Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie - rekrutacja na studia 2023/2024

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie - rekrutacja na studia 2023/2024

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie na rok akademicki 2023/2024 w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie odbędzie się w terminie od 26 czerwca do 22 września 2023 r. 

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na esr.awf.krakow.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2023/2024

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od czerwca do lipca 2023

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2023

Składanie dokumentów - I tura

od lipca do września 2023

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

czeka na aktualizację

Ogłoszenie wyników - II tura

czeka na aktualizację

Składanie dokumentów - II tura

czeka na aktualizację

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od czerwca do lipca 2023

Ogłoszenie wyników  lipiec 2023

Składanie dokumentów

od lipca do września 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na esr.awf.krakow.pl

 

Zasady rekrutacji 2023/2024 na studia w Akademii Wychowania fizycznego znajdziesz tutaj.

Uchwała rekrutacyjna 2023/2024 tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Krakowie

kierunki studiów w Krakowie

uczelnie i studia w Krakowie

 

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie kierunki - rekrutacja 2023/2024

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie w rekrutacji 2023/2024 oferuje kształcenie na 13 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (10 kierunków) i drugiego (7 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (1 kierunek), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na AWF mogą aplikować na 13 kierunków studiów stacjonarnych oraz 2 kierunki studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie kierunki 2023/2024

 

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie kierunki studiów - rekrutacja 2023/2024

 • Fizjoterapia - Wydział Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie
 • Kosmetologia - Wydział Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie
 • Kultura fizyczna osób starszych - Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu AWF w Krakowie
 • Kultura fizyczna w służbach mundurowych - Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu AWF w Krakowie
 • Sport - Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu AWF w Krakowie
 • Terapia zajęciowa - Wydział Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie
 • Trener zdrowia i sprawności fizycznej - Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu AWF w Krakowie
 • Turystyka i rekreacja - Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie
 • Turystyka przygodowa - Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie
 • Turystyka zdrowotna - Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie
 • Wychowanie fizyczne - Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu AWF w Krakowie
 • Wychowanie fizyczne w służbach mundurowych - Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu AWF w Krakowie
 • Zarządzanie rekreacją i rozrywką - Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie

dowiedz się więcej esr.awf.krakow.pl

 

Nowe kierunki studiów w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie - rekrutacja 2023/2024

 1. trener zdrowia i sprawności fizycznej
 2. turystyka zdrowotna

 

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Początki krakowskiej AWF sięgają 1893 roku, kiedy to zapoczątkowano kształcenie w ramach Kursu Naukowego dla Kandydatów na Nauczycieli Gimnastyki w Szkołach Średnich i Seminariach Nauczycielskich. Z biegiem lat dwuletni kurs przekształcał się w Studium Wychowania Fizycznego, Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego, by w 1972 roku stać się Akademią Wychowania Fizycznego.

Uczelnia może pochwalić się znamienitym gronem absolwentów oraz osób mocno z nią związanych. Wśród nich wymienić można między innymi: Kamila Stocha, Justynę Kowalczyk, Macieja Kota, Agnieszkę Radwańską, Apoloniusza Tajnera, czy Katarzynę Woźniak.

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie prowadzi kształcenie na trzech wydziałach. Są to: Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, Wydział Rehabilitacji Ruchowej oraz Wydział Turystyki i Rekreacji. Uczelnia kształci między innymi fizjoterapeutów, kosmetologów, nauczycieli wychowania fizycznego, czy animatorów przygotowanych do prowadzenia działalności w obszarze rekreacji.

Ponadto, w Akademii funkcjonuje Szkoła Doktorska Nauk o Kulturze Fizycznej, kształcąca doktorantów w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie naukowej - nauki o kulturze fizycznej.

Kierunki studiów oferowane przez Akademię Wychowania Fizycznego prowadzone są na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Każdy student otrzymuje również możliwość kształcenia zagranicą, dzięki uczestnictwu uczelni w popularnym programie Erasmus+. Do grona uczelni partnerskich należą między innymi: Lapland University w Rovaniemi, Hanze University w Groningen, Universita degli Studi di Firenze we Florencji, czy Universidade Tecnica w Lizbonie.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 26.06.2023 do 14.07.2023 od 26.06.2023
Studia II stopnia od 26.06.2023 do 21.07.2023 od 26.06.2023 do 21.07.2023

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 26.06.2023 do 14.07.2023

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 26.06.2023 do 21.07.2023

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 26.06.2023 do 21.07.2023

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie - studia 2023

Kierunki studiów - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie: znaleziono 13

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Fizjoterapia
Wydział Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie

jednolite

stacjonarne

Kosmetologia
Wydział Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kultura fizyczna osób starszych
Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu AWF w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kultura fizyczna w służbach mundurowych
Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu AWF w Krakowie

II stopnia

stacjonarne

Sport
Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu AWF w Krakowie

I stopnia

stacjonarne

Terapia zajęciowa
Wydział Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Trener zdrowia i sprawności fizycznej
Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu AWF w Krakowie

I stopnia

stacjonarne

Turystyka i rekreacja
Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Turystyka przygodowa
Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie

I stopnia

stacjonarne

Turystyka zdrowotna
Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie

II stopnia

stacjonarne

Wychowanie fizyczne
Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu AWF w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Wychowanie fizyczne w służbach mundurowych
Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu AWF w Krakowie

I stopnia

stacjonarne

Zarządzanie rekreacją i rozrywką
Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie

I stopnia

stacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Komentarze (0)