Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki - rekrutacja na studia 2021/2022

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki - rekrutacja na studia 2021/2022

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki - rekrutacja na studia 2021/2022

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki to nowoczesna uczelnia, kształcąca wysoko kwalifikowane kadry inżynierskie, potrafiące sprostać wymaganiom współczesnej gospodarki. Przez cały okres swojego funkcjonowania uczelnia wielokrotnie zmieniała swój program, za każdym razem przystosowując go do aktualnych warunków cywilizacyjnych i potrzeb naukowych.

Co oczywiste, najważniejszym zadaniem uczelni jest kształcenie, ale studenci Politechniki Krakowskiej mogą poszerzać horyzonty i rozwijać zainteresowania nie tylko podczas zajęć. Służą temu liczne koła naukowe, których działalność często wykracza poza mury uczelni. Ponadto, studenci PK mają możliwość rozwijania pasji sportowych w ramach Akademickiego Związku Sportowego oraz Centrum Sportu i Rekreacji.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki prowadzi kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz studiach doktoranckich i podyplomowych. W bogatej ofercie edukacyjnej można odnaleźć kierunki, które prowadzone są w języku angielskim.

Studenci Politechniki Krakowskiej otrzymują również możliwość kształcenia się poza murami uczelni, a wszystko dzięki prowadzonej współpracy międzynarodowej i ofercie programu Erasmus+. Uczelnia posiada podpisane umowy partnerskie z takimi uczelniami jak między innymi: Universite de Liege, Brno University of Technology, Politecnico do Porto, Istanbul Technical University, Hogeschool van Amsterdam, czy Aalesund University College.

W katalogu dydaktycznym Politechniki Krakowskiej znajduje się ponad trzydzieści kierunków kształcenia. Część z nich realizowana jest także w języku angielskim. W ofercie uczelni występują kierunki tak popularne jak: Automatyka i robotyka, Architektura, czy Mechanika i budowa maszyn, jak również Pojazdy samochodowe, Nanotechnologie i nanomateriały, Inżynieria czystego powietrza, czy Systemy i urządzenia przemysłowe.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 07.06.2021 do 21.09.2021 od 07.06.2021 do 22.09.2021
Studia II stopnia od 28.06.2021 do 14.09.2021 od 28.06.2021 do 14.09.2021

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 07.06.2021 do 21.09.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 28.06.2021 do 14.09.2021

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 07.06.2021 do 22.09.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 28.06.2021 do 14.09.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki - studia 2021

Studia podyplomowe - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki: znaleziono 25

Grupa kierunku
 • Badania i analiza architektury historycznej

  studia podyplomowe

 • Bim - technologie cyfrowe w architekturze i budownictwie

  studia podyplomowe

 • Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych

  studia podyplomowe

 • Ekspertyza wypadku drogowego

  studia podyplomowe

 • Inżynieria ruchu drogowego

  studia podyplomowe

 • Konserwacja zabytków architektury i urbanistyki

  studia podyplomowe

 • Konserwacja, kształtowanie architektury i aranżacji wnętrz obiektów sakralnych

  studia podyplomowe

 • Koordynator bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w budownictwie

  studia podyplomowe

 • Koordynator bim – nowoczesne projektowanie i realizacja inwestycji

  studia podyplomowe

 • Międzynarodowy/europejski inżynier spawalnik iwe

  studia podyplomowe

 • Miejski transport zbiorowy - zarządzanie, organizacja, nowoczesne technologie i informatyczne wspomaganie

  studia podyplomowe

 • Planowanie przestrzenne

  studia podyplomowe

 • Polsko-amerykańska szkoła biznesu

  studia podyplomowe

 • Procedury fidic w przedsięwzięciach budowlanych z uwzględnieniem prawa zamówień publicznych

  studia podyplomowe

 • Przedmiarowanie, kosztorysowanie i planowanie robót budowlanych

  studia podyplomowe

 • Rewitalizacja miejskich i wiejskich zespołów osiedleńczych

  studia podyplomowe

 • Rewitalizacja środowiska miejskiego i gospodarka w obiegu zamkniętym

  studia podyplomowe

 • Systemy cad i przetwarzanie obrazu

  studia podyplomowe

 • Systemy sieciowe i bazodanowe

  studia podyplomowe

 • Technologie informacyjne w procesach produkcyjnych

  studia podyplomowe

 • Współrzędnościowa technika pomiarowa

  studia podyplomowe

 • Wyroby lakierowe. technologia i zastosowanie

  studia podyplomowe

 • Zaawansowane zagadnienia bim w architekturze i budownictwie

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie infrastrukturą lotniskową

  studia podyplomowe

 • Zieleń w układach historycznych

  studia podyplomowe

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Komentarze (0)