Akademia Medyczna Humanum w Warszawie - rekrutacja na studia 2023/2024

Akademia Medyczna Humanum w Warszawie - rekrutacja na studia 2023/2024

Akademia Medyczna Humanum w Warszawie - rekrutacja na studia 2023/2024

Akademia Medyczna Humanum w Warszawie w rekrutacji 2023/2024 oferuje kształcenie na 5 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (2 kierunki) i drugiego (2 kierunki) stopnia oraz jednolitych magisterskich (2 kierunki), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na WSR mogą aplikować na 3 kierunki studiów stacjonarnych oraz 5 kierunków studiów niestacjonarnych.

 

Akademia Medyczna Humanum w Warszawie kierunki studiów - rekrutacja 2023/2024

  • dietetyka
  • fizjoterapia
  • psychologia
  • ratownictwo medyczne
  • zdrowie publiczne

 

Akademia Medyczna Humanum w Warszawie jest uczelnią o profilu medycznym, która specjalizuje się w rehabilitacji, fizjoterapii, psychologii medycznej, ratownictwie medycznym i dietetyce. Uczelnia dysponuje nowoczesną i bardzo dobrze wyposażoną bazą dydaktyczną. Studenci odbywają ćwiczenia w doskonale usprzętowionych pracowniach i w wiodących placówkach medycznych w Warszawie i okolicach, dzięki czemu kształcenie posiada wymiar praktyczny.

Akademia Medyczna Humanum w Warszawie prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych. Rozwijaniu zainteresowań i poszerzaniu horyzontów służą nie tylko zawarte w harmonogramach zajęciach. Studenci Akademii Medycznej Humanum mają możliwość uczestnictwa w kołach naukowych, dzięki czemu rozbudzają i zaspakajają swoje twórcze aspiracje, wymieniają poglądy, promują swoje oryginalne osiągnięcia naukowe, szukają odpowiedzi na nurtujące pytania badawcze, a także nabywają umiejętności organizatorskie.

Katalog dydaktyczny Akademii Medycznej Humanum w Warszawie składa się z następujących kierunków: Dietetyka, Fizjoterapia, Ratownictwo medyczne, Psychologia medyczna. Studenci przygotowują się do wykonywania zawodów potrzebnych, budzących pozytywne emocje, cieszących się społecznym uznaniem, a przede wszystkim zawodów często poszukiwanych na rynku zatrudnienia zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 09.05.2023 do 30.09.2023 od 09.05.2023 do 30.09.2023
Studia II stopnia od 09.05.2023 do 30.09.2023 od 09.05.2023 do 30.09.2023

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 09.05.2023 do 30.09.2023

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 09.05.2023 do 30.09.2023

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 09.05.2023 do 30.09.2023

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 09.05.2023 do 30.09.2023

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Akademia Medyczna Humanum w Warszawie

Akademia Medyczna Humanum w Warszawie - studia 2023

Kierunki studiów - Akademia Medyczna Humanum w Warszawie: znaleziono 5

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Dietetyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Fizjoterapia

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Ratownictwo medyczne

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zdrowie publiczne

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Medyczna Humanum w Warszawie

Komentarze (0)