Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie (SWWS Warszawa) - limit miejsc

Limity miejsc na poszczególnych kierunkach

Wybierz rok

kierunek I stopnia II stopnia jednolite
Penitencjarystyka Penitencjarystyka stacjonarne I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
niestacjonarne I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Prawo Prawo stacjonarne I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-