Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie - rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie - rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie odbędzie się online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie mogą dokonać rejestracji w internetowym systemie rekrutacyjnym w terminie od 24 czerwca 2024 r. do 11 lipca 2024 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite na AWF ogłoszone zostaną w lipcu 2024 r.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na esr.awf.krakow.pl

 

AWF w Krakowie najpopularniejsze kierunki - wyniki rekrutacji 2023/2024

W 2023 roku o przyjęcie na studia w AWF ubiegało się 2766 kandydatów. W rekrutacji 2023/2024 Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie przygotowała ponad 1,1 tys. miejsc na 13 kierunkach studiów. Najpopularniejsza okazała się fizjoterapia, gdzie o jedno miejsce ubiegało się ponad 6 osób. Do popularnych kierunków należały także: trener zdrowia i sprawności fizycznej (ponad 5 osób na jedno miejsce), kosmetologia (ponad 2,5 osób na miejsce), zarządzanie rekreacją i rozrywką (ponad 2 osoby na miejsce) oraz terapia zajęciowa (ponad 1,5 osób na miejsce). 

 

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie kierunki - rekrutacja 2024/2025

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na 13 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (10 kierunków) i drugiego (7 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (1 kierunek), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na AWF mogą aplikować na 13 kierunków studiów stacjonarnych oraz 2 kierunki studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie kierunki 2024/2025

 

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • Fizjoterapia
 • Kosmetologia
 • Kultura fizyczna osób starszych
 • Kultura fizyczna w służbach mundurowych
 • Sport
 • Terapia zajęciowa
 • Trener zdrowia i sprawności fizycznej
 • Turystyka i rekreacja
 • Turystyka przygodowa
 • Turystyka zdrowotna
 • Wychowanie fizyczne
 • Wychowanie fizyczne w służbach mundurowych
 • Zarządzanie rekreacją i rozrywką

dowiedz się więcej esr.awf.krakow.pl

 

Nowe kierunki studiów 2023/2024 na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

Oferta dydaktyczna 2023/2024 Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie powiększyła się o 2 nowe kierunki studiów. Na kandydatów czekają: trener zdrowia i sprawności fizycznej oraz turystyka zdrowotna.

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 24 czerwca do lipca 2024

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2024

Składanie dokumentów - I tura

od lipca do września 2024

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

czeka na aktualizację

Ogłoszenie wyników - II tura

czeka na aktualizację

Składanie dokumentów - II tura

czeka na aktualizację

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 24 czerwca do lipca 2024

Ogłoszenie wyników  lipiec 2024

Składanie dokumentów

od lipca do września 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na esr.awf.krakow.pl

 

Zasady rekrutacji 2024/2025 na studia w Akademii Wychowania fizycznego znajdziesz tutaj.

Uchwała rekrutacyjna 2024/2024 tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Krakowie

kierunki studiów w Krakowie

uczelnie i studia w Krakowie

 

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Początki krakowskiej AWF sięgają 1893 roku, kiedy to zapoczątkowano kształcenie w ramach Kursu Naukowego dla Kandydatów na Nauczycieli Gimnastyki w Szkołach Średnich i Seminariach Nauczycielskich. Z biegiem lat dwuletni kurs przekształcał się w Studium Wychowania Fizycznego, Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego, by w 1972 roku stać się Akademią Wychowania Fizycznego.

Uczelnia może pochwalić się znamienitym gronem absolwentów oraz osób mocno z nią związanych. Wśród nich wymienić można między innymi: Kamila Stocha, Justynę Kowalczyk, Macieja Kota, Agnieszkę Radwańską, Apoloniusza Tajnera, czy Katarzynę Woźniak.

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie prowadzi kształcenie na trzech wydziałach. Są to: Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, Wydział Rehabilitacji Ruchowej oraz Wydział Turystyki i Rekreacji. Uczelnia kształci między innymi fizjoterapeutów, kosmetologów, nauczycieli wychowania fizycznego, czy animatorów przygotowanych do prowadzenia działalności w obszarze rekreacji.

Ponadto, w Akademii funkcjonuje Szkoła Doktorska Nauk o Kulturze Fizycznej, kształcąca doktorantów w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie naukowej - nauki o kulturze fizycznej.

Kierunki studiów oferowane przez Akademię Wychowania Fizycznego prowadzone są na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Każdy student otrzymuje również możliwość kształcenia zagranicą, dzięki uczestnictwu uczelni w popularnym programie Erasmus+. Do grona uczelni partnerskich należą między innymi: Lapland University w Rovaniemi, Hanze University w Groningen, Universita degli Studi di Firenze we Florencji, czy Universidade Tecnica w Lizbonie.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 24.06.2024 do 11.07.2024
Studia II stopnia od 24.06.2024 do 19.07.2024 od 24.06.2024 do 22.07.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 24.06.2024 do 11.07.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 24.06.2024 do 19.07.2024

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 24.06.2024 do 22.07.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie - studia 2024

Kierunki studiów - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie: znaleziono 13

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Fizjoterapia
Wydział Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie

jednolite

stacjonarne

Kosmetologia
Wydział Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kultura fizyczna osób starszych
Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu AWF w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kultura fizyczna w służbach mundurowych
Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu AWF w Krakowie

II stopnia

stacjonarne

Sport
Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu AWF w Krakowie

I stopnia

stacjonarne

Terapia zajęciowa
Wydział Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Trener zdrowia i sprawności fizycznej
Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu AWF w Krakowie

I stopnia

stacjonarne

Turystyka i rekreacja
Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Turystyka przygodowa
Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie

I stopnia

stacjonarne

Turystyka zdrowotna
Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie

II stopnia

stacjonarne

Wychowanie fizyczne
Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu AWF w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Wychowanie fizyczne w służbach mundurowych
Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu AWF w Krakowie

I stopnia

stacjonarne

Zarządzanie rekreacją i rozrywką
Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie

I stopnia

stacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Komentarze (0)