramach którego studenci mogą rozwijać się w przestrzeni między innymi biznesu i marketingu międzynarodowego, doradztwa zawodowego, komunikacji wizerunkowej, zarządzania sprzedażą, czy psychologii w biznesie.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.05.2023 do 30.09.2023 od 01.05.2023 do 30.09.2023
Studia II stopnia od 01.05.2023 do 30.09.2023 od 01.05.2023 do 30.09.2023

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.05.2023 do 30.09.2023

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.05.2023 do 30.09.2023

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.05.2023 do 30.09.2023

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.05.2023 do 30.09.2023

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie - studia 2023

Kierunki studiów - Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie: znaleziono 7

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Finanse i rachunkowość

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Komentarze (0)